Advokat Jon Wessel-Aas har sett på jussen rundt de mange tilfellene av hemmelighold fra norske sykehus.
Advokat Jon Wessel-Aas har sett på jussen rundt de mange tilfellene av hemmelighold fra norske sykehus.

Utredning: Helseforetakene bør videreføre tidligere info-praksis

GDPR ikke til hinder for at sykehusene kan gi info til pressen. Med noen justeringer, konkluderer jurister.

Publisert Sist oppdatert

Flere sykehus har strammet inn, eller vurderer å stramme inn, på hvilken info de gir ut til pressen i forbindelse med ulykker og andre aktuelle hendelser, særlig med tanke på skadegrad for enkeltpersoner.

Dette er bakgrunnen for at Norsk Redaktørforening har bedt Advokatfirmaet Lund & Co utrede «det rettslige handlingsrommet» helsemyndighetene har til å levere ut slike opplysninger til mediene.

Der konkluderer advokat Jon Wessel-Aas og advokatfullmektig Svein Gjørtz med at grunnloven gir rettslig forankring til å gi mediene langt på vei tilsvarende opplysninger som etter tidligere praksis, selv etter innføringen av EUs strenge personvernsforordning GDPR.

«Henvisning til GDPR gir derfor ikke grunnlag for helseforetakene til å generelt la være å gi pressen overordnede, generelle opplysninger om skadegrad og -omfang ved ulykker og andre alvorlige hendelser. Grunnloven § 100 forplikter offentlige myndigheter til å lege til rette for en åpen og opplyst offentlig debatt, og GDPR skal ikke og er heller ikke ment å hindre dette», skriver Wessel-Aas og Gjørtz.

Hvis helseopplysninger deles med mediene på en slik måte at de ikke kan knyttes til en identifiserbar person, vil formidlingen falle utenfor reglene i GDPR, skriver juristene, og går deretter inn i definisjonen av hva som utgjør anonyme opplysninger.

Dette innebærer å ta stilling til hvilke rimelige/realistiske muligheter en tredjeperson har for å identifisere personen som omtales.

«Vår konklusjon er at det trolig vil være vanskelig å fullt ut videreføre den tidligere praksisen hvor sykehus og lignende institusjoner uten videre ga pressemeldinger som opplyste om helsetilstanden til pasienter som har vært involvert i alvorlige hendelser, kombinert med opplysninger om kjønn, aldersgruppe og stedet for hendelsen. Men med noen justeringer, både kan og bør helseforetakene videreføre hovedtrekkene i sin tidligere praksis.»

Powered by Labrador CMS