Advokat John Christian Elden, Dagbladet-redaktør Alexandra Beverfjord og advokat Per Danielsen.

Overgrepsanklaget mann saksøkte Dagbladet, men ble selv idømt å betale flere hundre tusen: Nå blir det ankesak

Elden ber Høyesterett nekte anke mot kilden i saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Det ble gjort en del elementære, grunnleggende feil i tingretten som vi antar lagmannsretten vil rette opp, skriver advokat Per Danielsen til Journalisten.

Det er halvannet år siden Journalisten først omtalte ærekrenkelses-søksmålet fra en mann som i en Dagbladet-reportasje ble anklaget for gjentatte overgrep.

En kvinne sto fram med navn og bilde, og fortalte om overgrep hun mener seg utsatt for fra hun var svært ung. Mannen avviser anklagene. Han har blitt anmeldt og politietterforsket, men saken er henlagt.

Mannen vant ikke fram i tingretten, men nå er dato spikret for neste runde i rettssystemet: Fra 18. mai skal partene møtes i Borgarting lagmannsrett.

Idømt store omkostninger

Mannen krevde nærmere seks millioner kroner i oppreisning fra Dagbladet, journalisten bak reportasjen, sjefredaktør Alexandra Beverfjord og den kvinnelige kilden.

Da avgjørelsen kom i juni 2020, lød den på full frifinnelse for de saksøkte. Saksøkeren ble idømt å betale saksomkostningene, totalt 720.000 kroner.

Tingretten ga ikke medhold i at mannen var gjort gjenkjennelig:

«Etter rettens syn gjengir ikke avisartiklene noen kjennetegn som gjør det mulig for utenforstående uten kjennskap til saken å identifisere [saksøker]. At [kvinnens] navn og bilde brukes er ikke tilstrekkelig til at utenforstående ville forstått at det var [saksøker] som var den angivelige gjerningsmannen. Slik sett har ikke avisartiklene umiddelbart bidratt til at tredjepersoner har fått kunnskap om saken.»

Videre står det:

«Avisartikkelen har nok bidratt til at informasjon har blitt spredd videre av folk med kunnskap om saken, men dette er ikke noe verken Dagbladet eller [kvinnen] kan holdes ansvarlig for.»

Retten fant at verken Dagbladet eller den kvinnelige kildens ytringer var rettstridige.

– Prinsipiell

Advokat Danielsen har tidligere uttalt at tingrettsdommen er en krenkelse av den såkalte uskyldspresumpsjonen, og peker igjen på dette aspektet i en e-post til Journalisten om ankesaken:

– Saken er prinsipiell fordi det ikke skal være tillatt å gjengi beskyldninger om straffbare forhold i media når det ikke foreligger siktelse eller tiltale, skriver Danielsen.

Han mener mediene fulgte dette prinsippet «selv i Lørenskog-drapssaken»:

– Først da Hagen ble siktet, kom mistanken mot Hagen frem i media. Det samme skal gjelde i saken mot Dagbladet. Det er sakens kjerne, skriver Danielsen.

– Har ikke tatt stilling til hvem som har rett

En slik beskrivelse mener advokat Jon Wessel-Aas er feil. Han representerer Dagbladet, journalisten og redaktør Beverfjord i saken.

Jon Wessel-Aas.

– Slike beskyldninger gjengir jo mediene hver eneste dag. Medienes rolle er å formidle, gi alle parter mulighet til å komme til orde og gi en balansert dekning. Det er ingen rettsregler som forbyr dette, sier Wessel-Aas til Journalisten.

Han legger til:

– Dette var jo fremme i tingretten også, og Dagbladet ble hørt for at de har formidlet en sak med allmenn interesse. De har ikke tatt stilling til hvem som har rett, men har formidlet en historie. De har gitt saksøkeren mulighet til å komme til orde, og har anonymisert ham i oppslagene. På Dagbladets side er vi enige i tingrettens dom, og vi satser på at lagmannsretten vil komme til det samme.

Vil blokkere anken

Det er advokat John Christian Elden som representerer den kvinnelige kilden.

Elden har forsøkt å få anken mot kvinnen nektet fremmet, men dette har blitt avvist av lagmannsretten.

Elden har anket avgjørelsen til Høyesterett, der den nå venter på behandling.

– Vi mener at vilkårene for at han skal kunne anke den klare dommen ikke er tilstede, og at tingrettens dom bør bli rettskraftig slik at hun slipper å gjennomgå ytterligere år med overgrepstraumer og belastninger, skriver Elden i en e-post til Journalisten.

Powered by Labrador CMS