Generalsekretær Arne Jensen, sjefredaktør Gard Steiro og advokat Ina Lindahl Nyrud i henholdsvis Norsk redaktørforening, VG og Norsk Journalistlag. Foto: Line Møller, VG

NJ, Norsk Redaktørforening og VG saksøker Riksadvokaten etter innsynsnekt

– Handler om muligheten til å drive kritisk og undersøkende journalistikk mot politi og påtalemakt, sier Gard Steiro.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening og VG går sammen til søksmål mot Riksadvokaten, etter at VG er nektet innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene, meldes det i en pressemelding sendt fra redaktørforeningen.

Høsten 2019 omtalte VG i en rekke artikler Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen.

– Spesiell sak

Avisen satte også søkelys på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten.

Da saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten, ba VGs journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket ble begjæringen avslått.

– Det er en spesiell sak at en politileder blir satt under etterforskning og at saken blir henlagt. Da er vår og pressens oppgave å undersøke saken og forklare hva som er grunnlaget for henleggelsen. Det kan vi ikke gjøre uten å få innsyn, sier ansvarlig redaktør Gard Steiro i VG til Journalisten.

Reagerer på begrunnelsen

Klagen, som gikk til Riksadvokaten, førte ikke frem. I begrunnelsen slo Riksadvokaten fast at saken verken reiste nok prinsipielle spørsmål eller var i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon.

Det stusset både VG, NJ og redaktørforeningen på, sier Steiro. I pressemeldingen sier han at avslaget betyr «unødige og uakseptable hindringer for at vi skal kunne gjøre jobben vår».

– Vi synes avslaget i seg selv er uriktig, og reagerte spesielt på begrunnelsen: At dette liksom ikke ligger i kjernen av pressens oppgaver. Det mener vi er galt, mediene har et særlig ansvar for å gå institusjoner som politiet etter i sømmene, sier Steiro selv til Journalisten.

I november omtalte VG selv Riksadvokatens avslag og begrunnelsen de oppga.

Også NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud mener begrunnelsen fra Riksadvokaten ikke kan stå uimotsagt.

– Det er urovekkende og alvorlig når landets øverste påtalemyndighet med et pennestrøk kan avvise medienes samfunnsfunksjon og rettighetene som har blitt staket ut i rettsutviklingen de siste årene, sier Nyrud til Journalisten.

Mener politiet har plikt til å utlevere

VG, NJ og redaktørforeningen har sammen engasjert advokatene Halvard Helle og Halvor Manshaus ved advokatfirmaet Schjødt og stevnet Riksadvokaten for Oslo tingrett, med krav om at de omstridte dokumentene frigis til VG.

Nyrud mener at de kan si at politiet har plikt til å utlevere dokumentene, og viser blant annet til to lignende saker som har gått til Høyesterett de siste årene.

I både den såkalte Treholt-innsynssaken og legevaktvideo-saken beordret Høyesterett det begjærte materialet utlevert, fra henholdsvis PST og nettopp Spesialenheten.

– Disse rettsavgjørelsene sier at media skal gis innsyn i saksopplysninger når de ber om det, med mindre det foreligger «tvingende samfunnsmessige hensyn» som taler mot, for eksempel sterke personvernhensyn, som det ikke er i denne saken, sier Nyrud.

Samtidig skal det særlig tas hensyn til sakens allmenne interesse når innsyn vurderes, og Nyrud ser det som paradoksalt at Riksadvokaten selv har skissert hva som er en sak av stor allmenn interesse i en veileder om innsyn, sendt ut i 2017:

– Der viser de blant annet til at de må skilles mellom saker som gjelder privatpersoner og offentlige tjenestemenn, og at myndighetsmisbruk må vektlegges, fordi det er i fellesskapets interesse at slike forhold avdekkes, sier Nyrud.

Hun oppsummerer:

– Jeg mener vi har en sterk rettslig sak.

Ingen kommentar fra Riksadvokaten

Steiro sier det betyr mye at NJ og NR engasjerer seg i saken:

– Det er vi takknemlige for. Vi mener denne saken handler om mer enn VGs innsynsbegjæring. Dette handler om hvilke muligheter norske journalister har til å drive kritisk og undersøkende journalistikk mot politi og påtalemakt, avslutter redaktøren.

Riksadvokaten har ingen kommentar til stevningen, melder kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas til Journalisten.

VG har skrevet flere saker om tjenestevåpen i både Forsvaret og politiet, blant annet om en politiadvokat på Romerike som ble siktet for uregistrerte og ulovlige våpen.

Nylig omtalte VG også at forsvarssjef Harald Sunde ga bort våpen som skulle vært destruert, til et historielag i hjembygda Moelv.

Powered by Labrador CMS