Siv Jensen la i dag fram statsbudsjettet for 2017. Her er hun under fremleggelsen av budsjettet i 2014. Foto: Birgit Dannenberg
Siv Jensen la i dag fram statsbudsjettet for 2017. Her er hun under fremleggelsen av budsjettet i 2014. Foto: Birgit Dannenberg

Kutter ti millioner i pressestøtten

Regjeringen foreslår å kutte i produksjonstilskuddet til norske aviser betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen vil redusere pressestøtten med 10 millioner kroner til 303,0 millioner. Det kommer frem i Statsbusjettet 2017. 

Fra 2014 til 2015 gikk produksjonstilskuddet ned fra 308,2 millioner til 303,3. I fjor økte støtten med fem millioner, til 313,0 millioner.

Sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen har ikke regnet på hvordan kuttet i støtten vil påvirke avisen. Hun har et håp om at Stortinget vil endre dette i sin behandling av budsjettet. 

– Det er jo riktig at det er i tråd med regjeringserklæringen, men det er  krevende for oss som allerede er i en krevende omstillingssituasjon. I andre bransjer gir regjeringen gjerne omstillingsmidler, men her handler det om å strupe oss mens vi er i omstilling, sier hun. 

Les mer: Regjeringen foreslår uendret NRK-lisens

– Ikke beskjeden vi ville ha

Åshild Mathisen i Vårt Land. Foto: Martin Huseby Jensen
Åshild Mathisen i Vårt Land. Foto: Martin Huseby Jensen

– Dette er kanskje ikke akkurat den beskjeden vi ville ha nå. Også med tanke på mangfoldsutvalget som fortsatt arbeider. Dette er penger som vil slå inn i budsjettene i en tid hvor annonsemarkedet er ganske rufsete. Det sender rare signaler med tanke på utvalgsarbeidene som er i gang. Og så skaper usikkerhet igjen om rammebetingelsene til aviser i bransjen, sier sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen og legger til:

– Så få vi se. Dette er et forslag og en mindretallsregjering.

Sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land mener dette er et uheldig signal fra regjeringen.

– Dette er ikke det vi trenger når vi sloss for norsk journalistikk og pressemangfold. Vi håper og tror at dette kuttet blir reversert i budsjettforhandlingene, sier hun.

Skuffet bransje

Ikke overraskende uttrykker Mediebedriftenes Landsforening skuffelse over at kulturminister Linda Hofstad Helleland kutter i pressestøtten.

– Hun er godt kjent med hvor tøffe tider det er i bransjen. Nå trenger mediehusene forutsigbarhet, men dette har hun valgt å se bort fra. Det er vanskelig å forstå hvorfor Helleland nå velger å kutte samtidig som hun har bedt mediemangfoldsutvalget om å utrede fremtidens mediepolitikk. Endringer og kutt underveis skaper unødvendig uro i bransjen, sier Tove Nedreberg, styreleder i MBL.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener det er beklagelig at regjeringen fortsetter nedtrappingen av produksjonstilskuddet uten å vente på mediemangfoldsutvalgets konklusjoner. Han viser til at mediestøtten reelt er betydelig redusert de siste årene.

- I tillegg til reduksjonen i støtten kommer den reelle nedtrappingen som følge av at støtten ikke er justert for prisvekst over flere år, sier Jensen. 

Mer til lokalkringkasting

Det er satt av 19,0 millioner kroner i budsjettforslaget til det som tidligere het lokalkringkastingsformål, nå “Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier”. Departementet har fastsatt et nytt regelverk for tilskuddsordningen, som åpner for tilskudd til digitaliseringstiltak i lokalradiosektoren.

For å øke satsingen på digitaliseringstiltak i lokalradiosektoren foreslår departementet å øke tilskuddet med 5,2 millioner kroner i 2017. Resterende midler i ordningen fordeles til produksjon av lokalkringkastingsprogrammer og til driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier.

Samtidig foreslår regjeringen å tildele over 22 millioner til medieforskning og etterutdanning.  Av disse pengene går 5,05 millioner kroner til tilskudd til etterutdanning via Institutt for journalistikk - det er hverken økning eller nedgang fra fjoråret. 

27,5 mill til samiske aviser

I budsjettet for 2017 vil regjeringen tildele 27,5 millioner til samiske aviser, samt to millioner i distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark. 

Les også: I Ságat tærer de på egenkapitalen og håper på hjelp fra Stortinget i budsjettforhandlingene

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet forvaltes av Medietilsynet og er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag. Produksjonstilskuddet forvaltes av Medietilsynet.

Den direkte pressestøtten bevilges over statsbudsjettet. Med unntak for støtten til visse publikasjoner, administreres støtteordningene av Medietilsynet.

I 2014 innførte regjeringen en ny regel for fordelingen av produksjonstilskudd. Regelendringen innebærer at aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtte, blir fratatt en del av tilskuddet. Reduksjonen avhenger av hvor mye avisene har tjent.

Powered by Labrador CMS