K-rådet:

Trygve Rønningen er administrerende direktør i mediekonsernet MTG Norge. Foto: Birgit Dannenberg

– Er glad jeg ikke er Thor Gjermund

NJ-utspill om å begrense Kringkastingsrådets handlingsrom godt mottatt. Norsk Presseforbund vil be kulturministeren rydde opp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag fikk gjennomgående stor forståelse blant tungvekterne i norske medier da Norsk Presseforbund hovedstyre torsdag behandlet NJs forslag om å be kulturministeren stramme inn Kringkastingsrådets instruks. MTG-direktør Trygve Rønningen og Fagpressen-sjef Elin Floberghagen sluttet seg til Norsk Redaktøforenings ønske om å legge ned K-rådet.

– Jeg mener K-rådet er en antikvarisk ordning som ikke har noe å gjøre med røkting av en moderne mediebedrift. Jeg er glad jeg ikke er Thor Gjermund, sa Rønningen da saken ble diskutert i NP-styret.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er også medlem av NPs styre, men deltok ikke på torsdagens møte.

Ikke tema

Nedleggelse av K-rådet var imidlertid ikke temaet for NJ. Forslaget organisasjonen spilte inn til NPs hovedstyre handler om at kun Pressens Faglige Utvalg bør behandle saker som handler om den etiske og faglige standarden i norske medier. K-rådets leder Per Edgar Kokkvold uttalte til Journalisten.no torsdag at han oppfatter dette som et misforstått forsøk på å vingeklippe rådet.

På torsdagens møte besluttet hovedstyret at NPs arbeidsutvalg skal arbeide videre med NJ-forslaget. Planen er å utforme en formell henvendelse til kulturminister Thorhild Widvey om behovet for å rydde opp i Kringkastingsrådets rolle og funksjon. Saken kommer opp igjen på styrets møte i november.

I mellomtiden er det aktuelt for NP å å rette henvendelser til de politiske partiene i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens nye stortingsmelding om NRK. Det er ventet at høringen vil finne sted i oktober.

Norsk Presseforbunds hovedstyre behandlet NJs forslag om å
begrense Kringkastingsrådets mandat. Her representert med fra
venstre Hege Iren Frantzen (NJ), Kjersti Løken Stavrum (NP),
Thomas Spence (NJ), Gunnar Kvassheim (leder) og Ellen
Arnstad (NR).
Foto: Bjørn Åge Mossin

Vokte og verne PFU

NJ-leder Thomas Spence sa under behandlingen av saken at hovedmotivet er å vokte og verne om PFU. Han arumenterte med at behandlingen av Brennpunkt-dokumentaren “Den siste reisen” i både PFU og K-rådet er et godt eksempel på at mange oppfatter at det eksisterer to klageorganer som kan komme til ulik konklusjon.

– Det er sikkert mye som kan diskuteres, slik Kokkvold sier. Men det er ikke tvil om at folk i mediebransjen oppfatter at det er det er to ulike klageorganer. Det skal være åpenbart for publikum hva som er hva, men her er det ikke engang klart for bransjen selv. Vi har ikke tenkt ferdig, men vårt forslag er en måte å sikre at det ikke blir flere tilfeller av parallellkjøring.

Rønningen betegnet Kokkvold som “en ekstremt klok mann”, men mente at det nå er viktig å synliggjøre for kulturministeren hva som er problemstillingen.

Kokkvold har bidratt til å avspore

– Kokkvold har bidratt til å avspore det som kunne vært et kringkastingsråds oppgave, sa Rønningen i debatten.

Etter møtet utdyper han overfor Journalisten.no:

– Kokkvold har valgt å ta opp og debattere saker som toucher det som hører hjemme i et annet forum. Dette står seg ikke når du syretester hvordan andre medier fungerer. Dette er åpenbart for oss andre. Som kringkastingssjef har Thor Gjermund et lovbestemt redaktøransvar. K-rådet bør vende tilbake til å se på de store linjene i NRKs virksomhet.

– Bra initiativ

Floberghagen betegnet NJ-forslaget som et godt initiativ.

– Det er en synliggjøring av problemet. K-rådet henviser hele tiden til PFU når det behandler saker. Vi trenger ikke et slikt forum som er med på å utvanne presseetikken. Men det betyr ikke at vi ikke ønsker diskusjon om pressetikk andre steder. Det viktigste er at bransjen forvalter pressetikken gjennom PFU.

Også NP-styremedlem og leder av av Norsk Redaktørforenings styre, Harald Stanghelle, poengterte at han ikke ønsker noen monopolisering av etikkdebatten. Han forventer en klargjøring og konkretisering i NPs arbeidsutvalg av hva medieorganisasjonene ønsker at kulturministeren skal gjøre.

Det må ikke bli et slag i lufta

– Det må ikke bli et slag i lufta. Poenget er at vi har en merkelig og forkvaklet situasjon hvis både PFU og K-rådet behandler samme saker på samme grunnlag. Det er ikke opplagt at organene lander på ulik konklusjon, men da får vi i tilfelle et underlig motsetningsforhold. Kringkastingssjefen og journalistene i NRK er forpliktet til å rette seg etter Vær Varsom-plakaten. Det er en uryddighet her, og det er flott hvis NP kan bidra til å endre det.

Opprydding

Stanghelle mener NJ er litt vel drastisk når organisasjonen foreslår at statsråden skal gripe inn og slå fast at K-rådet ikke kan diskutere en sak som ligger innenfor PFUs virkeområde. Han mener det er mer rimelig at K-rådet ikke kan behandle en sak som allerede er klaget inn for PFU.

Lederen av NP-styret, Gunnar Kvassheim, sa i sin oppsummering at han har stor forståelse for det NJ tar opp.

– Vi bør råde statsråden til å rydde opp slik at K-rådets funksjon blir i tråd med kringkastingslovens intensjon, sa Kvassheim.

Powered by Labrador CMS