Jens Stoltenberg. Foto: Birgit Dannenberg

Ingen løfter om økt pressestøtte

Men regjeringen vil sikre kvalitet og mangfold i mediene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I motsetning til Soria Moria-erklæringen inneholder ikke den nye regjeringsplattformen for perioden 2009-13 noe konkret løfte om å bevilge mer penger til mediene. I kapittelet om kulturpolitikk heter det at regjeringen vil «gjennomgå innretningen av pressestøtten for å sikre et mediemangfold, små lokalaviser og kvalitet i mediene.»

Erklæringen, som ble offentliggjort i ettermiddag, inneholder kun ett øvrig punkt om mediepolitikk. Der står det at regjeringen vil «opprettholde lisensfinansieringen av NRK, og slik legge til rette for at NRK utvikler seg videre som en bred allmennkringkaster med god tilstedeværelse over hele landet».

Støtten skulle økes

Soria Moria-erklæringen var plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i perioden 2005-09. Der slo regjeringen fast at den ville «bidra til å opprettholde mangfoldet i avisutgivelser, både i verdiforankring, geografi og innhold. Pressestøtten skal økes.»

Løftet om økt støtte er ikke blitt fulgt opp, noe som har skuffet medieorganasisasjonene. Både Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes landsforening (MBL) kom i fjor høst med høringsuttalelser til kulturdepartementets forslag til ny forskrift for produksjonsstøtte til dagsaviser. Begge organisasjonene argumenterte for å øke pressestøtten, i praksis produksjonstilskuddet til dagsaviser, et krav de har gjentatt flere ganger siden. I vår programfestet både Arbeiderpartiet og LO å arbeide for en økning av pressestøtten.

Fulgte ikke opp

Selv om mediebransjen har opplevd krisetilstander det siste året, har Kulturdepartementet fortsatt ikke fulgt opp regjeringens løfte fra Soria Moria-erklæringen. Verken i inneværende års statsbudsjett eller i revidert statsbudsjett i mai.

I april varslet kulturminister Trond Giske at han aktet å nedsette en mediestøttekommisjon, som skal utrede nye løsninger for de ulike støtteordningene til mediene. Kommisjonen er fortsatt ikke utnevnt.

MBL ikke overrasket

Styreleder for MBL, Ivar Rusdal, er ikke overrasket over mangelen på nye, forpliktende formuleringer om nivået på pressestøtten.

– Jeg hadde egentlig bare forventninger om at regjeringspartiene skulle signalisere at de setter i gang gjennomgangen av støtteordningene. Det er jo sammenfallende ønsker om pressestøtten i partiprogrammene deres, og de har vel havnet på et minste felles multiplum.

– Men forrige gang kom regjeringen med et konkret løfte om å øke pressestøtten?

– Jo, men de hadde vel behov for å markere en endring i politikken den gang. De borgerlige regjeringene hadde jo delvis redusert støtten. Nå har ikke regjeringen et tilsvarende behov for å markere endring.

 

 

Powered by Labrador CMS