Kulturminister Trine Skei Grande vil innføre nullmoms for fagblader. Men det er uklart om det vil gjelde alle. Foto: Kristine Lindebø

Regjeringen vil innføre nullmoms for fagblader og tidsskrifter fra 1. juli neste år

Forvirring om forslaget innebærer at mediet må utgi fysisk utgave for å få digital nullmoms.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram av Kulturdepartementets budsjettforslag. Der heter det:

– Regjeringen tar, med forbehold om godkjennelse fra ESA, sikte på å foreslå at det innføres et unntak for merverdiavgift på e-bøker og elektroniske tidsskrifter med virkning fra 1. juli 2019.

Flere er nå forvirret over hva dette egentlig betyr.

Finansdepartementet opplyser til Journalisten at de arbeider med å utforme forslaget til regelendringer. Dette forslaget fremmes trolig i revidert budsjett neste år.

Klassekampen skrev tidligere i høst at Finansdepartementet mener at det bare er pdf-kopier av trykte tidsskrifter som skal få momsfritak.

Ifølge Kulturdepartementets budsjettforslag, ser det ut til at dette ikke blir et krav, men det er trolig et krav at det må gis ut en trykt utgave:

– Det vil ikke være en forutsetning for fritaket at den elektroniske utgaven er identisk (pdf o.l.) med den trykte. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake med nærmere omtale av avgrensninger og omfang av fritaket og konkrete forslag til lovendringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2019, heter det i budsjettforslaget.

– Kryptisk

Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL.

Administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier at hun ikke vet om forslaget er slik at en utgiver må ha et fysisk produkt for å få digital nullmoms.

– Sånn som det står nå er det litt kryptisk. Men vi må forutsette at de legger til rette for en fremtidsrettet avgrensning. Da må rene digitale medier omfattes også, sier Øgrey.

– Delvis seier

Bransjeorganisasjon Fagpressen oppfatter dette som bare en delvis seier. De forstår forslaget på den måten at det bare er de fagpressemediene som har en papirutgave, som får momsfritak.

– Vi føler at hver gang vi snakker med politikerne om disse spørsmålene, får vi positive svar. Men når budsjettene kommer, er det noe annet, sier styreleder i Fagpressen Erik Nord.

Ifølge Fagpressen er det 187 medier som i dag både har papir- og digitalutgave. 27 av dem har bare nettutgave, og tre av disse har lukkede betalingsløsninger og betaler derfor moms.

Framtiden er på nett. Det er litt merkelig at man må ha en papirutgave når man vil ta i bruk nye medier

Erik Nord, Fagpressen

Nord er positiv til at mange i fagpressen nå får momsfritak, men er bekymret for at forslaget setter den digitale utviklingen på vent.

– Framtiden er på nett. Det er litt merkelig at man må ha en papirutgave når man vil ta i bruk nye medier, sier Nord.

– Vi er ikke i mål før det er fullt momsfritak for fagpressen, uavhengig om man gir ut på papir eller nett.

Løser situasjonen for TU

Administrerende direktør Jan Moberg i Teknisk Ukeblad Media (TU) sier at forslaget løser situasjonen for deres del. TU gir i dag ut et månedlig medlemsblad på papir til 148.000 abonnenter som er medlemmer i fagorganisasjonene NITO og Tekna.

Med forslaget fra regjeringen kan de nå tilbys digitalt abonnement, mener Moberg:

– Slik jeg leser det løser dette de umiddelbare utfordringene for TU. Jeg leser det slik at TU er innenfor at vi kan tilby medlemmene i NITO og Tekna om de vil ha papir og, eller digital utgave.

Slik jeg leser det løser dette de umiddelbare utfordringene for TU.

Jan Moberg

TU har det betalte produktet TU Ekstra digitalt, men dette er det andre interesserte lesere som abonnerer på.

TU gir ut det heldigitale produktet Digi.no og er også styremedlem i Medier24 som har et rent digitalt produkt med betalingsløsning.

– Det ser ikke sånn ut nå at de blir omfattet av forslaget. Men jeg trenger å sette meg inn i saken før jeg kan bli mer tydelig.

Moberg peker også på Journalisten, som du nå leser, som i 98 år ga ut papirutgave, men nå er et rent og åpent digitalt produkt.

– Dere la ned papir. Hva skjer nå? Må dere lage en papirutgave igjen? Hvor mange utgaver må dere gi ut i året?

Halv seier

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, mener det som er kommet fram om digital nullmoms, er en halv seier.

– Det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ville åpne for digital nullmoms for fagpressen også for publiseringer som ikke er en ren kopi, typisk pdf, av den trykte utgaven.

Han legger til:

– Det gir oss i det minste en åpning for å utvide momsfritaket, slik at dette ikke er knyttet til den papirbaserte utgaven.

Varsler mediemelding i høst

Regjeringen varsler også at den fortsatt har som mål å legge fram mediemeldingen i løpet av høsten 2018.

– For å nå de mediepolitiske målene er det nødvendig med ytterligere modernisering av mediestøtten og andre mediepolitiske virkemidler.

Powered by Labrador CMS