Lover sponsing:

Foto: Arbeiderpartiet/Flickr.com

En slask på Tinget trigget Raymond Johansen

Den nye byrådslederen følger opp sommerens prøveballong.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Det var«Slasken på Tinget» som satte oss på ideen, sier Johansen (Ap) til journalisten.no om stipendene det påtroppende byrådet i Oslo vil dele ut til bloggere og journalister som søker stipend for å dekke politikken i hovedstaden. “Slasken” er som kjent Aslak Borgersrud. Det blir trolig satt av en fast sum, men det er uklart om byråden for kultur eller finans skal forvalte midlene.

– Kanskje Finans er best, sier den tidligere partisekretæren i Arbeiderpartiet. – Det skaper enda større avstand.

Han understreker at sponsingen kommer helt uten bindinger og at noen jo må søke først. Johansen høstet erfaring med stipender som avdelingsdirektør og ansvarlig for tilsvarende sponsing i utviklingsdirektoratet Norad (1996-2000).   

Byrådserklæringen fra Ap, MDG og SV forteller at partiene er enige om å dele ut stipend til journalister og bloggere som skriver om arbeidet i bystyret og bydelene. Det var NRK som først brakte nyheten tirsdag morgen. Slik starter punktlista under tittelen Åpenhet og lokaldemokrati på side 11 i byrådsplattformen:

Stipendpunktet utløste ikke mye diskusjon under de tre ukenes forhandlinger mellom samarbeidspartiene, forteller byens kommende ordfører Marianne Borgen. Hun legger ikke skjul på at Johansen var pådriveren. 19. november legger de Ap, MDG og SV fram en tilleggsinnstilling til det foreslåtte Oslo-budsjettet. Den kan avklare størrelsen på stipendpotten og hvem som forvalter den. Budsjettet blir trolig behandlet 9. desember.

Åpenhetsforkjemper om avtalen

Ivar Johansen, bystyremedlem siden 1987 og iherdig forkjemper for åpenhet i kommunen, deltok i utformingen av punktlista for sitt parti SV. Han spør halvt i spøk om det er andre bloggere enn ham selv som er kvalifisert til denne støtten i Oslo, og viser til bloggen der han både omtaler og offentliggjør beslutninger.

Selv mener han det er viktigere punkter i byrådets plattform. De tre partiene har samlet seg om at

• all korrespondanse i etater og virksomheter som ikke er unntatt offentlighet som hovedregel skal ligge på nett

• kommuneadvokaten ikke lenger som hovedregel skal unnta saker fra offentlighet

• ansatte skal ha mulighet til å uttale seg offentlig om egen arbeidsplass, og at

• kommunale aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen så langt det er mulig skal praktisere åpenhet i tråd med kommunens egen praksis.

Redaktørforeningen: Oppdragsjournalistikk

Redaktørforeningens leder Arne Jensen kaller stipendordningen “fullstendig galskap”. Han viser til at Arbeiderpartiet i sommer stemte for da Stortinget endret Offentlighetsloven slik at kommuner med parlamentarisk styreform, som Oslo, kan unndra forberedende sakspapirer fra offentlighet.

Han tror ikke stipendpengene vil ha noen effekt og sier til Aftenposten at man ikke får kritisk journalistikk ved å betale for den.

Bjørnar Moxnes fra Rødt, som tirsdag signerte avtale om å støtte det nye byrådet uten selv å gå med, er sterkt imot Stortingets vedtak. Han påpeker at vedtaker gir parlamentariske kommuner en mulighet til å unndra saksforberdende notater, men ingen plikt, og signaliserer press for å øke åpenheten.

Johansen synes det er “litt merkelig” at Redaktørforeningen opplever sponsingen som et forsøk på å styre journalistikken. Selv er han sterk tilhenger av Stortingets vedtak.

– Når en byråd skriver et notat inn til forberedende byrådskonferanse, er det unntatt offentlighet. Tenk om at det hadde vært offentlig. Byråden går kanskje på et nederlag og blir sittende og forsvare en sak komiteen ikke er enig i. Da får vi gule lapper og matpakkemøter i stedet for en åpen diskusjon før beslutning. Men vi er åpne for at innspill fra ytre etat i størst mulig grad skal være offentlige. Byrådsnotater er det kollegialt og viktig å holde fortrolig.

Johansen understreker at byregjeringer skiller seg sterkt fra kommuner med formannsskap. Der sitter mange partier som ikke styrer, mens byregjeringen i Oslo forbereder saker til bystyret. Han mener åpne notater vil føre til mer hemmelighold og et veldig krevende kollegium.

Luftet i DN

Bakgrunnen for tiltaket kan spores til Raymond Johansens kronikk i Dagens Næringsliv i august. Der beskrev den tidligere partisekretæren og påtroppende byrådslederen hvordan den politiske journalistikken forvitrer under mediekrisen og advarte mot en demokratikrise. Han åpnet for politisk reklame, et gammelt tabubegrep i Ap.

Nå nedfeller i stedet det nye byrådet ønsket om løpende dekning av byens politiske og økonomiske utfordringer i form av direkte pengestøtte. Johansen tror nedbyggingen av lokalpressen i Oslo gjør at frilansere og bloggere vil være meste nærligende som søkere på stipendene.

(For ordens skyld: Helge Øgrim er i slekt med Aslak Borgersrud.)

Powered by Labrador CMS