Pressens Faglige Utvalg med utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen i midten. Arkivfoto Journalisten

Frimurerlosjen, arkivbilde, reklameinnstikk og ny runde om Stormen

Det er noen av stikkordene for sakene som skal behandles i Pressens Faglige Utvalg (PFU) kommende tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hamar Arbeiderblad(HA) er et av mediene som får klagemål mot seg behandlet av PFU tirsdag. Årsaken er et oppslag om striden rundt vannselskapet Norsk Kildevann AS lørdag 2. januar 2016.

«Fem rettssaker og et utvannet vennskap» og ingressen: «Norsk Kildevann: Historien handler om en håndfull rettssaker, millioner som er borte og vennskap som ble vannet ut. Frimurerlosjen, en dyr båt og kronprinsparet inngår også.»

Arkivbilde

Artikkelen gikk over to sider og hadde en rekke bilder. Blant dem et arkivbilde av i saken omtalte Hans Kristian Havik sammen med Arne Søberg, en lokal forretningsmann. Bildeteksten lød:

«Saksøkte: Hans Kristian Havik på et arkivbilde sammen med Arne Søberg, forretningsmann fra Hamar som også er høyt oppe i Frimurerlosjen.»

Det mislikte Søberg som ellers ikke var omtalt i HAs artikkel. Han har via advokat Liv Randi Dobloug klaget saken inn for PFU med bakgrunn i Vær Varsom-plakatens punkter 4.1, 4.3, 4.7, 4.10, 4.12 og 4.13. Oppsummert vil det si: «Manglende grunnlag for å trekke Søberg inn i denne saken», samt «for dårlig beklagelse og oppretting av feil».

HA publiserte 19. januar en beklagelse med tittelen «Feilpublisert bilde» etter at Søberg kontaktet avisen i tillegg til å sende PFU-klage. Partene har forsøkt å finne en minnelig løsning, uten å lykkes.

Beklaget bilde

I sitt tilsvar til Søberg svarer redaktør Carsten Bleness:

«Jeg er helt enig i at bruken av arkivbildet er uheldig og i strid med god presseskikk. Bildet kan gi et inntrykk av at Søberg er involvert i saken. Som det framgår av reportasjen er Søberg overhodet ikke nevnt. Vi gjennomgikk saken mandag 18. januar, og publiserte en beklagelse påfølgende dag, tirsdag 19.januar. Rettelsen er tydelig utstyrt med tittelen «HA Beklager», og følger for øvrig det jeg betrakter som normer for en slik rettelse.»

Avisen mener det ikke er grunnlag for fellelse ettersom de umiddelbart beklaget.

Frimurerlosjen klager

Også Den Norske Frimurerorden reagerte på samme sak, og mener seg grunnløst omtalt. Via advokat Dobloug klager ordenen også inn avisen for PFU:

«Koblingen mellom Den Norske Frimurerordenen og Norsk Kildevann AS og Hans Kristian Havik mangler ethvert redaksjonelt grunnlag. Det gjøres gjeldende at billedbruken, tekstingen og koblingen til Den Norske Frimurerordenen og Arne Søberg, som er leder av den ene av ordenens to lokale St. Johannes- logoer, utgjør et brudd på PFUs regler i Vær Varsom-plakatens pkt 4.1 og 4.4, samt at manglende beklagelse av forholdet er i strid med pkt 4.13.»

Det vises til de steder der «Frimurerlosjen» blir nevnt i artikkelen, og klager skriver at det i artikkelen ikke ble opplyst i hvilken «tilknytning, eller snarere mangel på tilknytning, det er mellom Den Norske Frimurerordens virksomhet og nyhetssaken».  

Tilbudt presisering

HA skal ha tilbudt Frimurerlosjen en presisering om at ordenen ikke har noen selvstendig rolle i den rettslige striden mellom de involverte rundt Norsk Kildevann, men HA mener at det fremgår av reportasjen. Avisen viser til korrespondanse med klager, blant annet at det var viktig for HA å påpeke at avisens tilbud var en presisering, og ikke en rettelse. «Hamar Arbeiderblad kan ikke se at det foreligger noe brudd på god presseskikk, og kan derfor i denne saken ikke publisere noen beklagelse.»

Begge klagerne mener at HA bagatelliserer virkningen av saken, og med det gir grunnlag for klagebehandling av hele artikkelen.

Annonseinnstikk fra Mediaplanet

PFUs møte strømmes på Journalisten tirsdag, der vil flere saker bli vist. 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, HelseKlage, har klaget inn Aftenposten for reklamebilaget «Pasientsikkerhet» i Aftenposten lørdag 12. mars 2016. Bilaget ble distribuert sammen med avisen, og var produsert av firmaet Mediaplanet.

I bilaget var det flere reklameartikler, blant annet: «Er pasientenes rettsikkerhet i fare?». Ingressen var:

«Det ble etablert en egen offentlig ordning med pasientskadeerstatning i 1988. I utgangspunktet er dette en god ordning når det fungerer etter intensjonen. Utfordringen er imidlertid at ordningen ikke alltid fungerer godt nok.»

Artikkelen hadde ikke byline, gikk over to sider, og hadde flere henvisninger til nettstedet pasientsikkerhetnorge.no. Dagen før publiserte avisen også en annonse for annonsebilaget.

HelseKlage har klaget inn Aftenposten for å ha brutt VVP 2.6, både gjennom publiseringen av reklameartikkelen i bilaget og for selve annonsen for reklamebilaget.

Klager mener at «skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold ikke er tydelig, at det ikke er åpenbart for publikum at dette er kommersielt betalt innhold.» Helseklage hevder også at innstikk ikke er et etablert synonym for reklamebilag, slik det brukes i annonsen for bilaget.

Aftenposten avviser klagen. Avisen viser til at denne form for innstikk er noe dens lesere er godt kjent med, og dermed vet at ikke er redaksjonelt innhold. Aftenposten mener derfor at skillet mellom journalistikk og reklame er tydelig. Det pekes også på at selv om det er brukt redaksjonelle virkemidler i bilaget er disse satt i annen font enn avisens journalistiske produkt.

I tilsvarsrunden kommer det også frem at klager mener innholdet feilinformerer. Aftenposten mener dette er noe det er vanskelig å ta stilling til når det ikke påvises hva som skal være feil, og påpeker også at de utfra et ytringsfrihetperspektiv har høy terskel for å gripe inn overfor reklame for lovlig virksomhet i Norge.

2. runde om Stormen

Bodø Nu-grunnlegger Geir Are Jensen har klaget inn Avis Nordland (AN) for Morten Strøksnes kommentar «Direktøren for Stormen opptrer mer som eieren av en saloon og bordell i det ville vesten». Kommentaren ble tidligere i år felt i PFU, så dette blir altså runde to om innlegget.

Les også: Avisa Nordland felt i PFU for Stormen-saken

Jensen er nevnt flere steder i Strøksnes’ kommentar, og klager mener AN har brutt VVPs punkter om kildekritikk og kontroll (3.2), dekning for tittel (4.4) og samtidig imøtegåelse (4.14).

Tekstreklame

Oppdalingen er klaget inn av leser Vegard Stokke for brudd på VVP 2.7 om produktomtale, i forbindelse med avisens fordelskort der flere lokale bedrifter nevnes ved navn.

Reklame er også temaet for leser Magnus Arnesens klage mot Nettavisen. Han klager på mangelfull merking av en blogg i en tekst som han mener for leseren fremstår som reklame for bilmerket Mini.

Powered by Labrador CMS