Hege Fagerheim og NRKJ har tatt farvel med mange kolleger de to siste årene. Her på NRKJs meklingsvake 11. mai i år. Foto: Bjørn Åge Mossin

Livet etter sluttpakke: I NRK er halvparten av de som tar pakke over 60 år

Fjerningen av 350 årsverk har ført til to stevninger fra overtallige, men begge sakene er løst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK har kuttet ytterligere 50 årsverk i år, etter en større nedbemanning av i alt 300 årsverk de siste årene. Samlet har NRK kuttet kostnader for 400 millioner kroner siden 2012. Nyhetsdivisjonen ble i fjor høst pålagt å kutte 16-17 millioner kroner i 2016-budsjettet.

Verken NRKs ledelse eller NRKSs Journalistlag (NRKJ) har oversikt over hvor mange NRKJ-medlemmer som har tatt sluttpakke og fått seg ny jobb. Men i rundene i 2014 og 2015 var over halvparten av NRK-medarbeiderne som tok sluttpakke over 60 år, opplyser 2. nestleder i NRKJ, Hege Fagerheim. Hun mener at det er grunn til å tro at mange av dem gikk av med pensjon.

– Den eldste som fikk sluttpakke var 69 år. Noen begynte i andre yrker, som lærere for eksempel, sier Fagerheim til Journalisten.

Livet etter sluttpakke

Journalisten har i en serie artikler omtalt journalister som har tatt sluttpakke i VG, Bergens Tidende og Aller Media. Aldersprofilen blant de vi har presentert har vært betydelig yngre enn den samlede oversikten i NRK.

Les tidligere artikler i serien Livet etter sluttpakke:

Tok sluttpakke i VG - valgte jobb i en annen nedgangs­bransje

Ville ikke være journalist lenger – fikk ny jobb i fagforbund

Redaktøren mener BTs journalister er mer attraktive enn de tenker over

Skiftet ut Se og Hør-kjendiser med Frp-politikere

Sissel Kvalvik studerer informatikk og er her opptatt med gruppearbeid sammen med medstudenter. Foto: Privat

Studerer informatikk

Hos NRK Østlandssendingen tok Sissel Kvalvik og Eirin Eikås sluttpakke i fjor. Begge er i den yngre alderskategorien med sluttpakke i NRK, de er henholdsvis 35 og 36 år gamle. Ingen av dem jobber som journalister nå.

– Jeg valgte sluttpakke av to grunner. For det første var det ikke mulig for meg å kombinere barnehagetider med skiftarbeid. Dessuten har jeg lenge hatt stor interesse for interaksjonsdesign og informatikk. Derfor tar jeg nå utdannelse i det faget, forteller Kvalvik til Journalisten rett før fristen løper ut for en hjemmeeksamen.

Hun er ferdig med utdannelsen ved Institutt for informatikk i desember, og ser slett ikke bort fra at hun da søker seg tilbake til mediebransjen. Og gjerne til NRK.

Jeg gjør alt fra fakturering
til å produsere
forbundets medlemsblad

Eikås jobber som kontorsekretær i Norsk Montessoriforbund, som er medlemsorganisasjon for 75 friskoler og 35 barnehager som følger montessoripedagogikk.

– Jeg gjør alt fra fakturering og andre kontoroppgaver til å lage innholdet og produsere forbundets medlemsblad og andre trykksaker, sier Eikås.

I likhet med Kvalvik oppgir hun at det ble vanskelig å kombinere turnusarbeid med familieliv. I tillegg pendlet hun fra Sørumsand til Oslo.

Fagerheim forteller at det i NRK inntil i år kun vært ett sluttpakkeopplegg. Det har bestått av penger som er blitt fastsatt i forhold til ansiennitet og alder, pluss noen tilbud om økonomisk og karrieremessig rådgivning.

Se Journalistens dekning av omstillingen i mediebransjen

10 sluttpakker i år

Såvidt fagforeningen kjenner til er det så langt i år signert - eller er i ferd med å signeres - om lag ti sluttpakker blant medlemmene. En del av den pågående nedbemanningen skal være løst ved at ansatte slutter etter eget ønske eller går av med pensjon.

Pakkene er ikke et resultat av
forhandlinger mellom
oss og NRK

Fagerheim opplyser at det nå i 2016 er etablert et mer smidig system som ligner på Schibsteds sentrale nedbemanningsmatrise.

– Man kan velge mellom full utbetaling og å fordele pakken over dobbelt så mange måneder med halv utbetaling. Det er NRKJ som har fått til dette gjennom drøftinger med NRK. Men pakkene er ikke et resultat av forhandlinger mellom oss og NRK – det har ikke de ønsket. Derfor går vi ikke ut og anbefaler disse pakkene til medlemmene våre.

