Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted Norge og styreleder i MBL, ga råd på vegne av mediebransjen. Foto: Kathrine Geard

Advarer mot å snevre inn nullmomsen

Medieorganisasjonene med klar tale til politikerne under høring om statsbudsjettet for 2016.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Den dominerende utgiverorganisasjonen i mediebransjen, Mediebedriftenes Landsforening, er i sum godt fornøyd med mediedelen i forslaget til statsbudsjett for 2016. Det slo styreleder Didrik Munch fast da han ga til kjenne MBLs syn under høringen i Stortingets finanskomité torsdag.

MBL er spesielt fornøyd med at regjeringen tidfester at innføringen av felles nullmoms for papir- og digitalmedier skal skje i 2016. I dag er det som kjent kun papiraviser som har momsfritak.

– Det er en milepæl for oss at også digitalt innhold skal være omfattet av momsfritaket. Momsfritaket er det viktigste mediepolitiske redskapet. Med den økonomiske situasjonen vi har i mediebransjen i dag trenger vi virkelig å få denne løsningen på plass. Det er nødvendig for å sikre et kvalitetsmessig godt innhold i mediene.

Les Journalistens dekning av statsbudsjettene her

Dragkamp om definisjon

Etter rosen formidlet Munch hva MBL ikke er så fornøyd med.

– Det er alltid noen men, fortsatte han og advarte mot å snevre for mye inn i definisjonen av hvilke digitale medier som skal være omfattet av nullmoms.

Kulturdepartementet gjør klart hvilke medier som vil kunne slippe moms på sitt digitale tilbud:

«Regjeringen foreslår at ordningen omfatter elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde. Det vil omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, blant annet nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler.» Her finner du hele meldingen.

– Framtidsrettet

– Det er en god og framtidsrettet avgrensning. Finansdepartementet formulerer seg imidlertid annerledes i sin skatteproposisjon, sa Munch.

Det er viktig å ikke skade
mediemangfoldet

Finansdepartementet skriver at medier som omfattes av ordningen må dekke et bredt spekter av samfunnsområder, og at nyhetstjenester som i hovedsak dekker én sektor ikke vil bli fritatt moms på digitale tjenester.

– Den endelige avgrensningen må godkjennes av ESA. Det er viktig å ikke skade mediemangfoldet ved å snevre for mye inn i definisjonen. Innholdets art må være avgjørende på digitalområdet, og slik at nullmomsen også omfatter tv. Det er fullt mulig å gjøre dette på en god måte og vi trenger den drahjelpen vi kan få også på det digitale området, sa Munch og oppfordret finanskomiteen til å presisere dette.

Frustrasjon i Fagpressen

Elin Floberghagen er administrerende direktør i Fagpressen og rådet politikerne til å inkludere hennes medlemsblader i
ordningen med nullmoms for digitale medier. Foto: Birgit Dannenberg

Administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen, representerer 210 norske fag- og nisjemedier som dekker alle samfunnsområder, fag, interesser og bransjer. Under høringen roste også hun regjeringen for å ha gjort en god jobb med å bryte ny mark.

Samtidig advarte Floberghagen minst like klart som Munch mot å snevre inn definisjonen av hvilke medier som skal omfattes av momsfritaket for nyhets- og aktualitetstjenester. Det vil etter Fagpressens mening kunne føre til ulike momsregler for likt innhold.

– Vi må ha en overordnet og prinsipiell avgrensning som inkluderer fagpressen. Vi fikk en kalddusj da vi leste Finansdepartementets forslag til ytterligere avgrensning innen dette begrepet. Det bygger på en gammel definisjon fra 60-tallet for hva som er nyhets- og aktualitetsmedier. Den står seg etter vår mening ikke i dag, sa Floberghagen.

Hun pekte på at definisjonen innebærer at nullmomsen både skal omfatte medier som dekker et bredt spekter av samfunnsområder og inkludere aviser med smal dekning.

– Åpenbart urimelig

Fagpressen mener at skillet mellom tradisjonell dagspresse og fagpresse viskes ut når begge publiserer daglige nyheter på nett.

– For eksempel har Teknisk Ukeblads nettutgave 330.000 unike lesere i uka. Deres hovedkonkurrent på nett er Dagens Næringsliv. dn.no vil ifølge Finansdepartementets avgrensning være omfattet av digital nullmoms, mens tu.no kanskje ikke vil være det. Dette er åpenbart urimelig.

Dagens momsregler er
et kraftig hinder mot
innovasjon og utvikling

Floberghagen argumenterte med at medlemsbladene i Fagpressen har momsfritak for sine papirutgaver i dag og derfor representerer et stort mangfold innen nyheter og aktualitet. Samtidig dekker fagbladene i økende grad nyhetsbildet på nett.

– Leserne forventer kvalitet og mange fagblader satser derfor mer på nisjer og på spesialisering, slik også andre medier gjør. Dagens momsregler er et kraftig hinder mot innovasjon og utvikling. Vi må ikke få en konkurransevridning mellom ulike typer utgivere. Regjeringens mål er økt likebehandling og definisjonen av hvem som skal ha nullmoms må derfor inkludere alle som leverer nyhets- og aktualitetsstoff, framholdt fagpressedirektøren.

Fagpressen foreslår også at forslaget til endring av lov om merverdiavgift tar inn ordet aktualitet - slik at det gjennomgående heter “elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester”.

Powered by Labrador CMS