Konsernsjef Kjell Aamot har levert sitt siste kvartalresultat for Schibsted. Foto: Birgit Dannenberg

En milliard svakere enn i fjor

Første kvartal et økonomisk mareritt for Schibsted.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norges største mediekonsern endte opp med et ordinært resultat før skatt på minus 39 millioner kroner i første kvartal. I samme periode i fjor satt Schibsted igjen med 1,07 milliarder kroner. Hovedårsaken til nedturen er sviktende annonseomsetning for papiravisene, mens konsernets nettmedier fortsetter veksten.

Schibsteds totale driftsinntekter er ned fra 3,4 til 3,1 milliarder kroner, noe som resulteter i et beskjedent driftsresultat på fem millioner kroner (283 millioner i første kvartal 2008).

Likevel vekst på nett

Det svake realøkonomiske klimaet har betydelig negativ effekt på annonsemarkedene, slår Schibsted fast i sin presentasjon av regnskapet for første kvartal. Likevel fortsetter konsernets nettaktiviteter å vokse. Driftsinntektene på internett økte med ti prosent i årets tre første måneder, og driftsmarginen var 11 prosent.

»Økende arbeidsledighet og svake eiendomsmarkeder som følge av realøkonomisk svekkelse gir betydelige fall for papirbaserte annonsemarkeder. Spesielt gjelder dette rubrikkannonser. Også konjunkturutsatte rubrikkmarkeder på nett, som stillingsmarkedet er i tilbakegang», skriver Schibsted i sin pressemelding.

Tilbake ti prosent

For konsernet som helhet gikk driftsinntektene tilbake med 10 prosent, hvorav annonseinntektene falt med 18 prosent.

Schibsteds lønnsomhetsprogram skal gi en effekt på en milliard kroner inneværende år. Programmet går ifølge konsernledelsen etter planen, og har i første kvartal hatt en virkning på NOK 150 mill. Antall ansatte er gjennom programmet redusert med 150 de siste tre månedene.

Metronome Film & Television ble solgt i april for 719 millioner svenske kroner. Transaksjonen reduserer netto rentebærende gjeld med 680 millioner svenske kroner.

Henter inn ny egenkapital

Schibsted planlegger å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon og hente inn opptil 1,3 milliarder kroner i ny egenkapital. Emisjonen vil bli ifølge konsernet bli garantert fulltegnet.

«Blommenholm Industrier og Folketrygdfondet har forpliktet seg til å tegne seg for sin pro rata andel av emisjonen, henholdsvis 28,0 prosent og 6,8 prosent av utestående aksjer. J.P. Morgan og SEB Enskilda vil garantere for det resterende beløpet. Taube Hodson Stonex Partners LLP (10,0 prosent) støtter transaksjonen», skriver Schibsted, som planlegger å gjennomføre transaksjonen før midten av juli.

Ny egenkapital vil styrke konsernets balanse gjennom redusert netto gjeld, samtidig som det sikrer muligheten til fortsatt vekst på internett.

Schibsted fortsetter arbeidet med å frigjøre kapital gjennom videre vurdering av salg av virksomheter som ikke vurderes som strategiske.

Powered by Labrador CMS