Åpenhetsseminaret 2022

Se direkte: Følg Åpenhets-seminaret i Pressens hus

Pressens offentlighetsutvalg inviterer til debatter om åpenhet i krig og politiets etterforskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dette er programmet for årets åpenhetsseminar i regi av Pressens offentlighetsutvalg:

09.00-09.05: Velkommen ved leder i Pressens offentlighetsutvalg Tron Strand

09.05-09.50: Åpenhet i krig

Etterretningstjenester og militære myndigheter fra ulike land har åpent delt informasjon om situasjonen i Ukraina og Russland, mer eller mindre jevnlig, siden før krigen brøt ut. E-tjenesten, mediene, forskere og politikere bedriver alle OSINT (Open Source Intelligence) – etterretning basert på åpne kilder. Hvordan har krigen i Ukraina påvirket og endret måten å jobbe på? Hvilke langsiktige følger får det? Og ikke minst; hvordan skille informasjon fra desinformasjon.

Med:
Sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes
Journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen
Journalist i Dagbladet og i prosjektet Faktisk Verifiserbar, Silje Førsund
Direktør i Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Henrik Urdal

09.50-10.05: Ytringsfrihetskommisjonens tiltak for å styrke innsynsretten

Ytringsfrihetskommisjonen som avla sin rapport sommeren 2022 fastslår at tilgang til informasjon er vesentlig for ytringsfriheten. De foreslår 15 tiltak for å styrke innsynsretten, men går ikke inn for bøter for ulovlig hemmelighold. Hva har kommisjonen tenkt og hvilke følger kan forslagene få?

Med:
Leder av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum
Tingrettsdommer og ekspert på innsynsrett, Jon Sverdrup Efjestad

10.05-10.20: PAUSE

10.20-10.50: Mindre åpenhet i norske kommuner?

På oppdrag fra regjeringen er analyseselskapet Oxford Research i gang med å undersøke møteoffentligheten i norske kommuner. Espen Leirset har i en doktorgradsavhandling tatt til orde for at åpenheten skal innskrenkes. Han skal også bistå i kartleggingen. Er møteoffentligheten i fare?

Med:
Sjefredaktør i Innherred, Espen Leirset
Journalist i Fredriksstad Blad, Ellen Ophaug
Ordfører i Hvaler, Mona Vauger (Ap)
Kommunestyremedlem i Larvik, Kjetil Vold (H)

10.50-11.15: Åpenhetsbarometeret

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal rapport har igjen kåret landets mest åpne kommuner. Vi ser nærmere på resultatene.

11.15-11.50: Bedre tilgang til politiets etterforskningsdokumenter?

For journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr har tilgang til gamle straffesaksdokumenter vært avgjørende i det journalistiske arbeidet med bøkene «Drapene i Baneheia» og «Hvem drepte Birgitte Tengs?». Begge sakene er nå gjenopptatt. Siden loven gir få rettigheter til politiets saksdokumenter har Jahr vært avhengig av å få dokumentene direkte fra kilder.

En utredning om dokumentinnsyn i straffesaker, som nettopp har vært på høring, foreslår flere lovendringer som vil bedre retten til innsyn. Disse har møtt sterk motstand fra flere hold. Hvorfor er motstanden så stor og risikerer vi at forslagene blir skrinlagt?

Med:
Redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud
Journalist og forfatter, Bjørn Olav Jahr
Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas
Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter, Monica Krag Pettersen

11.50-12.00: Utdeling av Pressens åpenhetspris – Flavius-prisen 2022
ved juryleder Anine Kierulf

Det tas forbehold om endringer i programmet og oppsatte tidspunkter.

Powered by Labrador CMS