Ansvarlig redaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland under ankesaken i Høysterett i forrige uke. Foto: Kathrine Geard

Avisa Nordland kjente til kirurgens redegjørelse

Det opplyste ikke avisen og redaktør Jan-Eirik Hanssen (bildet) da den sprakk den såkalte sykehusskandalen i juni 2010.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oppdatert med presisering om at det er opplysningen om at Avisa Nordland kjente innholdet i brevet fra kirurgen på publiseringstidspunktet i 2010 som skal være nytt, ikke at brevet eksisterte i seg selv. Brevet har tidligere vært en del av dokumentasjonen i tidligere rettsinstanser.

[factbox:1-right]

Det framkommer av dokumenter til Høyesteretts ankebehandling av kirurgen Rastislav Kundas søksmål mot Avisa Nordland (AN). Legen mener mediehuset ærekrenket ham i dekningen av den såkalte kirurgisaken (se faktaboks). Kunda vant fram i Salten tingrett, men Hålogaland lagmannsrett satte senere dommen til side og frikjente AN. I forrige uke var ankesaken oppe i Høyesterett.

Nytt – eller ikke?

Det er førsteamanuensis Carl-Erik Grimstad ved Høgskolen Campus Kristiania som i en kommentar karakteriserer opplysningen om at AN på publiseringstidspunktet kjente til en detaljert redegjørelse fra Kunda som en bombe.

Partene på hver sin side av søksmålet er imidlertid uenig om nyhetsgestalten i den. Mens saksøker hevder det er nye opplysninger, avviser motparten det samme. Mens kirurgens advokat i Legeforeningen støtter Grimstads syn, avvises den av motparten, som viser til at det tidligere er kommet fram at avisen satt på dokumenter i saken.

Journalisten har forsøkt å ettergå om opplysningene er nye. Så langt vi kan bringe på det rene har det ikke tidligere framkommet eksplisitt at Avisa Nordland satt på et brev fra Kunda: Opplysningen er ikke referert i dommene fra tingretten og lagmannsretten, den har ikke vært oppe i mediedekningen fra de tidligere rettsinstansene, og det framkommer ikke av journalist Inger Anne Lillebøs rapport til Skup.

Legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen som førte saken for Kunda i tingretten og lagmannsretten melder dette:

– Såvidt vi kjenner saken har det ikke tidligere vært opplyst fra ANs side at de faktisk satt på Kundas brev til Helsetilsynet da de publiserte. Denne gjenfinnes ikke i ANs dekning, og AN har heller ikke referert til dette i SKUP-rapporten. Vi er ukjent med årsaken til at ANs journalist ikke har nevnt dette tidligere, men vi mener at det klart bør ha betydning for aktsomhetsvurderingen Høyesterett nå skal foreta, skriver Staalen i en epost.

Avisa Nordlands advokat Halvor Manshaus skriver i en e-post at det blir feil å kommentere saken nå som den ligger i Høyesterett utover å påpeke at dette ikke er noe nytt:

– Materialet avisen hadde forut for publisering er blitt dokumentert og konkret gjennomgått for tingretten og lagmannsretten tidligere, både i innledningsforedragene og i forklaringen fra journalisten, skriver Manshaus i en e-post.

Les også: Kommentar: Ubehagelige spørsmål (19. november 2014)

Detaljert forklaring

Det som skal være nye opplysninger dreier seg om at Kunda i et nær fire sider langt brev til Helsetilsynet i Nordland datert 17. august 2009 redegjorde for den omstridte operasjonen. Det nye nå skal være at avisa kjente innholdet i brevet på publiseringstidspunktet.

Brevet var sendt en uke etter at pasientens ektemann klaget inn behandlingen. Det Grimstad reagerer på er at Avisa Nordland faktisk satt på Kundas forklaring uten å omtale denne i saken som sprakk kirurgisaken 26. juni 2010. Det eneste tilsvaret som kom på trykk er dette:

«Avisa Nordland har snakket med begge kirurgene i Nordlandssykehuset som var involvert i behandlingen av Lillian Olsen. De vil ikke kommentere saken fordi den er under behandling hos Statens helsetilsyn.

