Kulturminister Thorhild Widvey la fredag fram regjeringens allmennkringkastingsmelding. Foto: Martin Huseby Jensen

Regjeringen vil erstatte NRK-plakaten

Det er er ett av forslagene i regjeringens stortingsmelding om NRK og TV 2. Lisensen fredes i to år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Stortingsmeldingen om allmennkringkasting (AK) ble lagt fram på en pressekonferanse i regjeringskontorene fredag. Den er gitt tittelen “Open og opplyst –allmennkringkasting og mediemangfald” og sendes nå over til Stortinget.

Dette er hovedpunkter i meldingen fra kulturminister Thorhild Widvey:

• Regjeringen vil erstatte dagens NRK-plakat den med en ny og mer overordnet plakat som også fastsettes av Stortinget. Dagens plakat har 38 punkter, Widwey varsler en mer overordnet tekst i 12 punkter.

• Lisensen blir fredet gjennom inneværende stortingsperiode, men regjeringen vil samtidig at et ekspertutvalg utreder nye modeller for NRKs inntekter og kommer eventuelt tilbake med et lovforslag. Les utvalgets mandat her (PDF)
 
• Regjeringen vil opprette et eget mediemangfoldsutvalg. Les mandatet her (PDF)

• Departementet vil revidere kringkastingsloven og vurdere om NRKs allmennkringkasteroppdrag skal lovfestes.

• Departementet vil stille økte krav til effektivisering av NRKs drift.

• Kringkastingsrådet foreslås videreført. 

• NRK kan videreføre den nasjonale nyhets og aktualitetstjenesten på nett. Men nye tjenester skal forhåndsgodkjennes.
 
• NRKs nye nettjenester skal i hovedsak ha redaksjonell karakter. Forhåndsgodkjenningen flyttes fra Kongen i statsråd til Medietilsynet.
 
• TV 2: Regjeringen varsler at den skal kunngjøre en ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster før TV 2s avtale går ut 31. desember 2016.

Les stortingsmeldingen her

Ut over kringkastingsavgiften skal det ikke kreves ekstra betaling for NRKs allmennkringkastingstilbud, slås det fast i meldingen. NRK skal aktivt gjøre sine arkiver mest mulig tilgjengelig for kommersiell og ikke- kommersiell viderebruk så langt det er praktisk, juridisk og presseetisk mulig.

Kulturministeren legger vekt på den raske utviklingen i mediebruk og –teknologi, og understreker hvor viktig det er med balanse mellom NRK og andre medier, særleg andre allmennkringkastere. Kulturdepartementet vil jevnlig vurdere ambisjonsnivået for allmennkringkastingstilbudet, og hvordan omfanget av NRKs virksomhet påvirker de kommersielle mediene og det totale medietilbudet til folk.

– Av omsyn til mangfaldet er det vesentleg at staten finn den rette balansen mellom private og offentleg finansierte media. Denne meldinga går opp grensene for verksemda til NRK på ny, og legg til rette for ein vital privatfinansiert kringkastingssektor. Vi slår mellom anna fast at vi vil kunngjere ein ny avtale for ein kommersiell allmennkringkastar, sier kulturminister Widvey i en pressemelding i nynorsk språkdrakt.

Mangfoldsutvalg

For å følge opp dette oppnevner regjeringen et mediemangfoldutvalg som i lys av den digitale utviklingen i mediesektoren skal vurdere statens mål for mediemangfoldet. Utvalget skal også utrede hvordan statens økonomiske virkemidler - både kringkastingsavgiften og produksjonstilskuddet - best kan bli brukt for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Regjeringen har fastsatt mandatet til utvalget, som blir oppnevnt etter sommeren.

– Med denne stortingsmeldinga slår vi fast at vi skal ha ein mangfaldig mediemarknad, og at NRK skal ha eit sjølvstendig ansvar for å sikre mediemangfaldet, sier Widvey.

Utvalet skal vurdere det samlede norske tilbudet og se spesielt på nyhets- og aktualitetsmedienes funksjon i formidling av nyheter og debatt, og hva allmenkringkastere betyr for språk og kultur i Norge. 

I stortingsmeldinga varsler regjeringen at kravene både til norsk musikk og eksterne produksjoner skal økes til 40 prosent.

– Å nytte uavhengige produsentar land og strand rundt, er viktig for å stimulere mangfaldet og sikre nyskaping og verdiskaping, sier kulturministeren, som også legger vekt på NRKs ansvar som kulturbærer.

Særskilt ansvar

– Med si rekkevidde og sentrale rolle i folk sin mediekvardag, har NRK som offentleg finansiert allmennkringkastar eit særskilt ansvar for å fremje norsk musikk, og eit tilbod som går ut over det marknaden tilbyr, fortsetter Widvey.
 
NRK skal som kultur- og språkbærer sende programmer på nynorsk, på de samiske språkene og for språklige minoriteter. NRK skal videre tilby et bredt innhold for barn og ungdom, sende religiøse programmer og speile mangfoldet av livssyn og religion i Norge. Videre skal NRK fremme norsk kunst og kulturarv, reflektere det geografiske mangfoldet i distriktene og ha et godt regionalt og lokalt nærvær, heter det i stortingsmeldingen.
 
NRKs særlige ansvar for beredskap blir også presisert. I tråd med stortingshøringen har regjeringen lagt fram en oppgavedeling mellom en mer overordnet NRK-plakat og detaljerte regler i NRKs vedtekter.
 
Regjeringen har ingen planer om å legge ned Kringkastingsrådet. Men departementet vil justere kringkastingsloven slik at kvalifikasjoner, erfaring og bredde, blant annet mediefaglig bakgrunn og alder, får større vekt når rådet blir oppnevnt.

Lenge varslet

Det var i den politiske plattformen Sundvolden-erklæringen at regjeringen varslet en stortingsmelding om NRK-lisensen og alternative betalingsordninger. I november 2013 sa kulturministeren at hun ønsket en bredere utredning om NRK. I februar 2015 ble meldingen utvidet igjen, til også å inkludere kommersielle allmennkringkastere.

Her kan du lese om de ulike delutredningene.

Mulig høring

Stortingsmeldingen går nå til behandling i Stortingets familie- og kulturkomite. Det er mulig at den vil gjennomføre en egen høring om meldingen til høsten. Blir det flertall for meldingen, legges den til Stortingets protokoll. Om stortingsflertallet er uenig, sendes den tilbake til regjeringen.

Om det er snakk om å endre lovtekster vil regjeringen fremme egne proposisjoner til Stortinget.

Les mer om NRK.

Powered by Labrador CMS