Produksjonselskapet Indie Film med Olav Njaastad (nede til høyre) og Carsten Aanonsen mener de burde fått et nødanrop utlevert fra polititet.

Vil bruke nødsamtale i TV-dokumentar. Har fått innsyn, men får bare høre på opptaket

Uenig om bruken av ordet «utlevert».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Opptaket har blitt spilt av i retten, vi har det, og politiet vet at vi har det, så hvorfor skape denne situasjonen, hvor vi da blir presset inn i et hjørne, sier Olav Njaastad.

Han jobber sammen med produksjonsselskapet Indie Film om en dokumentarserie for TV 2 om en mann som mange medier har omtalt som «direktøren Øystein».

– Ideen og motivasjonen bak serien er å avdekke hvordan man kan bli behandla i det norske rettssystemet, sier Carsten Aanonsen, som er produsent for serien.

Journalisten «møter» dem begge på videolink.

Vil ha nødanrop

Øystein ble i 2014 knivstukket av en amerikansk mann. Amerikaneren ble først siktet for drapsforsøk, men saken ble senere henlagt på grunn av nødverge. Øystein ble i lagmannsretten dømt for å ha vært voldelig mot denne mannens kjæreste.

Alle disse tre har stilt opp med bilde og sine historier i norske medier.

Indie Film ønsker å få innsyn i dokumenter, og ikke minst, utlevert lydfilen til et nødanrop. Det er dette opptaket Njaastad sikter til, som de allerede har fått tilgang på via uformelle kanaler, men som de gjerne ønsker å få utlevert i formelle kanaler - av politiet.

– Hvorfor legge opp dette hinderet og denne sterke motstanden, som gjør at vi tilsynelatende må oppføre oss som uskikkelige og gjøre noe som påtalemakten mener er gærent for å kunne beskrive hva som har skjedd i denne saken, sier Njaastad.

Dette lydopptaket ble ifølge Indie Film spilt av i lagmannsretten. Det er også publisert på Youtube.

«Kanskje naivt»

Tidlig i prosessen søkte de om innsyn i alle dokumenter knyttet til denne saken, med samtykke fra Øystein vedlagt.

«Kanskje naivt», sier Aanonsen i dag, som forteller at de fikk et «tydelig avslag».

Etter å ha klaget, innvilget likevel Oslo statsadvokatembeter innsyn i dette nødanropet, som Indie Film sier at de vet er viktig dokumentasjon å få vist til seeren.

I svaret viser statsadvokaten til at «mesteparten av disse er gjengitt i dialogs form i dommene og kan således utleveres for gjennomhøring.»

Journalisten har sett brevet, som Indie Film fikk tilsendt i fjor sommer.

Etter dette, trodde de at de ville få lydfilen utlevert, sånn at de kunne bruke det i dokumentarserien. Sånn gikk det ikke.

De møtte opp, og fikk høre på opptaket, mens en ansatt i politiet spilte det av. Men fikk ikke utlevert selve opptaket.

– Jeg lurer på om dette er vanlig praksis. Hvis det er det, er det litt rart å bruke begrepet utlevert. Det blir upresist, sier Njaastad.

– Og er det et sted man bør være presis, er det i et svar på en innsynsbegjæring, sier Aanonsen.

– Vil gjerne være skikkelige

Njaastad mener dette diskriminerer dem som lager journalistikk med lyd og bilder, som er avhengig av å få slike opptak utlevert for å bruke dem.

– Hvis vi skal lage kritisk journalistikk, er vi nødt til å lage med bilder og lyd. Dette er jo film, sier han.

Njaastad sier det er både et etisk og juridisk spørsmål om de kommer til å bruke materialet de har fått av andre.

– Det kan godt være vi kommer til å bruke det. Vi har ikke bestemt oss for det ennå, vi må vurdere hvert enkelt bilde og sekvens for seg, opp mot samfunnsnytten og muligheten til å fortelle denne historien uten å bruke det.

Han legger til at det er TV 2 som skal sende dokumentaren og dermed har redaktøransvar. Det er derfor noe TV 2 eventuelt må godkjenne.

– Vi vil gjerne være skikkelige, ordentlige og gå den rette veien. Men så kommer det til et punkt der vi vil framføre de kritiske punktene vi har funnet om hvordan denne saken ble håndtert, sier Njaastad og fortsetter:

– På dette stadiet i produksjonen opplever vi at det er berettiget kritikk som kan rettes mot politiets adferd på flere plan og punkter. Det vil vi gjerne framføre. For å gjøre det i en dokumentarfilm, må vi bruke materialet. Vi ønsker ikke at prosjektet ikke skal lages fordi disse hindringene er i veien.

– Mindre inngrep i taushetsplikten

Politiet mener at Indie Film ikke har krav på å få utlevert opptakene.

Tina Bjarkø Helleland, politiinspektør og påtaleleder i Oslo politidistrikt, sier til Journalisten at hovedregelen for innsyn i et slikt opptak er såkalt kontrollert innsyn.

