Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, i Borgarting lagmannsrett i mai.
Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, i Borgarting lagmannsrett i mai.

Tidligere TV 2-journalist frikjent for voldtekt

En enstemmig lagmannsrett frikjenner tiltalte.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentar fra bistandsadvokat.

Den tidligere TV 2-journalisten som i tingretten ble dømt til fire års ubetinget fengsel for voldtekt av en kollega, er frikjent. 

Det kommer frem i dommen fra Borgarting lagmannsrett som ble avsagt onsdag.

«Lagmannsretten er enstemmig kommet til at tiltalte skal frifinnes for straffekravet, og likeledes for erstatningskravet», heter det i dommen.

Videre står det:

«Lagmannsretten finner heller ikke klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte på det aktuelle tidspunkt har opptrådt erstatningsbetingende overfor fornærmede, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. jf. § 3-3.»

Dermed blir den tidligere journalisten heller ikke dømt til å betale erstatning.

– Lettet

– Min klient er meget glad og lettet for at en enstemmig lagmannsrett har lagt til grunn hans historie, slik den var formidlet fra første stund, at den seksuelle omgangen var frivillig, skriver mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, i en sms til Journalisten. 

– Saken er et eksempel på at denne sakstypen reiser svært vanskelig spørsmål. Og det påligger derfor domstolen og påtalemyndigheten både objektivitet og at det strenge beviskravet holdes høyt. I dette tilfeller har lagmannsretten fullt ut lagt tiltaltes forklaring til grunn, og i etterpåklokskapens lys tenker jeg at det ikke skulle vært tatt ut tiltale. Da hadde både fornærmede og tiltalte sluppet en prosess som har kostet mye krefter og bekymringer over nesten 2,5 år, fortsetter Larsen.

Påstånd om frifinnelse

Mot slutten av rettsforhandlingene la aktor Irlin Ingens ned påstand om å frifinne mannen, da hun etter bevisføringen slo fast at forklaringen hans ikke kunne utelukkes. 

Hendelsen fant sted når mannen og den fornærmede kvinnen var kollegaer i TV 2. Hun har forklart at hun våknet dagen etter uten å huske noe fra hun hadde sovnet, mens mannen har forklart at de to hadde samleie som var frivillig fra begge parter. 

– Etter sakkyndig vurdering må vi vurdere at det er mulig å utføre seksuell aktivitet uten å huske. Hvis det ikke kan utelukkes at hennes aktivitet kan være slik som tiltalte har forklart, da må han frifinnes, sa aktor under sin prosedyre i lagmannsretten.

– Skuffet

– Fornærmede er naturlig nok svært skuffet over dommen, men hun forventet ikke noe annet utfall da hun forstår at domstolen i realiteten ikke hadde noe annet valg enn å følge statsadvokatens frifinnelsespåstand, forteller Trine Rjukan, som er fornærmedes bistandsadvokat.

– Fornærmede sa til meg i dag etter at jeg hadde meddelt henne dommen at hun fortsatt er i en sjokktilstand og er helt knust etter statsadvokatens beslutning om å legge ned saken hennes ved å påstå frifinnelse.

Rjukan sier videre at hennes klient også er bekymret for at dommen kan få ringvirkninger.

– Fornærmede ga videre uttrykk for at det som nesten er enda verre enn sakens utfall for henne selv, er tanken på hvilke alvorlige ringvirkninger det vil kunne få for andre lignende type saker hvis så høy promille skal føre til at både påtalemyndighet- og domstol mener at det er sannsynlig at du har vært med på den seksuelle handlingen frivillig for deretter bare å ha hatt et hukommelsestap. 

Erstatning

I tingretten ble mannen også dømt til å betale 223.000 kroner i oppreisning til fornærmede, i tillegg til fire års fengsel.

Kvinnens bistandsadvokat, Trine Rjukan, la i lagmannsretten ned påstand om at tiltalte skal betale 237.000 kroner i oppreisning til fornærmede, da beviskravet for å idømme oppreisningsansvar er noe lavere enn dersom man skal idømme straff. 

Powered by Labrador CMS