Ulike alternativer

Overtallige som sier opp selv i NRK gis et avgangsvederlag, inkludert 3 måneders arbeidsfritak, avhengig av alder og sammenhengende tjenestetid. De som ønsker videreutdanning kan si fra seg deler av avgangsvederlaget og heller velge refusjon til studieavgift eller andre ting man trenger i forbindelse med utdanning.

De som er over 50 år kan søke om inntil 50.000 kroner til det samme, uten at det trekkes fra avgangsvederlaget.

Nedbemanningen i NRK har ifølge NRKJ spesielt rammet medlemmer i NRK Nord-Trøndelag, NRK på Tyholt, NRK Hedmark og NRK Oppland. I tillegg er det innvilget noen titall sluttpakker til journalister i Kulturavdelingen, Underholdningsavdelingen og NRK Super.

NRKJ organiserte også noen av de ansatte i Arkiv og Research som ble hardt rammet av nedbemanningen i fjor, da avdelingen ble redusert fra 90 til 52 medarbeidere.

To stevninger

Nedbemanningen har så langt ikke ført til de store tumultene mellom fagforeningene og NRKs ledelse. Kun to medarbeidere har tatt kampen opp mot arbeidsgiveren. To NRKJ-medlemmer på Marienlyst stevnet NRK etter å ha fått valget mellom sluttpakke eller oppsigelse. Den ene saken endte med forlik mens den andre medarbeideren fikk tilbud om ny jobb i NRK.

Dette har vært en
svært krevende prosess

– Men det må sies at selv om de aller fleste av de som ble definert som overtallige takket ja til sluttpakke, har dette vært en svært krevende prosess og vanskelig for mange. Mange av våre medlemmer og andre kolleger har nok følt et press i retning av at sluttpakke har vært eneste mulighet for dem. De har gått ut fra dørene på Marienlyst og lokalkontorer andre steder i landet uten å vite hva som venter, sier Fagerheim.

Hun legger til at prosessene også har vært tøffe for mange av dem som er igjen, som både opplever sorg over å miste gode kolleger og venner samt et større arbeidspress i tiden etterpå.

– Arbeidsoppgavene har nemlig ikke blitt færre, selv om antallet kolleger har det, sier NRKJ-nestlederen.

Ledelsen fornøyd

Olav Nyhus, direktør for juridisk og personal i NRK, sier at ledelsens overordnete mål har vært redusere bemanningen med 300 årsverk i 2014 og 2015.

– Det vi lyktes med, og vi er svært glad for at vi har klart det gjennom frivillig avgang og de virkemidlene vi har hatt til disposisjon i form av sluttpakker, sier Nyhus til Journalisten.

Olav Nyhus, juridisk direktør i NRK. Foto: NRK

Han bekrefter at nedbemanningen har fortsatt inn i 2016, slik at NRK nå har 350 færre årsverk enn i 2014. Ikke alle som sluttet var journalister, men Nyhus kan ikke opplyse hvordan nedbemanningen fordeler seg på NRKs mange yrkesgrupper.

Nyhus er svært fornøyd med at nedbemanningen ikke har ført til rettslige prosesser.

– Jeg er selvsagt glad for at vi har unngått slike konflikter og prosesser. Det tyder på at vi har truffet relativt godt med den virkemiddelpakken vi har tilbudt.

Forskjellig motivasjon

To NRKJ-medlemmer ved NRK Oppland tok sluttpakke i forbindelse med nedbemanningen i fjor.

– De var ikke innplassert og fikk derfor valget mellom å bli sagt opp eller å ta sluttpakke. Det samme var situasjonen for en medarbeider som også tok sluttpakke i naboklubben NRKJ Hedmark. Den ene har akkurat sluttet og søker jobber, forteller klubbleder Reidar Kjæstad ved NRKJ Oppland.

I NRKs dokumentar- og samfunnsavdeling på Marienlyst tok 6 medarbeidere sluttpakke i fjor, opplyser lokal klubbleder Annette Hobson.

– Motivasjonen deres var veldig forskjellig. Alt fra en ung medarbeider som ville ta videre utdanning til en kommende pensjonist som syntes det var bra å få med seg en sluttpakke. Én startet for seg selv, mens andre hadde egne prosjekter de ville jobbe med, sier Hobson.

NRK Finnmark ble splittet fra NRK Troms i fjor og flyttet hovedkontoret fra Vadsø til Alta. En del medarbeidere ville ikke bli med på flyttelasset og tok derfor sluttpakke. NRKJ-klubbleder Robin Mortensen nevner noen eksempler på hvordan det har gått med dem:

• Kvinne – ny jobb i kommunikasjon

Anette Hobson er leder av redaksjonsklubben i
NRKs dokumentar- og samfunnsavdeling.

• Mann – ny jobb i annen avdeling i NRK

• Kvinne - ny jobb i kommunikasjon

• Mann – frilanser

• Kvinne – jobb i kommunal kulturetat

• Kvinne – jobb innen pedagogikk

Powered by Labrador CMS