Schibsted hyrer inn journalister gjennom eget vikarbyrå i Sverige, men har foreløpig ingen planer om å gjøre det samme i Norge. Foto: Kathrine Geard

Schibsteds vikarer på dårligere vilkår

Ansetter journalister gjennom eget selskap i Sverige - benekter lignende planer i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I mars ble det kjent at Schibsted Sverige etablerer sitt eget vikar- og rekrutteringsbyrå. Foretaket skal dekke redaksjonenes vikarbehov og være en felles rekrutteringskanal for konsernets ulike selskaper.

Det nystartede selskapet Schibsted Media AB, ledes av HR-direktør Håkan Halvarsson. Han opplyser at rekrutteringsdelen iverksettes i begynnelsen av neste år, mens selve vikarbyrået allerede er i drift. Schibsted Sverige har tidligere hyret inn vikarer til redaksjonene gjennom det eksterne byrået Mediakompentens.

– Situasjonen i Sverige var at vi benyttet oss av eksterne leverandører og vi kjente at vi selv ville eie disse oppdragene, siden talentforsyning er sentralt for vår framgang. Det betyr at vi nå driver en egen intern bemanningsvirksomhet der vi ansetter medarbeidere i vårt eget selskap og deler ressursene mellom våre mediehus etter behov, sier Halvarsson.

 Kritisk fagforening

Regionalt verneombud Johan Lif i det svenske journalistforbundet stiller seg kritisk til Schibsteds nye virksomhet, som han sier ble startet for å forsyne Schibsteds aviser med tilfeldig arbeidskraft.

– At store mediekonsern starter egne selskap som bare forsyner deres egne selskaper med personale har egentlig veldig lite å gjøre med «bemanningsforetak» i tradisjonell forstand, men fremstår mest som et forsøk på å unngå faste ansettelser og tillempe andre lønns- og ansettelsesvilkår.

Redaksjonsklubbene i Schibsted-avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet protesterte kraftig mot oppstarten av vikarbyrået. Klubbleder Jenny Ågren i Aftonbladet sier de likevel mener det er bedre at vikarene er ansatt i konsernet enn at de er ansatt gjennom Mediakompentens.

– Vi gjorde mye for at de skulle få så like vilkår som oss som er ansatt av Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Og vi kom langt – men ikke hele veien. Men de har bedre vilkår nå enn som ansatt i Mediakompetens.

Klubben er imidlertid misfornøyd med at vikarene i Schibsted Media går på timelønn i stedet for månedslønn. Og at de ikke får ta del i bonussystemet som de ansatte i Aftonbladet har.

 Tilbys overflytting

Schibsted Media-vikarene hører dessuten inn under en annen kollektivavtale, Journalistforbundets bemanningsavtale, enn Svenske Dagbladet og Aftonbladets journalister. De sistnevnte går inn under journalistavtalen for dagspressen.

Redaksjonsklubbene i Schibsted har forhandlet frem bedre vilkår for de ansatte i Schibsted Media enn det som følger av kollektivavtalen, men betingelsene er fortsatt betydelig dårligere enn for de ansatte i redaksjonene, ifølge Ågren.

– De fleste ønsker nok å være ansatt i Aftonbladet, men føler ikke at det er noen mulighet for å bli det. Men majoriteten har lange kontrakter og slipper i alle fall å gå uvitende fra uke til uke om hvordan arbeidstiden deres vil se ut.

 Da det interne vikarbyrået ble kunngjort, uttrykte klubbene bekymring for journalistene som var ansatt gjennom Mediekompentens. Ågren sier ambisjonen nå er at disse skal overflyttes til Schibsted Media når kontrakten med Mediakompetens utløper ved årsskiftet. 

– Litt utenfor

Klubbleder Thomas Berglund i Svenska Dagbladet (SvD) opplyser at de har 13 medarbeidere som er ansatt gjennom Schibsted Media. Han sier de ikke er tilfreds med dette, men innser at det er bedre enn å fortsette å bruke Mediakompetens. Seks av de ansatte i Mediakompetens er imidertid ikke tilbudt ansettelse i Schibsteds vikarbyrå.

Berglund sier de er ganske fornøyd med vilkårene som ble fremforhandlet, spesielt med tanke på at de ikke hadde forhandlingsrett.

Klubblederen sier deres bekymring fremfor alt bunner i at de ikke vet hvordan selskapet vil anvende Schibsted Media i fremtiden.

– Vi er akkurat nå inne i en prosess der minst 40 av medarbeiderne i redaksjonen skal forlate SvD. Kommer SvD, når disse har sluttet, til å fylle på med flere ansatte i Schibsted Media?, spør Berglund.

– Hvordan opplever vikarene selv sin arbeidshverdag?

– De fra Schibsted Media som jobber i SvD føler seg litt utenfor. Fremfor alt skulle de gjerne vært fullverdige medlemmer i SvDs journalistklubb, sier Berglund, og forteller at de for eksempel ikke hadde stemmerett i en avstemning som nylig ble avholdt.

– Nok med nedbemanninger

Norsk Journalistlag har tidligere signalisert sterk motstand mot etablering av vikarbyrå for journalister i Norge.

I mars avviste konsernsjef Didrick Munch i Schibsted Norge at et internt vikarbyrå var på trappene her, men sa han ikke var prinsipielt imot det.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Anders Rikter har Schibsted fortsatt ingen planer om etablering av tilsvarende byrå i Norge.

Knut Nygaard, klubbleder i Aftenposten og leder for konsernlaget i Schibsted, sier han heller ikke har hørt om konkrete planer om dette. Han vil likevel ikke bli overrasket om noe slikt skulle dukke opp her.

– Men per i dag tror jeg at Schibsted har nok med nedbemanningene vi holder på med.

 

Powered by Labrador CMS