Elin Floberghagen oppfatter budskapet fra regjeringen som at også Fagpressens medlemmer vil få momsfritak på sine digitale tjenester. Foto: Birgit Dannenberg.

Fagpressen håpte på digital nullmoms, men det var før de så Finansdepartements avgrensning

Melding fra kulturdepartementet gir optimisme i Fagpressen, men Finansdepartementet har ett annet syn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dagens statsbudsjett går det fram at regjeringen vil gå for nullmoms for elektroniske medier neste år, selv om søknad om notifisering ennå ikke er sendt til ESA.

Meldingen fra kulturdepartementet gjør klart hvilke medier som vil kunne slippe moms på sitt digitale tilbud:

«Regjeringen foreslår at ordningen omfatter elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde.  Det vil omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, blant annet nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler.» Her finner du hele meldingen.

I Fagpressen er det på bakgrunn av denne formuleringen stor glede etter budsjettfremleggelsen. For der tolker administrerende direktør Elin Floberghagen meldingen dithen at dette også omfatter organisasjonens medlemmer. Hvilket inkluderer Teknisk Ukeblad, Sykepleien, Utdanning, Kommunal Rapport og Journalisten, for å nevne noen.

Det er likevel stikk i strid med det kulturminister Thorhild Widvey tidligere har sagt til Journalisten. I mars i fjor spurte vi henne direkte om fagpressen vil omfattes av ordningen. Den gang sa hun at ordningen gjaldt dagspresse ikke fagpresse. Hvorfor, spurte vi:

– Nei, først og fremst er det de ordinære mediene som formidler nyhetene vi har sagt det skal innføres lavmoms for. Det har ikke vært en problemstilling at lavmoms skal innføres for ukeaviser og fagpresse.

Etter statsbudsjettet i fjor holdt statsråden på dette standpunktet.

Floberghagen vektlegger setningen i meldingen fra kulturdepartementet. Hun sier til Journalsiten at hun oppfatter at den omfatter alle medier som i hovedsak produserer nyheter og aktualiteter.

Bør være åpent

Direktøren sier videre at det som har vært uttalt, er hva slags innhold som skal vektlegges, ikke medium.

- Jeg mener hele Fagpressen er innenfor, det må vi få tydeliggjort på veien videre. At våre medlemmer må betale full moms på sitt digitale tilbud hindrer aktivt innovasjon og etablering av digitale utgaver. Både i Fagpressen og blant tidsskriftene. For statens vedkommende ville det også være svært lave kostnader å få med fagpressen. Svært mange av våre medlemmer har stilt seg avventende til momsspørsmålet og har derfor nettutgaver som er gratis tilgjengelig for alle.

Men mens kulturdepartementet sendte signaler som kunne tolkes positivt, er finansdepartement mer spisset. Departementet skriver at medier som omfattes av ordningen må dekke et bredt spekter av samfunnsområder, og at nyhetstjenester som i hovedsak dekker én sektor ikke vil bli fritatt moms på digitale tjenester.

Mer finner du på sidene 124 til 127 her

- Det er helt spesielt å gjøre den avgrensningen de her gjør. Vi reagerer veldig negativt på denne nye avgrensningen og vil ta opp dette videre med departementene., sier Floberghagen.

Powered by Labrador CMS