Ansvarlig redaktør Geir Wulff i Ságat mener en nylig PFU-fellelse bygger på feil premisser.

Pressens Faglige Utvalg:

Ságat-redaktøren ut mot PFU:
– Holder ikke forsvarlig mål

Reagerer etter PFU-fellelse mot avisa.

Publisert Sist oppdatert

«Normalt kan det være god lærdom i uttalelser fra PFU, men dessverre ikke her. Tvert om mener vi saka er snudd helt på hodet, fordi premissene i uttalelsen er helt feil», skriver Ságat-redaktør Geir Wulff i en kommentar publisert hos Journalisten og i egen avis tirsdag.

Wulff reagerer etter at avisa ble felt i forrige møte i Pressens Faglige Utvalg tidligere denne måneden.

Ságat omtalte i tre artikler hvordan det politiske partiet Nordkalottfolket reagerte på Sametingets avtale med Telemarksforsking om å forske på det samiske valgmanntallet. 

Forskingsinsituttet klaget avisa til PFU, mente prosjektet ble beskrevet feil i artiklene og at de ble utsatt for sterke beskyldninger knyttet til lovbrudd og uetisk forskning. Og fikk medhold hos PFU.

– Faller på egen urimelighet

Som Ságat også argumenterte for i sitt PFU-tilsvar, tar Wulff til orde for at det er Sametinget som må regnes som gjenstand for kritikken i artiklene.

Dermed utløses ikke Telemarksforskings rett til imøtegåelse, mener han:

«Kritikken rammer altså ikke oppdragstaker, som var innleid for å utføre en tjeneste for Sametinget, men derimot Sametinget som prosjekteier, oppdragsgiver og bestiller av en tjeneste. Ingen har hevda at Telemarksforsking her har opptrådt kritikkverdig eller i strid med Sametingets bestilling», skriver redaktøren.

Han mener samtidig at mangelen på mulighet for å anke PFU-avgjørelser er en strukturell svakhet i PFU-systemet:

«Ettersom vi er avskåret fra anke, vil vi derfor tilkjennegi vårt syn gjennom denne kommentaren. Vi mener at uttalelsen fra PFU ikke holder forsvarlig mål, idet kritikken bygger på feil premisser og fakta, og dermed faller på egen urimelighet. Samtidig oppfordrer vi alle til å lese de publiserte artiklene og felle sin egen 'dom'.»

De tre innklagede artiklene het «– Illegitim forskning», «–Vi går til retten for å stoppe sameinkvisisjonen» og «Stevner Sametinget for retten».

PFU: Åpenbart rett til imøtegåelse

Journalisten har henvendt seg til PFU-leder Anne Weider Aasen om kritikken fra Wulff, men hun har hittil ikke kommentert den.

I PFU-uttalelsen som Sagat selv publiserte etter fellelsen, slår utvalget fast at beskrivelsene av prosjektet innebærer sterke beskyldninger mot forskningsinstitusjonen. 

«I tillegg rettes det anklager mot Telemarksforsking knyttet til uetisk forskning og lovbrudd, som åpenbart gir klager rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14», lyder det i uttalelsen.

I tillegg til punkt 4.14 ble Ságat felt på punkt 3.2 om opplysningskontroll.

Powered by Labrador CMS