Stortingsrepresentant Sverre Myrli leser papirutgaven Romerikes Blad i stortingssalen. Bildet er fra 2018.
Stortingsrepresentant Sverre Myrli leser papirutgaven Romerikes Blad i stortingssalen. Bildet er fra 2018.

Representantordningsutvalget

Vil gi politikerne abonnement på flere digitale aviser

Utvalg anbefaler at Stortinget inngår kollektive digitale abonnementsavtaler med norske mediehus.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dag overleverte Representantordningsutvalget sin endelige rapport til Stortingets presidentskap. Utvalget har vært ledet av Therese Johnsen, tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Utvalget ble i utgangspunktet satt ned for å se på pendlerboligordningen, men fikk etter hvert utvidet mandatet til å se på alle økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter. Inkludert abonnement på aviser.

I rapporten kommer utvalget med konkrete forslag:

  • Utvalget foreslår at Stortinget inngår kollektive digitale abonnementsavtaler med de norske mediehusene som tilbyr slike avtaler.
  • Ved behov for tilgang til nyhetsmedier som ikke omfattes av de kollektive avtalene, kan representantene tegne individuelt abonnement.
  • Utvalget foreslår at kostnadene for tilgang til digitale abonnementer på alle norske nyhetsmedier dekkes av Stortinget, og at abonnementer på nødvendige utenlandske medier etter søknad dekkes opp til et årlig maksimumsbeløp som fastsettes av Stortingets presidentskap.

Splitte opp

Etter dagens regelverk får representantene dekket inntil 15.000 kroner årlig for utgifter til bredbånd og digitale nyheter. Utvalget foreslår at Stortinget skiller disse kostnadene.

Stortingsrepresentanter har i dag tilgang til den digitale aviskiosken Buy and Read med rundt 200 aviser. Dette er imidlertid ikke nok, mener utvalget.

Buy and Read gir tilgang til digitale utgaver av dagens papiraviser, men ikke til stoff som ligger bak betalingsmur på de digitale utgavene. Derfor ønsker utvalget at det i størst mulig grad inngås kollektive digitale abonnement direkte med mediehusene.

«I de tilfellene representantene har behov for tilgang til nyhetsmedier som ikke er omfattet av de kollektive avtalene, kan det tegnes individuelt abonnement. Dette inkluderer abonnementer på internasjonale medier som er nødvendige for utførelsen av vervet, for eksempel ved medlemskap i internasjonale delegasjoner eller innenfor saksfelt der tilgang til internasjonale medier er nødvendig», heter det i rapporten.

Stortinget har i dag kollektivt abonnement på Financial Times og The Economist for alle representanter og ansatte.

Dekker tre aviser

Stortinget dekker i dag abonnement på tre papiraviser som blir sendt til hjemstedsadressen eller pendlerboligen til medlemmene av Stortingets presidentskap, de parlamentariske lederne og lederne av fagkomiteene. I tillegg dekker Stortinget papiraviser til alle partigruppene på Stortinget.

Dette koster ifølge rapporten Stortinget cirka en halv million kroner i året.

Utvalget mener det kan stilles spørsmål ved om ordningen bør beholdes, hvis det inngås kollektive digitale abonnementsavtaler.

Men utvalget ser at det kan være unntak.

«Utvalget har forstått at papiravisene fungerer som samlingspunkter og arbeidsredskaper for representanter og rådgivere ved gjennomgang av nyhetsbildet på morgenen. Utvalget ser at særlig partigruppene kan ha behov for å beholde papiravisene, og foreslår at den nåværende ordningen videreføres.»

Powered by Labrador CMS