Mari Velsand overrekte Medietilsynets rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mandag.
Mari Velsand overrekte Medietilsynets rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mandag.

Rapport: NRK bidrar positivt til mediemangfoldet

Anbefaler å utvide krav om norsk musikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I dag mottok kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) Medietilsynets utredning om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Medietilsynets direktør Mari Velsand pekte på noen hovedpunkter fra utredningen ved overleveringen.

I selve rapporten er det øverste rapporterte hovedfunnet at «NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og det samlede tilbudet til publikum gjennom å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget og gjennom samarbeid med andre aktører i det norske mediemarkedet.»

Se video av rapport-overrekkelsen.

Virker skjerpende

Konkurransen fra NRK har økt overfor de andre mediene, men dette virker skjerpende, mener Medietilsynet. Situasjonen bør imidlertid følges nøye.

– Medietilsynet vurderer at den økte konkurransen kommer publikum og mediemangfoldet til gode, sier Velsand.

Tilsynet anbefaler derfor ingen begrensninger i det digitale tilbudet per i dag, men anbefaler en ny utredning om fire år.

Dersom NRK styrker sin digitale posisjon ytterligere i det nasjonale markedet på innhold som er viktig for brukernes betalingsvilje, kan dette få negative konsekvenser for konkurrentene, ifølge tilsynet.

– Selv om det ikke er fare for negative konsekvenser av NRKs konkurransepress på kort eller middels lang sikt, bør situasjonen følges nøye, heter det.

Nye krav til norsk musikk

Trettebergstuen sier til Journalisten at rapporten virker som godt nytt.

– NRK sin posisjon er sterk og god. De leverer godt på oppdraget sitt og klarer samtidig å balansere godt i konkurransen i markedet, sier hun.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier hun synes anbefalingene om 40 prosent norsk musikk er interessante.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier hun synes anbefalingene om 40 prosent norsk musikk er interessante.

Medietilsynet anbefaler i sin rapport at kravet om 40 prosent norsk musikk skal utvides til å gjelde alle NRKs radiokanaler. Ministeren sier til Journalisten at hun først må lese rapporten, men har fått med seg anbefalingen.

– Det er interessante anbefalinger og de skal vi ta med oss videre, sier hun.

– Kommersielle radiokanaler har tidligere vært kritiske til konkurransen fra NRK. Du synes ikke NRK konkurrerer for direkte med kommersielle radiokanaler?

– Det sier rapporten at de egentlig ikke gjør. Men vi skal lese den og gå grundig inn i det der, sier Trettebergstuen.

VGs viktigste konkurrent

Den forrige NRK-utredningen fra Medietilsynet kom i 2018. Siden den gang har konkurransepresset fra NRK økt noe overfor nasjonale medier.

VG er markedsleder, men NRK har tatt over posisjonen som VGs nærmeste konkurrent fra Dagbladet.

Fra Dagbladets side er VG er fortsatt den viktigste konkurrenten, men NRK er blitt en noe nærmere konkurrent enn for fire år siden.

– Neste høst skal regjeringen bestemme retningen for mediepolitikken fram til utgangen av 2026. Denne rapporten blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget vårt, sier Trettebergstuen.

Generelt er Medietilsynets vurdering at NRK har et bredt og variert tilbud av samfunnsviktig stoff, med stor tematisk og geografisk bredde.

Innholdsanalyser viser at NRK er det nasjonale breddemediet med størst tematisk bredde, etterfulgt av Aftenposten og VG.

Særskilt ansvar

Noen hovedpunkter fra rapporten:

  • NRK bør få et særskilt ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået.
  • Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler.
  • Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon, særlig redaksjonelt.
  • NRK må styrke tilbudet til nasjonale minoriteter.

Hele rapporten kan leses hos Medietilsynet.

Powered by Labrador CMS