Line Andersen har vært en mye brukt programleder i NRK Sporten. Her fra VM i friidrett i 2015.

NRK: «Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte»

Mener omplassering er innenfor NRKs styringsrett, og at bakgrunnen var hensyn til arbeidsmiljøet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det er to uker til NRK-journalist Line Andersen møter egen arbeidsgiver i retten, og i nye saksdokumenter trer konflikten mellom Andersen og NRK tydeligere fram.

Der NRK hevder Andersen har hatt negativ innvirkning på arbeidsmiljøet i Sporten over flere år, mener Andersen at omplasseringen av henne har elementer av ydmykelse fra arbeidsgivers side.

– Degradering

Andersen har saksøkt NRK for det hun anser som ugyldig endringsoppsigelse, kunne Journalisten fortelle tidligere i år.

I sluttinnleggene til tingrettssaken går det fram at Andersens side mener en omplassering til arbeid med innholdsproduksjon for nett og mobil er gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljøloven.

«Omplasseringen av Andersen er en oppsigelseslignende og inngripende endring i hennes arbeidsforhold gjennom mange år, og har et klart element av degradering og ydmykelse. Dette skjerper kravene til arbeidsgivers saksbehandling ved utøvelse av styringsretten», står det i innlegget fra Andersens advokat, Tron Dalheim.

Andersens side mener NRKs beslutning bygger på et uriktig og utilstrekkelig faktisk grunnlag, preget av anonyme uttalelser og manglende mulighet for kontradiksjon. Det hevdes også at en bekymringsmelding Andersen sendte til NRKs organisasjonsdirektør har blitt påberopt av NRK som del av grunnlaget for omplasseringen.

«NRKs saksbehandling har gjennomgående vært mangelfull og lite gjennomsiktig overfor Andersen, og det er grunn til å tro at det tatt utenforliggende hensyn», står det videre i innlegget.

VG omtalte innholdet i sluttinnleggene tidligere onsdag.

– Preget av uro og konflikt

I sitt sluttinnlegg avviser NRKs side at det er tatt utenforliggende hensyn ved omplasseringen av Andersen, og mener at det uansett ligger innenfor styringsretten deres å sette den tidligere mye brukte sportsprogramlederen til produksjon for nett og mobil.

De avviser også at innholdet i melding fra Andersen til organisasjondirektør har spilt inn på beslutningen.

NRKs side hevder at bakgrunnen for omplasseringen er Andersens påvirkning på arbeidsmiljøet:

«Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring», står det i innlegget.

– Uholdbar konflikt

Ifølge NRKs side oppsto det høsten 2019 en konflikt mellom Andersen og kolleger «som for flere ansatte var uholdbar».

NRK skriver at det har vært igangsatt ulike tiltak, som ekstern konflikthåndteringsprosess, men at situasjonen framsto som fastlåst.

«Det ble derfor tatt en beslutning om at Andersen inntil videre skal få opplæring i, og utføre arbeid med nyhetsproduksjon for nett. Beslutningen er tatt for å ivareta de plikter arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven, og er tatt på saklig og forsvarlig grunnlag. Det er ikke tatt utenforliggende hensyn», anføres det i sluttinnlegget.

En rekke NRK Sporten-ansatte er ført opp som vitner fra NRKs side. Flere av dem skal ifølge sluttinnlegget «forklare seg om hvordan Andersen påvirker arbeidsmiljøet i Sporten».

– Personalsak

Markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland i NRK skriver til Journalisten:

– Dette er en personalsak og det blir ikke riktig å kommentere på det. Vi har jobbet lenge med å finne en løsning. Det har vi dessverre ikke klart. Vi avventer nå rettsforhandlingene, og ønsker ikke å uttale oss utover det som går frem av saksdokumentene.

Line Andersen opplyser til Journalisten at hun per nå ikke har kommentar til det NRKs side skriver i sluttinnlegget.

Sivilsaken mellom Andersen og NRK behandles i Oslo tingrett fra 18. mai.

Powered by Labrador CMS