PFU:

I en av klagesakene skal PFU avgjøre om Varden 27. oktober i fjor gikk for langt i denne artikkelen om hyttemarkedet i Telemark. Illustrasjon: Skjermdump fra Varden.no
I en av klagesakene skal PFU avgjøre om Varden 27. oktober i fjor gikk for langt i denne artikkelen om hyttemarkedet i Telemark. Illustrasjon: Skjermdump fra Varden.no

Varden, VG og Universitas på tiltalebenken

Behandler klager på kildesamrøre, etikkverstingstempel og kopling mellom studenter og bioterror.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) går løs på 15 klagesaker på sitt første møte i 2015. Oversikt over klagene finner du her. Journalisten.no overfører behandlingen av de tre sakene som vi omtaler under fra cirka klokka 9.30 tirsdag.

Den første klagen utvalget etter planen behandler på møtet gjelder en nettartikkel i Varden 27. oktober i fjor, om hyttemarkedet i avisas nedslagsfelt. Klagen handler om kildekritikk og kontroll av opplysninger, det vil si Vær Varsom-plakatens punkt 3.2.

I nettsaken beskriver Varden store sprik mellom prisantydning i annonser og faktisk salgssum. Klager er en eiendomsmegler som solgte to av de tre hyttene Varden omtalte. Han ble presentert som megleren som “må svare for fleire millionsprekkar” i hytteområdet. Slik klageren ser det, er det ikke relevant at Varden sammenlikner endelige salgspriser med foreldede prisantydninger fra sensommeren 2013.

[factbox:1-left]

– Ufullstendig

Ifølge klagen til PFU ble hyttene lagt ut i nye annonser, med nye og lavere prisantydninger, i 2014. Klageren har lagt fram eksempler på hytter som ble solgt over takst. Etter klagerens mening har Varden derfor spredt ufullstendig informasjon og gitt en feilaktig framstilling av fakta.

I tillegg hevder klageren at Vardens journalist har drevet samrøre med en konkurrerende megler, som får komme med “ufine insinuasjoner” i artikkelen.

Varden avviser påstanden om samrøre med én megler på bekostning av andre. Ifølge tilsvaret ble totalt 28 ulike meglere sitert i avisa i 2014, og den påståtte samrøre-megleren ble sitert færre ganger enn andre. Etter Vardens mening er det også i offentlighetens interesse å få belyst at eiendomsmeglere har et prisforlangende som ikke harmonerer med hva markedet er villig til å betale.

Varden anfører dessuten at meglerstanden må tåle et kritisk søkelys. Redaksjonen stiller seg uforstående til at klageren ikke ville kommentere avviket mellom prisantydning og faktisk salgssum. For øvrig mener avisa at det ikke er påvist faktiske feil i den innklagede artikkelen.

H&M mot VG/E24

Også i den neste saken, som det tok PFU-sekretariatet hele høsten å forberede, handler det om kontroll av opplysninger og kritisk kildebruk, men også om saklighet og omtanke (VV 4.1) og samtidig imøtegåelse (VV 3.14).

Hennes & Mauritz (H&M) Norge leverte i juli 2014 inn en parallellklage mot Verdens Gang og datterselskapet E24. Klagen gjelder en bred omtale av hjelpeorganisasjonenes pengeplasseringer, publisert 1. juli i fjor. Ett av de omtalte fondene organisasjonene har plassert midler i er KLP Aksje Global, som blant annet har investert i H&M.

Etikkversting

I artikkelen opplyser VG og VG-eide E24 at H&M ble kåret til årets etikkversting i 2014, etter at selskapet ble anklaget av Framtiden i våre hender (FIVH) for elendige lønns- og arbeidsforhold for asiatiske tekstilarbeidere.

Dette førte til at H&M Norge klaget VG/E24 inn for PFU. Selskapet mener VG har brutt en rekke av Vær Varsom-plakatens krav: Kritisk kildevalg, kontroll av opplysninger, manglende saklighet og omtanke, manglende mulighet til samtidig imøtegåelse og dessuten for manglende korrigering i etterkant.

I klagen omtaler H&M Norge FIVH som en kampanjeorganisasjon. H&M viser til andre kåringer som har anerkjent selskapets arbeid for global rettferdighet.

VG/E24 avviser klagen på alle punkter. Mediehuset kan ikke se at det skulle være i strid med god presseskikk å opplyse at FIVH i 2012 kåret H&M til etikkversting, eller å omtale at H&M-aksjene er omstridte. VG/E24 anfører at redaksjonene selv ikke har noen oppfatning om påstandene, og at disse opplysningene ikke utløser noen rett for klager til samtidig imøtegåelse.

Studenter mot Universitas

Den siste klagesaken vi gjelder en artikkel i studentavisa Universitas fra 27. august i fjor. Klagerne er de omtalte, som mener Universitas har brutt Vær Varsom-plakatens bestemmelser om tittelbruk (VV 4.4), premisser (VV 3.3), saklighet og omtanke (VV 4.1) og bildebruk.

Artikkelen gjaldt UiO-studenter som deltok i en internasjonal forskerkonkurranse innenfor faget syntetisk biologi. I tillegg til studentene ble direktøren i Bioteknologirådet intervjuet, blant annet om bioterror.

Fokus på bioterror

Artikkelens titler og ingress fokuserte på bioterror og det potensielt farlige ved fagfeltet. Artikkelen var illustrert med et bilde av tre navngitt studenter, deriblant én med hijab.

Klager er de omtalte studentene og veilederen. De reagerer på koblingen mellom bioterror og konkurransen. Klagerne trodde Universitas skulle lage en positiv artikkel om konkurransen, og mener Universitas i stedet har framstilt studentene som potensielle terrorister og hevdet at syntetisk biologi kan være farlig.

Klagerne, spesielt studenten med hijab, opplever artikkelen som stigmatiserende.

– Utelukkende positivt

Universitas avviser klagen og mener det tydelig framkommer at terror dreier seg om potensielle problemer innen fagfeltet som helhet, og ikke gjennom konkurransen eller studentene. Slik studentavisa ser det, er konkurransen omtalt utelukkende positivt. Redaksjonen kan derfor ikke forstå at artikkelen skal vekke så sterke reaksjoner.

Også bildebruken mener avisa må være grei. Redaksjonen oppfatter at det hadde vært mer problematisk om Universitas skulle latt være å bruke bildet fordi én av studentene hadde hijab. 

Powered by Labrador CMS