Hjernekirurg Per Kristian Eide (til venstre) og advokat Per Danielsen i rettssalen da saken ble behandlet i Oslo tingrett i vår. Foto: Andrea Gjestvang
Hjernekirurg Per Kristian Eide (til venstre) og advokat Per Danielsen i rettssalen da saken ble behandlet i Oslo tingrett i vår. Foto: Andrea Gjestvang

Hjernekirurg Per Kristian Eide vant søksmål mot TV 2 – TV 2 anker dommen

TV 2 er dømt til å betale 825.000 kroner i oppreisning, samt 3,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det konkluderer tingrettsdommer Inga Bejer Engh med i den ferske dommen fra Oslo tingrett, ifølge Nettavisen. Saken var oppe til hovedforhandling i tingretten tidligere i år, i slutten av april og begynnelsen av mai.

Journalistene og TV 2 dømt

Saken dreier seg om søksmålet kirurg Per Kristian Eide har anlagt mot TV 2 for ærekrenkelser i den såkalte hjernekirurgsaken som første gang ble publisert i desember 2012 (se faktaboks om saken). Kanalens reportere hadde jobbet med den i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken ble sendt.

Ifølge dommen er journalistene Sophie Lund Aaserud, Hanne Taalesen, Jens Christian Nørve dømt til å betale 50.000 kroner hver, og redaktør Niklas Lysvåg dømt til å betale 75.000 kroner.

Redaktørene Alf Hildrum, Jan Ove Årsæther og Olav T. Sandnes slipper å betale fordi retten er kommet til at den ikke finner et rettslig grunnlag for å idømme dem oppreisningserstatning.

TV 2 som selskap er dømt til å betale 600.000 kroner.

Retten har gjort en samlet vurdering om det TV 2 publiserte er rettsstridig, og vurderer derfor ikke hver påstand for seg selv.

– Det er ubestridt at vevsprøven som ble tatt fra hjernen til pasientene i forskningsprosjektet, ble tatt samtidig med et planlagt operativt inngrep i hjernen. At det ved publiseringene ble skapt et inntrykk av at det ble gjort inngrep i hjernen kun for å forske var derfor feil. Journalistene hadde derfor ved publiseringene ikke faktisk dekning for at inngrep var gjort i hjernen kun for forskning, heter det i dommen.

I dommen heter det at journalistene basert på Eides redegjørelse til Helsetilsynet og pasientjournalene hadde et godt grunnlag for å påstå at hjerneblødningene kom som følge av vevsprøven.


FAKTA OM EIDE-SAKEN

• TV 2 publiserte første sak om den såkalte hjernekirurgsaken 6. desember 2012.

• Saken dreide seg om et forskningsprosjekt på hjernen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

• I desember 2013 leverte Anders Cappelen det som er historiens mest omfattende klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg) på TV 2s publiseringer på vegne av Eide.

• PFU brukte halvannet år på å behandle klagen.

• En granskning av Helsetilsynet konkluderte i februar 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

• I juni 2015 ble TV 2 felt for brudd på fire punkter i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten. To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

• Vinteren og våren 2016 saksøker advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, nyhetsbyråene NTB og ANB, samt gravekonferansen Skup for publiseringer i forbindelse med hjernekirurgsaken.

• Ingen av sakene blir løst i Forliksrådet, som er første instans for sivile saker i rettssystemet.

• Eide har frist på inntil ett år til å ta sakene som ikke ble forlikt i Forliksrådet inn for tingretten.

• 8. november 2016 stevnet advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2 og 8 TV 2-ansatte, samt tidligere ansvarlig redaktør Alf Hildrum for til sammen 6,6 millioner kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

• Stevningen gjelder 70 publiseringer på TV, nett og på Facebook og Twitter i perioden 6. til 20. desember 2012.

• Det er satt av 11 dager til rettssaken mot TV 2 i Oslo tingrett.

– Retten har etter dette kommet til at journalistene hadde et for tynt faktisk grunnlag for, uten at det ble tatt noen form for forbehold, å påstå at pasientenes helsemessige situasjon i desember 2012 alene skyldes hjerneblødningene. 

Retten mener heller ikke at journalistene hadde grunnlag for å påstå en mulig sammenheng mellom døden og et infarkt.

TV 2 anker

TV 2 vil anke dommen, slår sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes fast i en tekstmelding til Journalisten:

– Siden vi begynte dekningen av denne saken har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter. Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å drive undersøkende journalistikk og avdekke kritikkverdige forhold. Retten er enig med TV 2 i at saken har stor samfunnsinteresse, og at vi reiste en viktig etisk medisinsk debatt ved å adressere disse spørsmålene. Tingretten viser også til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten. TV 2 har alltid ment og mener fortsatt at vår journalistikk i denne saken er viktig og faktabasert. Vi mener at både redaktører og journalister har opptrådt aktsomt og utført samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte. Derfor vil TV 2 anke dommen, skriver Sandnes.

Eides advokat, Per Danielsen, mener TV 2 har utsatt ham for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger. Eide krevde millionerstatning fra TV 2 etter 32 TV-innslag og 17 nettsaker om saken.

– Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette mediene på plass når det innimellom er nødvendig, sier Danielsen til Nettavisen.

Les Journalistens saker fra behandlingen i Oslo tingrett:

• – Denne saken går i kjernen av TV 2s samfunnsoppdrag hvor grensene for ytringsfriheten må være vide

• – Jeg tenker på Mengele selv, når jeg leser det her. Han er den eneste som har holdt på sånn uten samtykke

• TV 2s journalist stilte 46 spørsmål i samtale med Per Kristian Eide, men brukte ikke noe av det

• TV 2-journalist Sophie Lund Aaserud mener hun ikke har utelatt noe i dekningen av hjernekirurgsaken

• Kirurg Per Kristian Eide stanset hjerne­forsknings­prosjekt etter at stevnet TV 2-journalist ba sykehus om innsyn

• TV 2-vitne grillet av Eides advokat om «friske hjerner»

Eide har tidligere vunnet fram med en fellelse av TV 2 i Pressens faglige utvalg (PFU) i den såkalte monsterklagesaken. Men deler av PFUs avgjørelse skjedde med dissens.

Powered by Labrador CMS