Kommentar:

«Pressens faglige utvalg ikke ment å være et seminar»

PFUs leder svarer lege Morten Horn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Interessen for presseetikk øker. Det skal norske redaktører og journalister være uendelig takknemlige for, fordi det sprer kunnskap og forståelse om samfunnsoppdraget til de redaktørstyrte mediene.

Jeg er helt enig med Morten Horn i at mediehusene, de redaktørstyrte mediene, skal skille seg fra bloggere og PR-rådgivere gjennom objektivitet, bredde i kildeutvalget, korrekt gjengivelse, kildekritikk og faktasjekk – slik han skriver i sitt innlegg på journalisten.no 27.november.

Mange har sterke meninger for og imot Kringkastingsrådet. Morten Horn mener at PFU ikke kan nøye seg med klagesakene, men må også ta de brede etiske debattene, dersom K-rådet legges ned.

Pressens Faglige Utvalg er imidlertid ikke ment å være et seminar om presseetikk generelt, men et klageorgan for enkeltpersoner og andre som føler seg krenket av medieomtale. Ut over dette kan PFU etter vedtektene avgi prinsipputtalelser der utvalget ønsker å gi generelle retningslinjer. Det er ikke noe ønske, så langt jeg kjenner medlemmene i PFU, å bli opphøyd til det eneste forumet som diskuterer presseetikk i stort.

Men for å øke presisjonen i den debatten Holm inviterer til, er det nødvendig å nyansere en del påstander i hans innlegg:

• Forenklet behandling i Pressens Faglige Utvalg er ikke henleggelse. Alle disse sakene får en begrunnelse for hvorfor de ikke medfører brudd, og de legges frem for utvalget.

• Det må være en misforståelse når Horn hevder at medlemmer har gitt uttrykk for at det er vanskelig å fange opp saker som har fått forenklet behandling. Utvalgets medlemmer får alle disse til vurdering. Den episoden som Horn kanskje viser til, var da et medlem hadde hatt forfall og derfor ikke hadde vært til stede da utvalget behandlet en forenkling som vedkommende ikke var enig med resten av utvalget i.

• Horn mener at de to sakene om selvmord i TV2 og NRK er identiske – men det er nettopp det utvalget er uenig i, og derfor forenklet utvalget behandlingen av den ene saken, men kjørte full behandling av NRKs sak.

• Horn bruker som et argument mot PFU at Schjenken-saken gikk fri i PFU, mens Dagbladet ble felt i retten. Jeg har sjekket denne påstanden med sekretariatet, som opplyser at Erik Schjenken aldri klaget til PFU. Saken har derfor aldri vært vurdert av utvalget. Schjenken er senere valgt til vararepresentant i PFU fra allmennheten.

• Når det gjelder Avisa Nordland og den såkalte kirurg-saken der avisen ble felt i Høyesterett, var den opprinnelige klagen til PFU fra Legeforeningen og sykehuset svært begrenset og derfor også svært annerledes enn stevningen som gikk for retten.

Presseetikken er altså ikke er noe lovspeil hvor Høyesteretts avgjørelser umiddelbart slår inn i presseetisk praksis. Vær Varsom-plakaten og PFU er ikke forankret i lov, slik lignende ordninger er, blant annet i Storbritannia. Derfor bruker vi uttrykket selvdømmeordning, som i seg selv er en verdi som gjør vår uavhengige presse uavhengig i ordets beste betydning.

 

Powered by Labrador CMS