Amedia kan være i spill

Telenor vil ut og LO vil eie mindre av mediekonsernet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Amedias hovedeiere, Telenor og LO, har som ledd i den strategiske utviklingen av Amedia besluttet å starte en prosess for å vurdere eierstrukturen i konsernet.

– I den rivende utviklingen vi ser i mediemarkedet mener vi det er riktig å evaluere om dagens eierstruktur er optimal for Amedia. Vi vil derfor søke løsninger som vil være positive for selskapet, de ansatte og eierne, sier styreleder Knut Ivar Solnes i en pressemelding.

Dette er i tråd med tidligere signaler fra de to eierne. Telenor har ønsket å selge seg ut av Amedia, mens LO har signalisert et ønske om å selge seg ned i konsernet. Under Mediedagene i Bergen i 2012 varslet Telenor-direktør Kristin Skogen Lund salg av daværende A-pressen.

Telenors ferske konsernsjef Sigve Brekke ble utnevnt i mai. Han etterfulgte Jon Fredrik Baksaas og tiltrådde for 12 dager siden, opplyste DN. Internt i Amedia har det vært spekulert i om Brekke er mindre innstilt på en langsom avvikling av eierskapet enn forgjengeren var. Kilder Journalisten har vært i kontakt med sier den nye konsernsjefen ikke ser politiske fordeler ved å eie Amedia, slik Baksaaas skal ha gjort.

Verdipotensial

Styreleder Solnes peker på at styret nylig har vedtatt et klart målbilde for Amedia og en ambisiøs strategi- og forretningsplan for de kommende årene. Han mener det ligger et betydelig verdipotensial for Amedia i å videreutvikle de unike lokale medieposisjonene konsernet har, i et digitalt mediemarked.

– Vi ser allerede effekter av dette, og vi tror en styrket aksjonærstruktur ytterligere kan øke gjennomføringsevnen i transformasjonen, sier styrelederen.

Amedia la fredag fram resultatet for andre kvartal, som viser framgang for konsernet.

AMEDIA

• Norges nest største mediekonsern (etter Schibsted), etter at A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012.
• Amedia AS har to store eiere i LO (44,6 prosent) i samspill med flere store fagforbund, og Telenor Media Invest (44,2 prosent). Fritt Ord har 3 prosent av aksjene.
• Daglig når Amedias 78 aviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn. Konsernet eier 12 trykkerier i Norge og 13 distribusjonsselskaper.
• Det var 1.673 årsverk i konsernets mediehus ved utgangen av 2013.
• Omsetningen i 2014 var på 4,7 milliarder kroner.

Krav til nye eiere

Medlemmene av Konsernutvalget, som er det øverste organet for tillitsvalgte i Amedia, ble orientert om utviklingen fredag. Konserntillitsvalgt Eva Stenbro er ikke veldig overrasket, på bakgrunn av de tidligere signalene fra eierne. De ansattes representanter har listen med krav klar til eventuelle nye eiere i Amedia.

– Selv om vi har hørt signalene fra dagens eiere før, så kommer slike meldinger alltid overraskende. Man blir jo kastet ut i det ukjente og det passer liksom aldri. Vi ser ikke så store konsekvenser på kort sikt, for et slikt eventuelt salg vil uansett ta tid.

Stenbro sier at de tillitsvalgte har oppfattet det slik at LO fortsatt ønsker å være som en langsiktig eier. Men hun opplever likevel stor usikkerhet blant klubbledere som ble orientert i dag.

– Skal man velge mellom eiere som ønsker å eie deg, og eiere som ønsker seg ut, så velger vi de første. Vi ønsker langsiktige eiere som ikke har som mål å tjene mye penger på kort tid, som har respekt for redaktørrollen, for mediehusenes samfunnsoppdrag og for arbeidslivets spillergerm. Eiere som tar med de ansatte og tilitsvalgte på drøftelser, slik vi har gode avtaler om i Amedia i dag.

- Hvordan er reaksjonen blant klubblederne?

- Så langt er reaksjonen at det kom brått på. Folk synes det er leit og det er uklart hva dette betyr for oss. Men får vi de riktige eierne så går det nok bra.  Jeg vil tro at LO som langsiktig eier også har noen krav til en ny samarbeidspartner.

Sterk posisjon

Amedia har sterke markedsposisjoner over hele landet og vil framover øke satsingen på lokal innholdsutvikling og digitale innholds- og tjenestetilbud. Amedias mål er at de lokale mediehusene skal være det digitale førstevalget for lokalt innhold. Konsernets mediehus har på kort tid fått 315.000 digitale abonnenter via innloggingssystemet aID, og har lansert flere eksklusive nye digitale tilbud til abonnentene for å sikre fortsatt sterk digital abonnementsvekst.

I pressemeldingen heter det at Amedias strategi- og forretningsplan forutsetter en videre transformasjon av de lokale mediene og at konsernet aktivt søker å utnytte verdiskapningsmuligheter i tilgrensende vekstmarkeder. Det betyr at hele organisasjonen vil gå gjennom omfattende tilpasninger og endringsprosesser de neste to årene.

En bred evaluering av konsernets eierstruktur vil derfor inngå i det videre arbeidet med å transformere Amedia til et moderne, framtidsrettet digitalt mediekonsern.

Ingen beslutninger

- Telenor og LO har i fellesskap initiert en prosess knyttet til framtidig eierstruktur. Jeg understreker at det ikke er truffet noen beslutninger eller gjort vurderinger av hvilke løsninger som vil være mest hensiktsmessige. Det avgjørende vil være å finne gode løsninger for Amedia, sier Solnes. Han opplyser at ABG Sundal Collier er engasjert som rådgiver i prosessen.

Konsernsjef Are Stokstad sier at det lenge har vært kjent at det kan komme endringer på eiersiden i konsernet. Han sier at den strukturelle prosessen ikke vil berøre konsernets strategi og understreker at transformasjonsarbeidet vil fortsette med full styrke. 

- Det er svært positivt at vi har to hovedeiere som står sammen med selskapet om strategien videre. Det er derfor betryggende at eierne sammen tar ansvaret for å sikre Amedia et offensivt og godt eierskap også fremover, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Powered by Labrador CMS