Klubbleder for de faglig ansatte i NJ, Stein Larsen, med skarp kritikk av NJ-ledelsen. Foto: Birgit Dannenberg

Til angrep på NJs ledelse

Fagstaben med sterk kritikk av ledelsen i Journalistlaget, men møtte liten forståelse i landsstyret.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Under landsstyremøtet i Norsk Journalistlag (NJ) onsdag tok klubbleder Stein Larsen for den sentrale fagstaben et kraftig oppgjør med ledelsen i organisasjonen. Han mener de ansatte er satt på sidelinjen i kuttprosessen NJ går gjennom som følge av synkende medlemstall.

– Vi opplever enkelte fora hvor vi ikke er ønsket. Det er ubehagelig. Vi blir nå møtt med at det er visse områder vi ikke skal få delta på, sa Larsen.

– Dere bør diskutere med oss. Vi har et ærlig ønske om hva som er bra for medlemmene.

– Ment internt

Larsen viste særlig til at de faglig ansatte, jurister, organisasjonssekretærer og rådgivere, ikke var representert i et utvalg som har vurdert kutt i den sentrale administrasjonen. Fagstabsklubben ble invitert med i utvalget, men valgte ikke å delta fordi de mente mandatet ikke kunne isoleres til den sentrale driften.

Klubblederen vil overfor Journalisten ikke utdype kritikken utover det han sa i det nesten halvtimeslange innlegget under landsstyremøtet.

– Det var en meningsytring overfor NJs ledelse som var ment internt. Nå er vi ferdig med den saken, og går videre. Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Larsen til Journalisten.

Til landsstyrets behandling hadde staben lagt fram en tipunktsliste, hvor de blant annet tar til orde for mer verving og at kuttene NJ legger opp til er for kraftige.

– Innspill

Overfor landsstyret understreket Larsen at fagstaben er bekymret for fallende medlemstall, og at de ikke prinsipielt er mot kutt i den sentrale organisasjonen. Og at de ikke ønsker konflikt med landsstyret og arbeidsutvalget.

– Dette er innspill til diskusjonen.

Blant mulige tiltak Larsen mener landsstyret burde vurdert var å kutte nestlederfunksjonen på heltid, kutt i det internasjonale arbeidet, forhandlingsutvalg og ulike komiteer i NJ.

Larsen sa også det er synd NJs høyeste organ, landsmøtet, trolig fortsatt skal avholdes annethvert år. Et eget NJ-utvalg har vurdert muligheten for å holde landsmøtet hvert tredje eller fjerde år. Landsstyret bestemte senere tirsdag at alternativet om å ha landsmøtet hvert tredje år skal sendes på høring til lagene.

Generalsekretær Jahn-Arne Olsen i NJ sier til Journalisten at han har forståelse for at det er ulike syn på tiltakene som gjøres i dagens situasjon. Han tar derfor uenigheten til etteretning.

– Det er vanskelig å ta seg nær av kritikken med den usikkerheten som er nå, sier Olsen til Journalisten.

Både Olsen og NJ-leder Thomas Spence understreker at staben ble invitert med til et partssammensatt utvalg, men takket nei. Olsen sier det er naturlig at den sentrale driften er blitt ettergått nøye ettersom det er den tyngste utgiftsposten for NJ.

– Det er viktig å legge til at klubben også erkjenner kutt i takt med de fallende medlemstallene. Uenigheten dreier seg om hva vi skal gjøre i hvilket tempo. Jahn-Arne Olsen har fått et oppdrag fra landsstyret og AU, sier Spence.

Liten støtte

Protestene fra de ansatte ble oppfattet som kraftig kost blant landsstyremedlemmene. Men de fikk liten støtte blant de medlemsvalgte som mener det er nødvendig å ta grep om økonomien i en tid med fallende medlemstall.

– Det er landsstyrets ansvar å ta grep for å gjøre økonomien bærekraftig. Vi må ta grep. Jeg gir tilslutning til AUs linje og Jahn-Arne Olsens (generalsekretæren, journ.anm.) notat, sa Marius Tetlie (landsstyremedlem, VG) under møtet, og la til:

– Frontene oppfattes som ganske skarpe. Det er brukt ord jeg ikke er vant til i dette forum.

Handlingsrom

Landsstyrekollega Håkon Okkenhaug (Trønder-Avisa) mente det er riktig å ta kraftige kutt nå, framfor å legge opp til kontinuerlige kutt i tiden som kommer.

– Jeg tror nå-og-da-kutt hadde vært verre. Dette er brutalt, men fornuftig. Handlingsrommet vi nå skaper kan også gi oss mulighet til å fornye tariffstaben, sa Okkenhaug.

Det var et svar på en advarsel Larsen ga som tariffansvarlig i NJ om at tre av fire som jobber med tariff i NJ nærmer seg pensjonsalder.

Fallende medlemstall

Katrine Strøm (Dagsavisen Fremtiden) sa det er bra fagstabens synspunkter kom fram i landsstyret. Men la til at det ikke er riktig at det bare er den sentrale staben i NJ som må ta kutt.

– Vi ser også på Journalisten og landsmøtefrekvens. Det er ikke riktig at vi har sett bort fra alt annet. Uenigheten går mer på hvem som er med. 

Flere av landsstyremedlemmene viste til at det var fagstaben selv som valgte å stille seg utenfor utredningsarbeidet.

– Jeg syns det er beklagelig at vi er kommet i en situasjon der vi er kommet på hver vår side av bordet. Det er vanskelig å forstå at dere ikke deltok i prosessen. Jeg støtter AUs forslag, sa Anne Berit Larsen (NRK).

Åsne Haugli ville pense diskusjonen i landsstyret bort fra spliden med fagstaben og over til kutt.

– Det utspiller seg en konflikt i dette rommet nå, men det egentlige temaet er hvordan vi skal håndtere framtiden med fallende medlemstall, sa Haugli (DN).

Vedtok kutt

Toralf Sandåker (Frilansjournalistene/NJ) sa han ikke støttet fagstabens forslag, men la til at det var mange konstruktive innspill de kom med i notatet.

– Dere burde vært med, men beslutningen om ikke å være det, tok dere, sa Sandåker.

Finn Våga (Aftenbladet) sa det fagstaben var tilbudt er en luksus mange av medlemmene ikke får.

– Der ute gir vi råd om å være med og påvirke, sa Våga.

Det var et enstemmig landsstyre som til slutt gikk inn for det forslaget arbeidsutvalget hadde lagt på bordet.

Ser framover

Klubbleder Stein Larsen tok på tampen igjen ordet for å understreke at de ansatte lojalt vil følge opp de vedtak landsstyret fattet.

– Vi vil ikke fremme mer kritikk nå. At det var et åpent møte må møteledelsen ta ansvar for. Vi vil støtte lojalt opp under alle vedtak som fattes.

På spørsmål om hvordan samarbeidsklimaet blir i NJ etter den åpne uenigheten, legger de to NJ-lederne vekt på at den ikke får stor betydning.

– Det er klart at jo bedre samarbeidsklima, jo bedre løsninger får vi til. Vi er ikke på en konfrontasjonslinje i forhold til staben, sier Olsen.

– Klimaet er godt og det er entusiasme i staben, sier Spence.

 

Powered by Labrador CMS