Klage mot TV 2 fra Norsk pasientskadeerstatning ble behandlet av PFU onsdag 27. september.
Klage mot TV 2 fra Norsk pasientskadeerstatning ble behandlet av PFU onsdag 27. september.

Pressens Faglige Utvalg

TV 2 felt i PFU:
– Graverende feil

Klaget inn av Norsk pasientskadeerstatning.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) gikk til fellelse mot TV 2 da de behandlet klage fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) under møtet onsdag 27. september.

Klagen gjaldt en tv-reportasje og nettartikkel om en mann som gikk glipp av helsehjelp i oppveksten.

I ingressen i nettartikkelen sto det først «Likevel avslår NPE erstatning». Dette har senere blitt endret, siden mannen hadde fått tilkjent erstatning.

TV 2 har også lagt til presisering til en opplysning om at det ikke har vært kontakt mellom NPE og mannen: «Dette er riktig, men TV 2 presiserer at NPE har hatt kontakt med både hans familie og deres advokat i saken.»

Rettelsene ble også lest opp i TV 2-nyhetene og i Nyhetskanalen, sammen med en beklagelse.

Tross rettelsene har NPE valgt å opprettholde PFU-klage mot TV 2. Klagen gjelder Vær varsom-plakatens punkter 3.2 om opplysningskontroll, 3.7 om å gjengi kilder korrekt, 4.4 om dekning for titler, ingress og bilder og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

– Skaden er skjedd

NPE mener saken ble framstilt uriktig i både nettartikkelen og tv-reportasjen, og at TV 2 utelot relevante opplysninger de hadde mottatt. De mener en påstand om at en saksbehandler hadde forsøkt å presse en sakkyndig til å endre sin vurdering i saken er uriktig, og reagerer på måten TV 2 gjenga deres tilbakevisning.

Om den nevnte ingressen skriver de:

«TV 2 har en feil framstilling av fakta i saken. Vi har bedt TV 2 om å endre ingressen, noe de har gjort. Skaden er imidlertid skjedd ved publisering av feil fakta i første omgang.»

I sitt tilsvar til klagen erkjente TV 2 svakheter i publiseringen, oppsummerer PFU-sekretariatet. Videre skriver de:

«Redaksjonen påpekte likevel at erstatningssøker ikke fikk det de fleste oppfatter som erstatning i slike saker, altså menerstatning og/eller erstatning for tapte inntekter. Redaksjonen anførte at klager ikke har noe grunnlag for generelt å påstå at saken er skjevt dekket. Slik TV 2 ser det, har redaksjonen vist stor vilje til å komme klager i møte.»

– Feilene så graverende

Utvalget konsentrerte seg om punktene 3.2 og 4.14 i sin diskusjon.

PFU-medlem Gunnar Kagge mente NPE kom til orde i saken, men i veldig begrenset grad:

– Resonnementene deres som kan sette saken i et annet lys, blir ikke ordentlig presentert, sa Kagge.

Utvalget landet likevel på at TV 2 ikke brøt god presseskikk for imøtegåelse, selv om de presiserer at det var på grensen. Fellelsen om brudd gjelder opplysningskontroll, på tross av rettelsene i ettertid.

I den vedtatte uttalelsen står det:

«PFU merker seg at TV 2 erkjenner at redaksjonen ikke ga et korrekt bilde av saken. Redaksjonen rettet og beklaget i rimelig tid etter at klager tok kontakt, både i nettartikkelen og i TV-reportasjen, jf. VVP 4.13. I dette tilfellet var feilene imidlertid så graverende at PFU konkluderer med at rettelsene ikke veier opp for det opprinnelig overtrampet. TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.»

Powered by Labrador CMS