Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening Foto: Kathrine Geard

Rolfsen-saken opp for Høyesterett tirsdag

Norsk Redaktørforening frykter at viktige historier ikke kommer fram dersom Høyesterett aksepterer PSTs beslag av upublisert materiale hos filmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Generalsekretær Arne Jensen i redaktørforeningen advarer mot å kompromisse med kildevernet som beskytter varslere og folk som sitter på viktige opplysninger for allmennheten.

– Hvis vi begynner å relativisere kildevernet – å gjøre det om til en gummistrikk – vil aldri kildene vite om de har vern eller ikke. Hvis det hefter usikkerhet om du som kilde vil kunne forbli anonym, vil dette legge en demper på folks lyst, vilje og evne til å komme fram med viktige historier, sier Jensen til NTB.

Bistår Rolfsen

Tirsdag og onsdag behandler Høyesterett anken som Redaktørforeningen som partshjelper har bistått Rolfsen i å fremme. VG publiserte mandag nye opplysninger om etterforskningen. Telefonavlytting tydet på at Ubaydullah Hussain og andre i Profetens Ummah planla å sikre seg råopptak fra Rolfsens leilighet for å fjerne bevis, mener PST. 

– Høyesterett skal prøve om beslaget skal opprettholdes, og må veie hensynet til kildevern opp mot en oppklaring av saken, sier statens prosessfullmektig, førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet.

I tvil

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom fram til at politiets beslag av minnebrikker og harddisk hjemme hos filmskaperen ikke er i strid med lovbestemmelsen som gir redaktører rett til å ikke oppgi sine kilder.

Opptakene viser blant annet en 18-åring under kjøretur til Göteborg der han senere blir arrestert, mistenkt for å skulle reise til Syria som fremmedkriger. Opptakene er gjort under innspilling av en dokumentarfilm Rolfsen lager om Norges mest kjente islamistgruppe, Profetens Ummah. PST mener opptakene kan avsløre rekruttering av norske fremmedkrigere.

Lagmannsretten var riktignok i «betydelig tvil» om det var grunnlag for å gjøre unntak fra kildevernet i denne saken, men kom fram til at filmopptakene kan gi PST verdifulle spor i etterforskningen.

Filmskaperen er spent på utfallet av behandlingen i Høyesterett.

– For meg handler det om det prinsipielle i saken som har blitt mye større enn min lille film. Jeg forventer at man vurderer kildevernet ordentlig, sier Ulrik Imtiaz Rolfsen til NTB.

Drar terrorkortet

Rolfsens prosessfullmektig Kim Gerdts sier at ett av ankepunktene i Høyesterett er at lagmannsretten bare slår fast at kildevernet må vike for tungtveiende hensyn til etterforskningen.

– Lagmannsretten er veldig tynn i drøftelsen. De trekker fram terrorkortet og sier det trumfer alt, men ser ikke på hvilken virkning det vil ha å se bort fra kildevernet for samfunnet. Rolfsen og PST er på samme banehalvdel. Han er også mot terror. De jobber begge for å opplyse de samme tingene, bare med ulike virkemidler, sier Gerdts.

Debatt

Arne Jensen legger også vekt på det prinsipielle når de engasjerer seg for en filmskaper som ikke er medlem i redaktørforeningen.

– Hva er det viktigste: At politiet får dømt en IS-kriger, eller at vi får fram informasjon fra disse miljøene om hvordan rekrutteringen foregår og får debattert hva vi skal gjøre for å stoppe det? Vi mener det siste er viktigst, sier generalsekretæren.

Powered by Labrador CMS