PFU felte Resett for brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Her ved ansvarlig redaktør Helge Lurås. Foto: Martin Huseby Jensen

Resett felt i sin første PFU-behandling

Men fikk samtidig skryt for å ha gått med på klagebehandlingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Amedias konserndirektør Stig Finslo har klaget Resett inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter at nettavisen publiserte en artikkel med tittelen «Redaktør laget opptøyer i Gjøvik lørdag». Artikkelen var hentet fra nettpublikasjonen Ymte.no og forfattet av Johan Slåttavik som innledet artikkelen med å skrive: 

«Med å bruke avisens penger fikk Sønstelie trykket opp plakater og t-skjorter med slagord mot den politiske gruppen som skulle holde tale. Plakater og t-skjorter med logoen til Oppland Arbeiderblad påtrykket. Sønstelie delte deretter ut plakatene og t-skjortene til aggressive demonstranter. Demonstranter som tilhører et ekstremt miljø som Sønstelie selv frekventerer på fritiden.»

Her kan du lese hele klagen mot Resett.

Amedia-direktør Stig Finslo klaget inn Resett med samtykke fra
OA-redaktøren. Foto: Martin Huseby Jensen

Resett sletter i etterkant artikkelen og lager i stedet en ny artikkel skrevet av nettavisens egen journalist. Denne har tittelen «Redaktør Sønstelie i OA kjenner seg ikke igjen i Slåttaviks (forfatteren av den påklagede artikkelen, sekr.anm.) beskrivelser av ham» og brødteksten innledes som følger: «Resett publiserte tidligere i dag en artikkel skrevet av Johan Slåttavik som omhandlet redaktør Erik Sønstelies rolle i bråket tilknyttet SIANs stand på Gjøvik sist lørdag. Artikkelen ble senere trukket tilbake, da redaksjonen vurderte det slik at vi ikke har nok opplysninger i saken og at det ikke ble foretatt tilstrekkelig kontroll av opplysningene som gjengis i artikkelen.»

Resett gjentar i sin artikkel deler av det som stod i den opprinnelige artikkelen. Resett intervjuer i tillegg Johan Slåttavik som har skrevet den opprinnelige artikkelen. 

Stig Finslo mener at Resett i denne saken har brutt Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 4.2, 4.4, 4.13 og 4.14. Han oppgir at Resett har publisert flere opplysninger hvor kilde ikke er oppgitt og som det mangler dekning for. 

Resett svarer at publiseringsløsningen deres gjorde det uklart om artikkelen var faktasjekket journalistikk eller om det var kommentarstoff. 

«Selve teksten og bruken av bilder i den kunne også misforstås. Det at Johan Slåttavik der var titulert som ‘journalist’ - som er hans egen tittel på seg selv - gjorde dette uklart, noe vi erkjenner og som forårsaket at vi trakk hele artikkelen siden den kunne mistolkes dit hen at det var faktasjekkede opplysninger som Resett gikk god for.»

Dermed ble det laget en ny artikkel. 

Punktene Finslo mener Resett har brutt

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

I sitt forslag til uttalelse skriver sekretariatet at Resett manglet dekning for påstandene i den første artikkelen. Det bemerkes at det heller ikke er gjort forsøk på å kontrollere opplysningene før publisering. 

«Når det gjelder den andre påklagede publiseringen, oppfatter PFU det slik at Resett publiserte den for å rette opp i feilene som avisen innrømmer å ha gjort i den første artikkelen. Dette er i utgangspunktet i tråd med punkt 4.13, som ber mediene rette feilaktige opplysninger snarest mulig. PFU mener imidlertid at rettelsen i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig. Overtrampene var for grove til at det holdt å skrive at artikkelen ble trukket tilbake på grunn av manglende opplysningskontroll.»

Resett har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.2, 4.13 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen påpekte før saksbehandlingen at Resett og dets medarbeidere ikke er medlem av noen av pressens organisasjon. Praksis har vært at også medier som ikke er medlemmer av Norsk Presseforbund kan klagebehandles om disse samtykker til det. Styret i Norsk Presseforbund arbeider nå med en innstilling på hvordan praksis vil bli i fremtiden.

LES OGSÅ: Presseforbundet vurderer å ekskludere alternative medier fra klageordning

– Dette er nærmest et lærebok-eksempel på grunnkurset i redaktørplakaten, og viser forskjellen mellom kravene for presseetikk i redaktørredigerte medier og medier som ikke har underlagt seg plakaten. Resett er beskyttet av ytringsfriheten. Vi som jobber på bakgrunn av plakaten har gitt fra oss noe av dette for å blant annet faktasjekke påstander. Det vi publiserer skal så langt på vei være kontrollert, og de som angripes skal få mulighet til å svare på tiltale, begynte PFU-lederen. 

NRKs redaktør Stein Bjørntegård var ikke i tvil om at Resett hadde brutt god presseskikk. Og karakteriserte uttalelsen som riktig, selv om den er massiv. Han fikk støtte fra Anne Weider Aasen som mente at det er klare brudd på de kravene som stilles til de redaktørstyrte mediene. 

Journalistrepresentant Martin Riber Sparre ville også gi ros til Resett.  

– De er villige til å underlegge seg behandling i PFU og gir uttrykk av at de ønsker å trekke lærdom av dette. Nå får de passet påskrevet her, men det må de tåle. Håper de går i seg selv og innser at en sletting ikke nødvendigvis er det samme som retting. De har gjort et forsøk, det skal de ha for. 

– Resett har ikke bestått testen denne gangen, så får vi se hva som vil skje i andre saker, sa PFU-leder Johnsen og la til: – Det får være et åpent spørsmål. 

– Det er en kjemperar ting å publisere om man tenker man skal operere innenfor Vær Varsom-plakaten. Nesten alt er feil i første artikkelen. Det er ikke foretatt noen vurderinger før publiseringen, sa allmennhetens representant Nina Fjeldheim.

Hun viser til at saken fjernes og at det Resett så publiserer heller ikke er spesielt godt. – Dette skulle ikke vært publisert. Derfor er det vanskelig å kommentere på klagen i utgangspunktet.

Powered by Labrador CMS