Tarjei Leer Salvesen Min Metode 2023
– Du må først og fremst ha en idé om hva du leter etter, sier gravejournalist Tarjei Leer Salvesen om «sin metode».

GRAVEJOURNALISTENS METODE

Å grave i private saker er vanskeligere, men langt fra umulig

– Jeg har nok en god visuell hukommelse, sier gravejournalist Tarjei Leer-Salvesen. Og evnen til å gjenkjenne form, kunne han ha lagt til.

Publisert Sist oppdatert

Dette er femte artikkel i en serie på fem hvor ulike journalister, podkastere og redaktører forteller om «sin metode». 

Les også «Kunsten å fylle et journalistisk tomrom»«– Jeg er jo redd for å bli banal når jeg har liten tid til å skrive»«– Det handler om nettverk, ikke sant?» og «Kunsten å være løpende til stede».

– Du må først og fremst ha en idé om hva du leter etter. Du må se for deg en sak, begynner Tarjei Leer-Salvesen, høvelig god til å få innsyn i dokumenter, såpass at han nylig ble kåret til Årets frilanser og som nå har tatt over jobben som prosjektleder i Innsyn.no.

Leer-Salvesen ber altså journalistene om å snu ting på hodet. Istedenfor å begynne med en gravesak med utgangspunkt i et bredt tema, er hans råd heller å spisse blyanten og søke å finne det partikulære som siden kan si noe om helheten og derav gi saken en samfunnsmessig betydning.

Den tydelige ideen kan for eksempel komme som tips fra en som forteller en spennende historie. 

For å sjekke om fortellingen holder vann, må journalisten spørre seg selv flere spørsmål i prioritert rekkefølge.

  1. Har noen skrevet denne saken tidligere?
  2. Hvor nær er kilden den aktuelle hendelsen? Har for eksempel den som tipser opplevd dette selv, fått det fortalt av noen andre eller er det et bare et løst rykte?
  3. Har det skjedd nylig eller for lenge siden?
  4. Hvilke andre kilder kan finnes?
  5. Finnes det dokumentspor og bilder? 

Den berømte foten i bakken

Etter å ha fått svar på disse fem nøkkelspørsmålene ved å søke både det som bekrefter fortellingen, men som også avkrefter den, er det ett å gjøre: Å plante foten godt i bakken.

– Det store spørsmålet er om saken er relevant for mine lesere. Det andre er om saken er lett eller vanskelig å lage, sier Leer-Salvesen.

Svares det ja og ja, er det bare å sette i gang.

– Er saken vanskelig å få til, må en undersøke hvorfor den er det.

Kort sagt handler dette om den klassiske tid og penger eller er det mangel på kunnskap i redaksjonen? Dreier det seg om ekspertise, må en enten sette seg selv på skolebenken eller skaffe til veie skarpe hoder som kan hjelpe til. Er det snakk om pengesekken, er neste punkt på agendaen å ta en hyggelig prat med sjefen.

– Jo mer konkret man er på hva som gjør saken vanskelig å løse, desto lettere er det å se for seg løsningene.

– Noe av det jeg snakker om, er fra Nils Hansons bok om gravejournalistikk som ble utgitt for en del år siden. Han var mange år sjef for SVTs Uppdrag granskning. (Boka heter «Grävande journalistik» (2009), red. anm.) 

Å få ting på bordet

Ok, la oss si du har fått penger på bordet, kanskje også booket fly og fått høvelig med tid, og mener du og dine folk i redaksjonen skal få dette til. Dere er på ferten av noe, og nå begynner sankingen for alvor. Det enkleste er å få dokumentasjon fra kilden som tipset, men ofte er ikke det nok.

– Noe journalister bør gjøre og det er ganske lett å komme i gang med, er å benytte seg av innsynsretten, sier Leer-Salvesen og tilføyer:

– Det er gratis, og du skal få svar innen tre dager. Å fremme et innsynskrav kan du enten gjøre muntlig eller skriftlig. Det er et lavterskeltilbud som en bør bruke aktivt som journalist.

Men: En må for all del avgrense spørsmålet om innsyn til det du er interessert i å vite mer om. En for bred pensel og du risikerer å drukne i papirer, også i de som ikke har noen verdens ting med det du søker etter.

– Du kan for eksempel be om byggesaksmapper for det ene byggeprosjektet du retter søkelyset ditt mot.

Leer-Salvesen forteller om en tidligere kollega i Fædrelandsvennen, Anette Os, som brukte innsynsretten til å få avviksmeldinger i skolen.

– Hun fikk ut anonymiserte meldinger om alvorlige hendelser som hadde skjedd med lærere og elever. Disse dokumentene brukte hun som utgangspunkt til å skrive veldig gripende og sterke saker om forholdene i skolen.

Leer-Salvesen mener blant annet at medier både i Oslo og Trondheim har vært gode til å lage saker basert på innsyn i avviksmeldinger fra eldreomsorgen.

Kommunal Rapport er flinke til å be om innsyn om leverandørlister i kommunene. Slik har de kartlagt økonomien i økonomien, men også sett på mulige habilitetskonflikter. Det er mange veier å gå for å få innsynsrett.

Å lære seg å klage

Selv om regelen er at det skal være gjengs å få innsyn, er neste steg gjerne å klage på avslag hvis du ikke får viljen din med det samme.

