Mari Velsand er direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet påpeker forskriftsbrudd:
To Oslo-aviser har fått «dobbel» offentlig støtte

Ber Kulturdepartementet vurdere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Oppdatert 3. februar med kommentar fra Kulturdepartementet.

Den aller første tildelingen fra Oslo kommunes nyopprettede mediestøttepott skaper juridisk hodebry.

I en henvendelse til Kulturdepartementet ber Medietilsynet om at departementet vurderer hvordan de skal forholde seg til en streng formulering i forskriften som regulerer en annen pott, nemlig statens pressestøtte:

At medier som mottar pressestøtte ikke kan motta andre former for offentlige tilskudd.

Dobbelt tilslag

I dette tilfellet gjelder «dobbelstøtten» avisene Nordstrands Blad og Akers Avis Groruddalen.

Begge mottok statlig pressestøtte på mellom 300.000 og 400.000 kroner i 2019. På tampen av året mottok de også 600.000 kroner hver i støtte fra fra Oslo kommune.

Medietilsynet viser i henvendelsen til en veileder for offentlig støtte, og vurderer selv at tildelingene er innenfor reglene for offentlig støtte, blant annet fordi størrelsen på kommunens tilskudd faller innenfor såkalt «bagatellmessig støtte» (selv om kommunens tildeling er større enn pressestøtten avisene får).

Bagatellmessig støtte kan være på opptil 200.000 euro fordelt over tre regnskapsår, og slipper krav om å notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Men problematikken oppstår i møte med ordlyden i pressestøtteforskriftens paragraf 1, fjerde ledd. Medietilsynet beskriver at paragrafen «[...]innebærer et absolutt forbud mot å motta andre former for offentlige driftstilskudd, og derfor fremstår som strengere enn statsstøtteregelverket.»

Finner ikke begrunnelse

Tilsynet markerer selv at de støtter Oslo kommunes nye støtteordning:

«I Mediestøttemeldingen står det at det er en del 'hvite flekker' på kartet – og at Oslo er en av dem. Medietilsynet er derfor i utgangspunktet positive til støtteordningen i Oslo kommune, og mener at denne kan være et viktig bidrag til å styrke mediemangfoldet i kommunen», står det i e-posten til departementet.

Tilsynet ber departementet vurdere saken og gi tilbakemelding på om departementet mener pressestøttemottakere faktisk skal kunne motta støtte fra flere ordninger.

De skriver:

«Medietilsynet er ikke kjent med bakgrunnen for innføringen av dette forbudet, og har heller ikke klart å finne noen skriftlig begrunnelse for denne.»

Henvendelsen ble sendt 10. januar og er signert Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i tilsynet.

– Nye mål som det er naturlig å se på

Politisk rådgiver Emma Lind i Kulturdepartementet svarer Journalisten at en vurdering vil bli gjort i forbindelse med den kommende gjennomgangen av mediestøtteordningene.

– Medietilsynet har bedt oss om en vurdering knyttet til forskriften om produksjonstilskudd, som sier at medier som mottar produksjonstilskudd ikke skal kunne motta andre former for offentlige driftstilskudd. Vi vil gjøre en vurdering i forbindelse med gjennomgangen av mediestøtteordningene som ble varslet i meldingen Mangfald og armlengds avstand, skriver Lind, og videre:

I meldingen ble det blant annet lagt fram nye mål for mediestøtten som det er naturlig å se på i vurderingen av dette spørsmålet. Departementets vurdering er foreløpig ikke klar, skriver Lind til Journalisten via departementets kommunikasjonsavdeling.

Departementet har ikke svar på når en klar vurdering kan ventes.

Powered by Labrador CMS