Mina Ghabel Lunde. Foto: privat

Dette er mediene som er klaget inn i @fruhjorth-saken

Tirsdag kommer svaret på om klagene til Mina Ghabel Lunde mot Medier24, VG og seks andre medier fører fram i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I juni avslørte nettstedet Medier24 (M24) at tidligere Dagens Næringsliv-journalist Mina Ghabel Lunde bidro til den inntil da anonyme Twitter-kontoen @fruhjorth, som harselerte med og delvis hetset intervjuobjekter og mediefolk.

13 klagepunkter

Selv hevder Lunde hun var en av seks personer i et «Twitterkollektiv» med tilgang til kontoen som ble slettet samme dag som saken sprakk.

I slutten av juni klaget Lunde Medier24, VG og flere andre redaksjoner inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på en rekke av punktene i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten (VVP).

Det er klagene mot Medier24 (11 punkter), VG (8 punkter) som er mest omfattende, som de to redaksjonene som samarbeidet om avsløringen. Alle punktene VG er klaget inn for gjelder også for M24. I tillegg er Medier24 klaget inn for brudd på punktene 3.3 om premisser for intervjusituasjon, 3.9 om hensynsfull opptreden i den journalistiske prosessen og 4.2 om å skille fakta fra kommentarsjangeren.

Her ser du hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten de ulike mediene er klaget inn for:

Både M24 og VG avviser klagene på alle punkter. Redaksjonene mener et vesentlig poeng er at det var Lunde selv som først gikk ut på sin Facebook-side med bekreftelse på at hun hadde bidratt til @fruhjorth.

M24 og VG fremhever Lundes stilling som mediejournalist i Dagens Næringsliv (DN) og forsvarer seg med at redaksjonene har oppfylt VVPs punkt 1.4 om å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv oppfyller sin samfunnsrolle.

PFU-sekretariatets saksframlegg om klagene mot M24 og VG er uvanlig langt på henholdsvis 22 og 19 sider. Som Journalisten tidligere har omtalt står Mina Ghabel Lunde på den ene siden og M24 og VG på den andre langt fra hverandre i hvordan de ser på sakene. I klage- og tilsvarsrunden har blant annet en «Facebook-felle» stått sentralt og beskyldninger om løgn har gått begge veier.

Les mer:

Mina Ghabel Lunde reagerer på uklare intervju­premisser i chat med Harald Klungtveit om @fruhjorth

Medier24 avviser Mina Ghabel Lundes PFU-klage

Kildekritikk og kontroll

Lunde mener M24 og VG har brutt VVPs punkt 2.2 om redaksjonell uavhengighet og 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold. M24 fordi hun mener Gard Michalsen har hatt en «dobbelt dobbeltrolle» fordi han selv har blitt angrepet av @fruhjorth. Det samme mener hun gjelder VGs Anders Giæver.

M24 mener Lunde brøt de samme punktene som mediejournalist i DN, men har ikke svart med motklage på dette. VG avviser noen dobbeltrolle for Giæver med henvisning til at han ikke deltok i utformingen av deres sak, men kun stilte opp som intervjuobjekt.

Lunde mener M24 bryter VVPs punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger gjennom udokumenterte beskyldninger og formuleringen om at hun fikk innvilget sluttpakke «i kjølvannet» av @fruhjorth-avsløringen. M24 fastholder at nettopp det siste er tilfelle. VG skriver at de mener de har brukt relevante kilder.

VG avviser også Lundes påstand om at det er brukt skjulte metoder i strid med 3.10, mens M24 beskriver dette klagepunktet som «underlig». Lunde har i klagen reist spørsmål om det er akseptabelt i en slik sak å bruke lokkelenke som metode for å avdekke elektroniske spor.

4.1 om saklighet og omtanke mener Lunde er brutt gjennom å slå saken stort opp uten det hun mener er tilstrekkelig dokumentasjon. M24 mener at Lunde må ta fullt ansvar for det angivelige Twitter-kollektivets samlede trykk selv om hun hevder hun kun var en av flere som bidro til kontoen. VG avviser punktet med at saken har offentlig interesse.

Klager mener M24 bryter punkt 4.2 gjennom å blande kommentarer og faktaopplysninger.

Klager mot seks andre medier

I tillegg til M24 og VG skal PFU behandle Lundes klager mot NRK, Morgenbladet, P4, TV 2, Bergens Tidende og NTB under tirsdagens møte.

Alle de seks andre mediene er klaget inn for punktene 3.2 om kildekritikk, 4.1 om saklighet og omtanke og 4.14 om samtidig imøtegåelse. Lunde mener flere av dem, som NTB, TV 2 og P4, ukritisk har videreformidlet innholdet i M24s publisering.

NTB forsvarer i sitt tilsvar deres rett til å sitere andre medier som udiskutabel, og viser i likhet med P4 til at de gjorde en vurdering av M24 som primærkilde for saken.

NRK og Morgenbladet er klaget inn for punkt 4.2 om å skille fakta fra kommentarer gjennom kommenterende og tendensiøse påstander i Kulturnytt og kommenterende tone i en Morgenbladet-sak.

NRK svarer at de forsøkte å løfte diskusjonen til en mer prinsipiell debatt om kommentarkultur i sosiale medier. Morgenbladet mener at deres sak hadde et personlig, fargerikt og levende språk, og at det ikke opphever skillet mellom faktiske opplysninger og kommentar.

Flere av mediene er også klaget inn for manglende dekning av titler. Her svarer TV 2 at «dokumentasjonen fra Medier24 var så overbevisende at det er dekning for overskriften i stoffet».

Halve PFU på gangen

@fruhjorth-saken skaper for øvrig problemer for klagebehandlingen i PFU ettersom så mange redaksjoner er klaget inn. PFU-leder Alf Bjarne Johnsen jobber til daglig i VG, Anders Opdahl jobber i NRK og Anne Weider Aasen jobber i TV 2, som alle har fått klager mot seg.

Les: Mina Ghabel Lunde sender halve PFU på gangen

Powered by Labrador CMS