– Les begrunnelsen for avslaget nøye. Der står det en henvisning til en paragraf, hvis ikke er avslaget ugyldig. Er unntakshjemmelen derimot gyldig, tar du en titt på Pressens offentligutvalg sine nettsider. Der har de klagemanualer for de ulike paragrafene. 

Av og til er avslagsbrev fornuftige. Det er slik verden er. Det kan dreie seg om personvern. Andre ganger kan en kjempe for å få de sorte feltene i dokumentene til å bli bokstaver du kan lese.

– Er dokumentet sladdet så mye at det ikke gir mening, kan det være et poeng å publisere det. Det kan være en gøy illustrasjon i seg selv.

Å få svar på en klage til for eksempel Statsforvalteren bør ta mindre enn tre uker.

– Men det kan gå vinter og vår. Sivilombudet har kritisert offentlige institusjoner som bruker lang tid på klagebehandling. 

Aksjeeierboka

Å grave i private saker er vanskeligere, men langt fra umulig. Ta miljøinformasjonsloven som eksempel, som gir innsikt i opplysninger både fra offentlige og private virksomheter. Utslippstall, beregninger av miljøkonsekvenser, samt innblikk i utbygginger som kan påvirke kulturminner, utslipp og miljø.

– Så har vi noen former for innsynsverktøy som gjelder det private. Du har sikkert, som alle oss andre, lest en del saker de siste månedene om politikere og ektefeller som handler aksjer.

– Det er en bestemmelse som sier at den som ber om innsyn i aksjeeierboka til et selskap, skal få det. Du kan altså gå til et hvilket som helst AS å be om innsyn i alle aksjeposter.

De fleste vet at Brønnøysundregistrene har årsmeldinger og regnskap som er gratis tilgjengelig.

– Signerte stiftelsesdokumenter må du riktignok betale litt for. Det er greit å ha hvis det er uenigheter mellom eierne i selskapet, for eksempel.

Den viktige samtalen

En kommer langt med dokumenter, men ofte enda lengre ved også å snakke med folk.

– Jeg tror ikke jeg er en særlig god skuespiller. Jeg liker å presentere meg fullt ut, si hva jeg driver med og forteller hva mitt ærend er.

– Og så forsøker jeg å fortelle at det jeg trenger nå er en bakgrunnssamtale eller at jeg behøver et intervju. De skal alltid vite rammene for samtalen jeg legger opp til.

Som i livet ellers, er timing viktig. Er folk i en sårbar situasjon og kanskje har varslet om forhold på jobben, er det viktig å kontakte kilden utenfor arbeidstiden.

– Mange sitter i landskap sammen med kolleger, sier han.

– Noen ganger er det mest riktige å dra hjem til de og banke på døra på ettermiddagen. Andre ganger er det best å finne en privat e-post-adresse.

Den gode intuisjonen

Av og til kan saker bokstavelig talt komme seilende forbi. Som da Leer-Salvesen i 2019 lette etter et illustrasjonsbilde på Scanpix til en sak som handlet om Jehovas vitner. I feeden fikk han øye på et bilde av en hurtiggående båt som en amerikansk fotograf hadde tatt i Persiabukta.

– Den lignet på redningsskøytene de bygger her i Mandal, men det sto ikke «Search and rescue» på den. Båten var marinegrå, hadde revolusjonsgardens logo og iransk flagg, forteller Leer-Salvesen.

Men så var det de linjene, da. Formen på båten.

– Jeg har nok en god visuell hukommelse, sier han.

– Da formet det seg en veldig kjapt en tanke, en hypotese: Kan jeg undersøke om det er redningsskøyter på avveie, hos en nasjon som vi ikke selger våpen til, brukt som krigsfartøy?

Og det er her hans siste tips kommer i denne korte innføringen i gravejournalistikk: 

Leer-Salvesen og kollegene i Fædrelandsvennen saksøkte det amerikanske utenriksdepartementet da de ikke fikk innsyn i korrespondansen mellom amerikansk UD og den amerikanske ambassaden i Oslo i årene 2007 til 2019. De gjorde det altså på den amerikanske måten ved å saksøke og slik fikk de innsyn. Teamet benyttet seg også av en rekke andre metoder for å løse sakene.

Da Leer-Salvesen fikk journaliststipend fra Fritt Ord, brukte han denne våren og sommeren i år på Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford blant annet til å lage en oversikt over offentlige registre i verden.

– Jeg undersøkte hvordan journalister kan bruke innsynsbegjeringer på tvers av landegrenser som verktøy i journalistikken. Det er 136 land i verden som har ligner på vår offentlighetslov. I mange land må du enten bo der eller være statsborger for å bruke innsynsretten. Men i en del land er det åpent, slik som i Norge, sier Leer-Salvesen før han tilføyer.

– I en del tilfeller kan vi finne interessant informasjon i andre land. I saken om redningsskøyta, for å bringe oss tilbake dit, så var det ikke så veldig mye informasjon å få om den saken fra norske arkiver.

Og, én selvsagt ting til slutt og som aldri kan sies nok ganger. Den eller de som beskylder for kritikk, skal ha muligheter for å si sin versjon.

Powered by Labrador CMS