Aage Thor Falkanger. Foto: Bjørn Åge Mossin

Sivilombuds=mannen kritiserer Skaugum-hemmelighold

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger kritiserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å nekte innsyn i Skaugum-dokumenter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dagbladet søkte i fjor om innsyn i en tilstandsrapport av Skaugum gård og fikk avslag. Det ble begrunnet med at «dokumentet inneholder opplysninger som vil kunne lette gjennomføringen av straffbare handlinger».

Sivilombudsmannen mener saken har vært mangelfullt behandlet og har sendt et krav til departementet om bedre vurdering og behandling.

«Departementet bes innrette sine rutiner i tråd med ovennevnte kritikk, slik at lignende tilfeller ikke oppstår», heter det.

Kommunikasjonsrådgiver i departementet Sarah Pierstorff sier de tar Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning.

– Vi har gode rutiner for behandling av innsynsbegjæringer, men vi vil vurdere praktiseringen i lys av Sivilombudsmannens kritikk, skriver Pierstorff.

Powered by Labrador CMS