PFU gikk til fellelser i dagens to første saker onsdag, mot henholdsvis Agderposten og VG.

Pressens Faglige Utvalg

VG felt i PFU – ga ikke anledning til imøtegåelse

Saker mot Agderposten, VG, Namdalsavisa og Helgelendingen ble behandlet av  PFU onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Fire åpne saker ble behandlet av Pressens Faglige Utvalg. Agderposten, VG og Helgelendingen ble felt for brudd på god presseskikk i sine saker, mens Namdalsavisa gikk fri.

Agderposten fant bilvrak

«Her dykker Agderposten: Fant mystisk bilvrak i tjern», er tittel på en Agderposten-artikkel som onsdag ble første sak ut.

I Agderpostens artikkel lød ingressen:  «Et bilvrak i deler ble for få dager siden funnet i et vann i Arendal, og kan kobles direkte til en tidligere ansatt i et konkursrammet bruktbilfirma som fikk stor medieoppmerksomhet både lokalt og nasjonalt.»

Men koblingen var feilaktig, og etter et døgns tid ble omtale av bruktbilfirmaet og konkursen fjernet fra artikkelen.

Klager er tidligere styreleder og eneeier av det omtalte bruktbilfirmaet, via advokat, som mener artikkelen bryter med Vær varsom-plakatens punkt 3.2 om kildekritikk og 4.4 om dekning for titler og ingress.

Felt: – Blir en helt annen sak

Agderposten hadde teknisk sett dekning for tittel og ingress, problemet var bare at opplysningene tittel og ingress baserte seg på var feilaktige, konkluderte PFU. Dermed konsentrerte de seg om punkt 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll, og var enstemmige om fellelse.

PFU-nestleder Ellen Ophaug uttalte at hun stusset over tilsvaret fra avisa i klageprosessen.

– De mener feilen ikke er spesielt rammende for klager, men det er jeg uenig i. Det vises til firmaet allerede i ingressen. Hele inngangen på saken forsvinner når man blir klar over feilene, og det blir en helt annen sak når redigeringen er gjort, sa Ophaug i diskusjonen.

VG felt for manglende imøtegåelse

VG ble klaget inn av en vekter avbildet i en publisert video, som viste at flere vektere la en mann i bakken og holdt ham fast.

En av vekterne mente VG kun viste frem en liten del av et større bilde, og at nyhetsreportasjen ga en ensidig og misvisende fremstilling av hendelsen, oppsummerer PFU-sekretariatet. Klager skriver at han forsøkte å komme til orde overfor VG.

I sitt tilsvar opplyste VG at de satt på mer omfattende fotodokumentasjon enn det som var publisert. De anså det som dokumentert at vekterne utøvde fysisk makt, som beskrevet i innslaget, og at maktbruken fremstod disproporsjonal. 

Men VG medga at de verken hadde tilgang til mannen som ble lagt i bakken eller vekterne. Derfor fikk de ikke forelagt vekterne materialet for kommentarer.

PFU konkluderte med at klagers rett på samtidig imøtegåelse ble utløst, og at det ikke holdt med uttalelse fra daglig leder i vaktselskapet. Dermed var fellelse på Vær varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse et faktum.

PFU-leder Anne Weider Aasen sa at hun hadde vært i tvil om fellelsen.

– Både fordi tilsvaret fra VG opplyser dårlig, og fordi det i videoen er snakk om personer som er der for å utføre en jobb. Men fellelse er nok riktig, ut fra hvilken linje PFU har lagt seg på tidligere, sa Weider Aasen. 

Felt og ikke felt

Helgelendingen ble på Vær varsom-plakatens punkt 3.3 om at det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder.

Avisa hadde fått tips om et vedtak fra Mattilsynet og avtalte med kilden at de ikke skulle skrive om det før vedtaket var klart. Da avisen publiserte artikkelen for tidlig, brøt avisen avtalen, og dermed god presseskikk, konkluderte utvalget.

Namdalsavisa brøt ikke god presseskikk for artikkelen «Søstrene som gir av seg selv: - Vil skape noe i bygda».

Artikkelen beskrev søstrene Katrine og Merete Berg-Hansens engasjement i en bruktbutikk. I artikkelen nevner avisa også at familien Berg-Hansen topper skattelistene lokalt. Dette mente søsterne var et presseetisk brudd, men fikk ikke støtte for dette i PFU.

PFU konkluderte med at Namdalsavisa måtte kunne gjøre denne koblingen, selv om søstrene ikke ble orientert om den på forhånd.

Powered by Labrador CMS