Omorganiserer:

Torry Pedersen stokker om på VG-huset. Arkivfoto Journalisten
Torry Pedersen stokker om på VG-huset. Arkivfoto Journalisten

VG vil bli bedre på avsløringer

VG-journalistene skal bli mer spesialiserte: Nå organiserer mediehuset seg etter arbeidsrytme i stedet for innhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Færre ledere, flere reportere, færre avdelinger, men mer spesialisering. Slik skal VG rigge seg for det fremtidige medielandskapet. Det ble de ansatte informert om på et allmøte i mediehuset mandag formiddag.

Organiseres etter arbeidsrytme

I den nye organisasjonen bygges det tre store avdelinger:

Nyhetsavdelingen skal levere på det løpende nyhetsbildet.

Dagsordenavdelingen får ansvaret for avsløringer, egenutviklede saker og planlagte løp.

• Avdelingen Magasin+ skal lage helgemagasinet, den digitale VG+ og levere åpne featuresaker.

Dagens avdelinger som Rampelys, Forbruker og Samfunn forsvinner.

Fagmiljøer splittes

Det er nyhetssjef Marius Tetlie som har hatt ansvaret for å meisle ut det han karakteriserer som en vesentlig omorganisering. Bakteppet for den nye organisasjonen er at mediebrukernes vaner endrer seg stadig raskere. Derfor har målsettingen for VG vært å lage en organisasjon som leverer hurtige nyheter, dagsordensettende og vesentlig journalistikk og øke brukerbetalingen.

– Vi vil gi et tydeligere mandat til reportere og ledere i form av at vi går i en spesialisert retning når det gjelder plattform og arbeidsrytme. Alle kan ikke være gode på alt. Alle kan ikke gjøre det samme hele tiden. Da ser vi at ikke alt blir så bra som vi ønsker, sier Tetlie.

Marius Tetlie i VG. Her fra NJs landstyre. Foto: Martin Huseby Jensen
Marius Tetlie i VG. Her fra NJs landstyre. Foto: Martin Huseby Jensen

I fremtiden skal det for eksempel være krimjournalister eller politiske reportere både i avdelingen for nyheter og for dagsorden. Men de i Nyhetsavdelingen skal levere de siste nyhetene, mens de i Dagsordenavdelingen skal levere de sakene VG selv har utviklet.

– Nå retter vi inn redaksjonen slik at vi ivaretar de ulike arbeidsrytmene i egne avdelinger. Samtidig skal vi fortsatt ha fagmiljøer som er gode på politikk, utenriks, krim og forbruker. Så innholdsstolpene våre er fortsatt viktige.

– Hvordan skal dere ivareta det?

– Det gjør vi ved at for eksempel Dagsordenavdelingen får undergrupper med reportasjeledere for sitt felt. Så vil vi gjøre det sånn at også i Nyheter vil det være folk med utenriks eller Rampelys som sitt felt, og de vil samarbeide med de på dagsorden. Men de vil ha en annen arbeidsrytme.

Bedre på avsløringer

Under årets Skup var det en egen seanse der det ble stilt spørsmål om hvorfor VG ikke vinner Skup-prisen. På spørsmål om det er på bakgrunn av manglende gravepriser at mediehuset nå oppretter en dagsordenavdeling, svarer Tetlie slik:

– Dette arbeidet begynte vi med i september i fjor. Men VG har mer å gå på når det gjelder å virkelig komme med de feite avsløringene. Vi har høyere ambisjoner og ønsker å levere på det.

Alle må søke

Det nye organisasjonskartet består av fire-fem færre ledere. De overtallige lederne blir journalister.

– Sånn sett styrker vi reportergruppa, sier Tetlie, som også forsikrer at omorganiseringen ikke innebærer nedbemanning.

Nå skal alle melde inn ønsker om hvor de vil jobbe i fremtiden. I september skal den nye organisasjonen tre i kraft.

Styrker distribusjon

Også distribusjonsleddet i mediehuset styrkes. Antallet som skal distribuere saker sosialt dobles fra 4 til 8. 

– Forsiden VG.no er fortsatt veldig viktig, men vi ser trafikken øker fra andre steder enn fronten vår.

På spørsmål om det vil komme nye betalingsprodukter som følge av endringen, svarer Tetlie at det ikke har vært en del av mandatet hans.

– Men det er innlysende at vi må prøve å møte den digitale betalingsviljen. Vi må lage et best mulig VG+.

Justerer

Tetlie kan heller ikke si noe om bestemte deler av døgnet vil styrkes bemanningsmessig. Men han legger til at fremover vil bli jobbet mer detaljert med den nye organisasjonen.

Han understreker at også det nye kartet må være åpent for endringer og justeringer.

– I et mediehus med VGs ambisjoner og med døgnkontinuerlig drift fins det ikke en fiks ferdig løsning. Ting må justeres fortløpende og være fleksibelt. Vi er lydhøre for tilbakemeldinger.

Under ansvarlig redaktør Torry Pedersen vil VG få tre redaktører: en for nyheter, en for magasin og en digital. Nyhetsredaktøren får det samlede ansvaret for Nyhets- og Dagsorden-avdelingene.

Pedersen jakter for tiden nyhetsredaktør. Ifølge utlysningen får stillingen det overordnede ansvaret for størstedelen av den 200 personer store redaksjonen.

Samarbeid

Dennis Ravndal.
Dennis Ravndal.

Leder Dennis Ravndal i redaksjonsklubben sier de har vært inne i diskusjonene lenge, og mener det ligger mye fornuftig i den overordnede strukturen.

– Så er det fortsatt mange detaljer som gjenstår, og som skal drøftes videre, som turnus. Ledelsen har valgt å gi et fortsatt rom for oss til å være med å påvirke, sier Ravndal.

Han sier reaksjonene fra medlemmene mandag har handlet om at mange lurer på hva endringene innebærer for den enkelte.

– Og hvordan opprettholde de gode og sterke faggruppene man har i VG.

Men Ravndal mener det ikke er snakk om noen oppsplitting av fagmiljøer. Han viser til at VG-reportere også tidligere har samarbeidet på tvers av avdelinger, som i perioden da VG Multimedia var eget selskap.

– Det vi må diskutere er hvordan vi skal fortsette å ha den tette kontakten i fremtiden. Men det tror jeg vi lykkes med.

Powered by Labrador CMS