NJ-leder Dag Idag Tryggestad (t.v.) og rådgiver i NJ, Trond Idås.

Metoo i mediebransjen

Sterk økning i andelen som varsler om seksuell trakassering i mediebransjen

Viktig å ikke se på det som en hvilepute, sier NJ-leder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ) har igjen kartlagt omfanget av seksuell trakassering i mediebransjen. Dette er en oppfølging fra undersøkelser gjort i 2017 og i 2019.

Den gang var resultatene overraskende negative. I år kan rådgiver i NJ og ansvarlig for undersøkelsen, Trond Idås, skilte med flere positive funn.

Andelen som svarer at de har blitt seksuelt trakassert har gått ned fra fire prosent i 2017 til under én prosent i 2022.

Kraftig tilbakegang

Også andelen som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, det vil si opplevelser som ikke nødvendigvis oppleves som seksuell trakassering, har hatt en kraftig tilbakegang.

Det er positivt, mener Idås.

– Men som tallene viser er vi fortsatt ikke i mål, hverken når det gjelder trakassering eller varsling, legger han til.

Andelen saker der ledere er involvert har også gått ned, nå er det uønsket seksuell oppmerksomhet kollegaer imellom som er problemet.

Og andelen av de som opplyser å ha opplevd seksuell trakassering som svarer at de varslet om hendelsen, har økt sterkt:

– Vi ser at andelen som varsler har økt kraftig fra 15 prosent til 50 prosent ved seksuell trakassering. Andelen som svarer at de har varslingsrutiner på plass har også økt kraftig fra 30 prosent til 60 prosent. Det har rett og slett skjedd en kulturendring, sier Idås til Journalisten.

Av de til sammen 2070 NJ-medlemmene som har svart på undersøkelsen svarer 0,9 prosent ja på spørsmålet om de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller vold på jobben de siste seks månedene.

I 60 prosent av tilfellene er det kollegaer som er oppgitt som den trakasserende part.

Minoriteter mest utsatt

For første gang har undersøkelsen sett nærmere på hvem som utsettes for seksuell trakassering. Resultatet viser at medlemmer som identifiserer seg med seksuelle minoriteter (LHBTQ), urbefolkning (samer), og medlemmer fra utenfor Europa, opplever uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i vesentlig større grad enn hvite nordmenn.

– Det er ikke veldig overraskende, men det er veldig synlig, at de gruppene er spesielt utsatt, forteller Idås.

– Dette er noe bransjen må ta tak i. Først og fremst fordi trakasseringen kan være en stor belastning blant de som rammes. Men også fordi disse medlemmene er viktige bidrag til det mangfoldet vi ønsker å ha i redaksjonene og i det som publiseres. Vi ser dessverre at trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet fra leder og kolleger er grunnen til at en del velger å forlate redaksjonen og journalistikken, sier han.

Undersøkelsen viser blant annet at medlemmer som identifiserer seg med seksuelle minoriteter (LHBTQ), urfolkurbefolkning (samer), og har sine etniske røtter utenfor Europa, opplever uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i vesentlig større grad enn hvite nordmenn.

Etter at Ytringsfrihetskommisjonen la fram sin rapport, har NJ jobba med å få oversikt over om seksuell trakassering, trusler og trakassering øker i gruppen med flerkulturell bakgrunn.

– Det er jeg glad for at vi har gjort. Resultatene forteller at vi må sette inn støtet og jobbe mer opp mot disse gruppene, sier leder i NJ, Dag Idar Tryggestad.

– Du kan si at funnene fra undersøkelsen viser at dette ikke er noe vi kan være glade for. Det kan du ikke være når du har en nullvisjon, én sak er en for mye, legger han til.

En tryggere bransje

Han mener samtidig resultatene viser at enkeltmennesker har tatt seg sammen og at mediehusene, de tillitsvalgte og ledelsen sammen har funnet fram til gode ordninger for å etablere en god kultur i redaksjonene.

– Nå er dette satt i et system, noe som gjør at mediebransjen fremstår som en mye tryggere plass enn det var for bare få år siden, sier han.

Unge kvinner og midlertidige har fortsatt en vesentlig høyere score enn resten av svarene, men resultatene fra undersøkelsen viser at også i denne gruppa har andelen som opplever seksuell trakassering blitt lavere. De har også blitt flinkere til å varsle om hendelser.

– Det er en viktig utvikling at lederne har blitt mer bevisst sin rolle, men samtidig er det viktig å ikke se på dette som en hvilepute, mener Tryggestad.

– For de som fortsatt utsettes for dette er det kanskje enda verre, det å være færre.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS