NJ-leder Thomas Spence frykter konsekvensene av regjeringens forslag om å overlate vurderinger av fusjoner i mediebransjen til Konkurransetilsynet. Foto: Birgit Dannenberg

NJ går imot at Konkurransetilsynet skal avgjøre fusjoner i mediebransjen

Frykter at den foreslåtte liberaliseringen vil gå ut over mangfoldet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJ støtter ikke regjeringens forslag om at kontroll med oppkjøp og fusjoner i mediesektoren bare skal behandles av Konkurransetilsynet, etter konkurranselovens alminnelige bestemmelser.

MEDIEEIERSKAPSLOVEN

• Medietilsynet forvalter i dag Lov om eierskap i medier. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtakelse av hele eller deler av et medieforetak.
• Loven skal hindre at en for sterk eierkonsentrasjon i mediene fører til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket.
• Betydelig eierstilling i det nasjonale markedet for avis foreligger dersom en aktør gjennom erverv har eller får kontroll med 1/3 av det samlede dagsopplaget for dagspresssen.
• For det nasjonale radio- og fjernsynsmarkedet er grensen at erververen kontrollerer 1/3 av de samlede lytter- eller seertallene.
• Loven har også grenser for eierskap innenfor flere forskjellige mediemarkeder på nasjonalt nivå (multimedieeierskap), og for eierskap i flere foretak innenfor samme nasjonale mediemarked (krysseierskap).
• Betydelig eierstilling regionalt foreligger når en aktør kontrollerer 60 prosent eller mer av det samlede dagsopplaget av regions- og lokalaviser i en av landets ti medieregioner. Det er ikke regionale grenser for eierskap i radio- og fjernsynsforetak.

– Det er et alvorlig skritt å ta dersom det innføres et nytt reguleringsregime som ingen kjenner konsekvensene av, sier Thomas Spence, leder i NJ.

Les om regjeringens høringsforslag her

Regjeringens forslag ble sendt ut på høring i slutten av juni og vil etter alt å dømme få flertall i Stortinget med støtte fra Venstre. I sin høringsuttalelse til Kulturdepartementet skriver NJ:

“Etter NJs oppfatning vil ikke én enkel skjønnsmessig paragraf i konkurranseloven på tilfredsstillende vis erstatte en egen lov mot eierkonsentrasjon i massemediene. Forslaget er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset de spesielle mediepolitiske hensyn som må legges til grunn ved oppkjøp og fusjoner på medieområdet. I den krevende omstillingstid bransjen nå befinner seg, må rammebetingelsene for medieeierskap etter vår mening reguleres gjennom særskilte bestemmelser i egen lov.”

Les NJs høringsuttalelse her

NJ ønsker at den rødgrønne regjeringens endringer i medieeierskapsloven trer i kraft, slik de ble vedtatt av Stortinget sommeren 2013.

Den nåværende regjeringens forslag vil etter NJs oppfatning i realiteten føre til en oppmyking av regelverket for medieeierskap. NJ frykter for mangfoldet, og går imot den foreslåtte liberaliseringen.

Les Journalistens dekning av medieeierskap

Ifølge NJ foreslår Kulturdepartementet en lovgivning som ikke klargjør hvordan hensynet til mediemangfold skal vurderes av Konkurransetilsynet. Et tilsyn som forøvrig regjeringen selv erkjenner “ikke er et mediefaglig organ”, skriver NJ i sin høringsuttalelse.

Powered by Labrador CMS