– Men det var jeg som meldte saken til tilsynet i fjor sommer, sier Kunda.»

I brevet som avisa overfor Journalisten bekrefter at de satt på, gir Kunda sin versjon og ber om at det blir ført uavhengig tilsyn med saken:

– Etter noen dagers vurdering ønsket hun å bli operert på Nordlandssykehuset og av meg som operatør, skriver Kunda i brevet, og fortsetter senere:

– Før operasjon var pasienten velinformert om det planlagte inngrepet og mulige komplikasjoner. Hun samtykket til den foreslåtte behandling.

Avisen hevder at dette samtykket er bestridt av pasienten, men Olsen har aldri selv vitnet i saken.

Sammenlignes med romkvinnesaken

Grimstad reagerer kraftig på det i ettertid viser seg at avisen sitter på Kundas versjon uten å fortelle leserne om den. Han omtaler saken som en «liten bombe som kan få avgjørende betydning for utfallet» i Høyesterett. Han sammenligner håndteringen med romkvinnesaken i NRK.

– Det er underslåelse av relevante opplysninger som burde kommet fram i saken. Kunda ville ikke imøtegå saken av formelle grunner, men avisen sitter på opplysningene. Jeg tror dette handler om journalistisk tunnelsyn, men det er bare min påstand, sier Grimstad.

– Denne saken er komplisert. Så komplisert at den har havnet i Høyesterett. Hadde de tatt med opplysningene fra Kundas brev, ville folk sett at det er to versjoner av saken.

– Grundig belyst

Verken journalisten eller redaktør Jan-Eirik Hanssen vil kommentere saken ytterligere mens den er til behandling i Høyesterett:

– Denne saken har vært grundig belyst gjennom to PFU-klager og tre etterfølgende rettsrunder. Begge parter har fått rikelig anledning til å prosedere sin sak gjennom fire dager i Høyesterett i forrige uke. Av respekt for Høyesteretts behandling ønsker jeg ikke å prosedere saken utenfor rettssalen før dom foreligger, skriver Hanssen i en e-post.

Av dommene fra tingretten og lagmannsretten kommer det blant annet fram at Avisa Nordland satt på det som omtales som Søreide-rapporten, som er en sakkyndig uttalelse om de omstridte  operasjoenene ved Nordlandssykehuset. Men såvidt Journalisten forstår refereres det her ikke fra Kundas redegjørelse, men kun at brevet var en del av underlaget for rapporten.

– Det står i praksis ingenting i Søreide-rapporten om innholdet i Kundas forklaring til Helsetilsynet, sier Carl Bore.

Vekket engasjement

Medieforsker Grimstad har engasjert seg for Kunda-saken nå i siste rettsrunde. Han skriver på en bok om viktige presseetiske saker de siste årene, og har i den forbindelse hatt kontakt med Bore, som førte Kundas sak i Høyesterett. På oppfordring fra Bore forfattet Grimstad en betenkning om Kunda-saken.

– Jeg har hatt lange samtaler med Bore om det her. Jeg ble bedt om å skrive en vitneerklæring til Høyesterett, som ble avvist av tekniske årsaker.

Både Grimstad og Bore avviser at det er betalt honorar for arbeidet.

Medieforskeren understreker at kirurgisaken er en tragedie for begge parter. Saken ble en personlig belastning for Rastislav Kunda, som forlot landet. Lillian Olsen fikk tilkjent nær to millioner kroner i erstatning  døde tre og et halvt år etter operasjonen.

VG, som sprakk saken samme lørdag som Avisa Nordland, er ikke en del av søksmålet. Der kommer det fram at VG sitter på dokumentet. Innholdet er ikke ytterligere beskrevet.

Dom fra Høyesterett er ventet før jul.

Powered by Labrador CMS