NJ åpner... Litt

Men holder skottene forholdsvis tette.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ) beholder møtene i arbeidsvalget (AU) bak lukkede dører, men åpner samtidig for å informere mer om saker som behandles i utvalget. Det er klart etter et vedtak i landsstyret onsdag.

I tillegg skal saksdokumenter hvor arbeidsutvalget fatter endelig vedtak være åpne etter behandlingen. I saker som sendes videre til landsstyret skal de forberedende saksdokumentene i AU som hovedregel være unntatt innsyn.

Men i de nye retningslinjene forbeholder AU seg også retten til å nekte innsyn i dokumenter.

– Vi foreslår to endringer. Det første er at vi ikke gjør noe med møtene, men at sekretariatet sørger for at det gis god informasjon til medlemmene. Det andre er at saksdokumentene som hovedregel skal være åpent, sa NJ-nestleder Thomas Spence under sin innledning.

Prinsipiell åpenhet

Problemstillingen rundt åpenhet i organisasjonen er ikke ny. I vinter ble et forslag i landsstyret om mer åpenhet i AU nedstemt.

I mai gikk imidlertid landsstyret på et nederlag da landsmøtet vedtok at de likevel måtte vurdere om og hvordan arbeidsutvalget kunne praktisere større åpenhet.

Kjernen av problematikken er det prinsipielle. Landsmøtet vedtok som en del av sitt vedtak at NJ skal gå foran med et godt eksempel for andre i spørsmål om åpenhet.

Varamedlem Anne Berit Larsen i landsstyret var blant de som under diskusjonen forut for vedtaket onsdag tok til orde for åpne møter.

– Det er noe med å hevde at et møte skal være lukket som jeg sliter med. Det er betenkelig at vi ikke kan ha som prinsipp å ha møtene åpne, sa Larsen.

Sammenlignet med politikere

Landsstyremedlem Tormod Ellingsen var en av dem som var uenige. Han mener lukkede møter gjør det mulig å tørre å ta frie diskusjoner i AU:

– Jeg tenker på hva det hadde gjort med talemuligheten å gjøre AU-møtene åpne. Jeg vil ha et AU som har friheten til å tørre å snakke og fremme saker og diskutere noe som ikke egner seg for Hvermannsen. Med dette forslaget mener jeg åpenheten er ivaretatt, sa Ellingsen.

Det var imidlertid landsstyremedlem Jørn Wad uenig i. Han bad Ellingsen tenke over om politikere hadde argumentert annerledes.

– Derfor er dette en prinsipiell sti å gå opp. For AU sin del er det jo premissgivere vi snakker om. Når man er premissgivere for senere debatt bør man være påpasselig med å ha diskusjonene så åpne som mulig, sa Wad.

Lav etterspørsel

Under diskusjonen kom det også fram at det ikke har vært stor etterspørsel etter innsyn i arbeidsutvalget så langt. NJ-leder Elin Floberghagen tok til orde for pragmatisme.

– Den pragmatiske realiteten er at ingen ber om innsyn i dette. La oss ikke ta helt av. Det avgjørende er at vi skal være offensive for å skape blest om det som skjer i AU inn mot landsstyret, sa Floberghagen.

De som under diskusjonen tok til orde for standpunktet om åpne møter som prinsipp, stemte likevel for forslaget. Flere sa at forslaget uansett er et skritt i riktig retning.

Powered by Labrador CMS