Advokat Jon Wessel-Aas har sett på jussen rundt de mange tilfellene av hemmelighold fra norske sykehus.

Utredning: Helseforetakene bør videreføre tidligere info-praksis

GDPR ikke til hinder for at sykehusene kan gi info til pressen. Med noen justeringer, konkluderer jurister.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Flere sykehus har strammet inn, eller vurderer å stramme inn, på hvilken info de gir ut til pressen i forbindelse med ulykker og andre aktuelle hendelser, særlig med tanke på skadegrad for enkeltpersoner.

Dette er bakgrunnen for at Norsk Redaktørforening har bedt Advokatfirmaet Lund & Co utrede «det rettslige handlingsrommet» helsemyndighetene har til å levere ut slike opplysninger til mediene.

Der konkluderer advokat Jon Wessel-Aas og advokatfullmektig Svein Gjørtz med at grunnloven gir rettslig forankring til å gi mediene langt på vei tilsvarende opplysninger som etter tidligere praksis, selv etter innføringen av EUs strenge personvernsforordning GDPR.

«Henvisning til GDPR gir derfor ikke grunnlag for helseforetakene til å generelt la være å gi pressen overordnede, generelle opplysninger om skadegrad og -omfang ved ulykker og andre alvorlige hendelser. Grunnloven § 100 forplikter offentlige myndigheter til å lege til rette for en åpen og opplyst offentlig debatt, og GDPR skal ikke og er heller ikke ment å hindre dette», skriver Wessel-Aas og Gjørtz.

Hvis helseopplysninger deles med mediene på en slik måte at de ikke kan knyttes til en identifiserbar person, vil formidlingen falle utenfor reglene i GDPR, skriver juristene, og går deretter inn i definisjonen av hva som utgjør anonyme opplysninger.

Dette innebærer å ta stilling til hvilke rimelige/realistiske muligheter en tredjeperson har for å identifisere personen som omtales.

«Vår konklusjon er at det trolig vil være vanskelig å fullt ut videreføre den tidligere praksisen hvor sykehus og lignende institusjoner uten videre ga pressemeldinger som opplyste om helsetilstanden til pasienter som har vært involvert i alvorlige hendelser, kombinert med opplysninger om kjønn, aldersgruppe og stedet for hendelsen. Men med noen justeringer, både kan og bør helseforetakene videreføre hovedtrekkene i sin tidligere praksis.»

Powered by Labrador CMS