Hun viser til politiregisterforskriften paragraf 27-2 tredje ledd og Riksadvokatens veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter.

Kontrollert innsyn betyr i denne sammenhengen at Indie Film har fått høre på opptakene. Helleland sier at dette er vanlig praksis.

– I tråd med riksadvokatens veileder har vi lagt vekt på at kontrollert innsyn utgjør et mindre inngrep i taushetsplikten enn utlån, sier Helleland.

Påtaleleder Tina Bjarkø Helleland mener Indie Film ikke skal få utlevert nødsamtalene. Her fra Oslo tingrett i en annen sak i 2016.

– Undergrave tilliten

Hun påpeker at opplysningene i opptaket fra nødsamtalene i denne straffesaken er personsensitive.

– Generelt kan en si at nødetatene er avhengig av at publikum tar kontakt når det er behov for det. I vurderingen av om og hvordan innsyn bør gis, må det tas hensyn til om sensitive opplysninger kan bli spredd, noe som vil kunne uthule hensynet bak taushetsreglene.

Politiinspektøren sier at politiet er avhengig av at vitner tar kontakt med nødetater for å kunne oppklare straffesaker.

– Dersom publikum jevnlig opplever at opplysninger de gir til politiet blir publisert i for eksempel dokumentarer, vil dette kunne undergrave tilliten til politiets taushetsplikt, og vil kunne være til skade i fremtidige saker, sier hun.

Ikke utleveres

– Når det står «utleveres» i dokumentet fra statsadvokaten, hvorfor betyr ikke det at de faktisk får det utlevert?

– Det menes at opptaket kan utleveres fra saken, det står ikke at det utleveres til Indie Film. Det kan utleveres fra straffesaken for gjennomhøring, som det er gjort i denne saken, i samråd med veilederen, sier hun.

– Hva mener du med det, hvordan skal man forstå det når man leser dokumentet?

– Statsadvokaten har gitt Indie Film medhold i at de kan få høre på opptaket. De kan få utlevert dette fra saken for gjennomhøring, og hvordan vi formelt gjør det praktisk, er som i alle andre saker ved gjennomhøring, som fremgår av veilederen.

– Kunne dere bestemt at de skulle fått det fysisk utlevert?

– I vurderingen av om og hvordan innsyn bør gis, må det tas hensyn til om sensitive opplysninger kan bli spredd. I denne saken gjelder innsynet lydopptak fra nødsamtaler, som vi har besluttet at ikke skal utleveres. Dette er veldig sensitive opplysninger, og jeg er jeg ikke kjent med at vi har utlevert denne type informasjon til medier eller journalister tidligere.

– Kontroll på opptaket

– Siden Indie Film uansett får informasjonen, hva er forskjellen på å få høre på det og å få det utlevert?

– Forskjellen er at kontrollert innsyn utgjør et mindre inngrep i taushetsplikten enn utlån, fordi politiet ved kontrollert innsyn har kontroll på opptaket, sier hun og fortsetter:

– Når vi gir innsyn, gir vi ikke rett til å publisere. Det er forskjell på innsyn og publisering. Innsyn gir tilgang til dokumentet, men gir ikke rett til å publisere materialet.

Helleland stiller seg uforstående til Indie Films påstand om diskriminering på bakgrunn av medium. Hun sier at de uansett medium, ikke kunne ha publisert materialet uten samtykke fra politiet.

– Dette er straffesaksdokumenter - taushetsbelagt og sensitiv informasjon. Det kan svekke tilliten til politiet hvis vitner og andre i saken som vi samarbeider med, som naboer som her har ringt inn, blir brukt i dokumentarer med blant annet underholdningselement.

– Veldig varsomme

– I denne saken har Indie Film fått godkjennelse fra Øystein til å bruke materialet...

– Det er flere enn denne personen i opptakene. Det er fem nødsamtaler, hvor blant annet et uavhengig vitne har ringt inn til politiet.

– Hvis man hadde fått godkjennelse fra alle disse, kunne man da teoretisk sett fått opptakene utlevert?

– Det er en konkret vurdering vi må gjøre i hver enkelt sak. Vi er veldig varsomme med å gi ut lydopptak fordi det er veldig sensitiv informasjon.

– Er det da mulig for Indie Film å be om innsyn i de opptakene som kun er knyttet til Øystein, som de har tillatelse fra? Kan dere da gjøre en ny vurdering?

– Dersom det fremsettes begjæring om det, må vi gjøre en ny vurdering.

Helleland sier at Indie Film kan komme tilbake for å høre på opptakene på nytt, og bruke den tiden til å gå gjennom opptaket som de har behov for.

Denne saken er redigert: Det sto først at den amerikanske mannen ble frikjent i retten for å ha handla i nødverge. Dette er ikke korrekt. Saken mot ham ble henlagt og kom derfor ikke til retten.

Powered by Labrador CMS