Pressens Faglige Utvalg, ledet av Alf Bjarne Johnsen, diskuterte hvorvidt TV 2 brøt god presseskikk ved å utlevere upubliserte lydopptak til fotballmagasinet Josimar.
Pressens Faglige Utvalg, ledet av Alf Bjarne Johnsen, diskuterte hvorvidt TV 2 brøt god presseskikk ved å utlevere upubliserte lydopptak til fotballmagasinet Josimar.

TV 2 felt for å ha utlevert upublisert materiale

Brudd på flere av de viktigste prinsippene i journalistikken, mener Pressens Faglige Utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Første sak for Pressens Faglige Utvalg tirsdag var en klage i den omfattende overgangssaken som involverer fotballklubbene Stabæk og Vålerenga. TV 2 var innklaget for å ha utlevert upubliserte lydopptak om saken, i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.6: “Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.”.

PFU slår enstemmig fast at TV 2 brøt dette sentrale punktet i VVP ved å gi Josimar de aktuelle lydopptakene.

Klager er fotballagent Jim Solbakken, via advokat Jon Christian Elden.

Det klageren reagerer på er at TV 2 utleverte lydopptak fra to telefonsamtaler mellom klageren og TV 2s sportsjournalister til fotballmagasinet Josimar. Opptak som TV 2 aldri har publisert, og som Solbakken også mener ble tatt opp i skjul.

Les PFU-klagen mot TV 2 her

Ble ikke publisert

Slik klageren ser det, var samtalene aldri for intervju å regne, men fortrolige kildesamtaler, gjennomført i forkant av et avtalt intervju senere samme dag. Solbakken viser for øvrig til at TV 2s sportssjef uttalte til Josimar at opptakene aldri ble publisert av TV 2 fordi premisset ikke var tilstrekkelig klargjort.

TV 2 avviser klagen og mener den eneste feilen redaksjonen har gjort, var ikke å publisere opptakene da saken var aktuell og til behandling i rettsapparatet i 2013. Redaksjonen avviser at denne «feilen» skyldes uklart premiss overfor klager. TV 2 opplyser at Solbakken aldri ble lovet noe kildevern eller fortrolighet – og at han heller aldri ba om det, bortsett fra i siste del av den ene samtalen der det ble snakket «off the record».

TV 2 mener at klageren må ansees som medievant, at det var han som først kontaktet redaksjonen om saken og at opptak av samtaler ikke er en uakseptabel journalistisk arbeidsmetode.

PFU minner om at Vær Varsom-plakaten skal ivareta og sikre tilliten til de redigerte mediene.

“Tillit er vesentlig overfor samfunnet og publikum, men også overfor kilder. Kildene må være trygge på at redaksjonen behandler dem og informasjonen som gis, i tråd med de presseetiske prinsippene”.

Fortrolighet

PFU konstaterer at samtalene er preget av fortrolighet, men at det så lang tid i etterkant er uenighet mellom partene om premissene for dem. PFU slår fast at kildevernet ikke oppheves selv om det er kilden som kontakter redaksjonen, og at vedkommende er medievant.

Utvalget minner på generelt grunnlag om at det er redaksjonens oppgave å klargjøre premissene. Ansvaret oppheves ikke selv om det er kilden som kontakter redaksjonen, slik TV 2 har påpekt at var tilfellet for de omstridte samtalene, ei heller når kilden er medievant. I denne sammenheng mener utvalget imidlertid det har betydning at TV 2 ikke hadde publisert opptakene før de ble utlevert til Josimar.

Les også: TV 2 med omstridt dokumentar om overgangssak

PFU mener at TV 2 ikke har brutt reglene i VVP 3.10 om skjulte opptak. Hovedkonklusjonen er imidlertid at TV 2 har brutt punkt 3.6 ved å utlevere upublisert materiale, noe PFU understreker ikke skal skje. Utvalget kan ikke se at det forligger noe som forsvarer en slik utlevering.

Skal ikke publiseres

PFU merker seg at det ikke er bestridt at klager mot slutten av den første samtalen som ble tatt opp og utlevert Josimar, snakket “off the record”. Her uttaler utvalget:

“Opplysninger som blir gitt «off the record» må forstås som gitt i fortrolighet, med andre ord skal de verken publiseres eller videreformidles. Når så ble gjort, mener utvalget at TV 2 definitivt har handlet i strid med VVP punkt 3.6. Som en følge av dette, mener utvalget at TV 2 også har brutt punkt 3.4 og 3.5, for kildevernet må holdes høyt. Pressen skal verne om sine kilder og ikke utlevere opplysninger som er gitt i fortrolighet når dette ikke er uttrykkelig avtalt”.

Punktene 3.4 og 3.5 handler om henholdsvis vern av pressens kilder og 3.5 om ikke å oppgi navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet.

– Det er særdeles viktig at redaksjoner og ansvarlige redaktører etterleverer denne bestemmelsen og sørger for at materiale ikke kommer på avveie, slo PFU-leder Alf Bjarne Johnsen fast om VVP 3.6.

Powered by Labrador CMS