Ingeborg Drevdal mener Dagbladet har brutt god presseskikk i omtalen av hennes bror.

Nå skal PFU behandle klagen fra Gaute Drevdals søster

Dagbladet avviser brudd på god presseskikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Førstkommende onsdag skal Pressens Faglige Utvalg (PFU) ta stilling til klagen fra Ingeborg Drevdal mot Dagbladet. Ingeborg Drevdal er søsteren til Gaute Drevdal som i juni i fjor ble dømt i Oslo tingrett for voldtekt mot ni kvinner. En dom som er anket.

Da Journalisten omtalte klagen i mars, uttalte Ingeborg Drevdal:

– For meg virker det som at anklagene mot Gaute har fungert som et slags «grønt lys» for videreformidling av sladder og usannheter. Jeg mener dette har gått på bekostning av artikler med et objektivt, undersøkende og kritisk blikk.

Hun sa videre:

– Det har vært veldig hardt å se så mye uriktig og villedende omtale av min bror. Nå er det viktig for meg å si fra. Derfor ønsker jeg også utvalgets vurdering av om Dagbladet har brutt god presseskikk i den innklagede saken, skriver hun.

Drevdal har klaget inn Dagbladet for brudd på åtte punkter i Vær varsom-plakaten.

Les PFU-sekretariatets oppsummering av klagebehandlingen.

Karakterdrap på Drevdal

Drevdal skriver i sin klage at hun mener Dagbladet med sine artikler siden november 2017 «aktivt har tatt del i karakterdrapet på Drevdal lenge før politiet hadde tatt stilling til tiltalespørsmålet i en sak uten noen håndfaste beviser». Hun mener derfor at Dagbladet har et ekstra ansvar for å vise varsomhet og unngå feilinformasjon og forhåndsdømming i sin dekning.

Det er to artikler i dekningen som er klaget inn: debattinnlegget «Sorry, trodde vi hadde pult» og kommentarartikkelen «Rystende lesning». Drevdal har også klaget inn Facebook-publiseringen.

I ettertid har Dagbladet lagt inn en forklarende tekst i starten på debattinnlegget, men avisen avviser at publiseringen er et brudd på god presseskikk.

I sitt tilsvar skriver Dagbladet at det er pressens oppdrag å belyse forhold rundt rettssaker som kan ha samfunnsmessig interesse og betydning. Avisen peker også på at publiseringen av teksten skjedde i forbindelse med at dom i første rettsrunde ble avsagt.

«Moralsk panikk»

Kommentarartikkelen som er klaget inn er skrevet av debattansvarlig Martine Aurdal. Om denne skriver Drevdal:

«Jeg opplever personlig at innholdet og tonen i Aurdals tekst er svært belastende og polemisk, og målbærer en form for ‘moralsk panikk’ som ikke er forenlig med hennes kjente profil som rettskommentator. Som nevnt var hun ikke til stede i retten, og hun har på ingen måte ‘rapportert’ fra begge sider av saken.»

Drevdal skriver videre at hun har forståelse for at PFU kan anse innholdet som legitimt, siden det i all hovedsak tar utgangspunkt i domsteksten.

«Men i samfunnet vårt finnes det knapt noe mer stigmatiserende enn å bli ansett som en voldtektsmann og serieovergriper. Uansett hvilken rett Aurdal måtte ha til å skrive som hun gjør mener jeg at VVP punkt 4.1. om å vise omtanke i omtale og presentasjon, og punkt 4.3. om å være varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende, er viktige å ha i bakhodet når man kommenterer en så alvorlig sak og dom. At klager noen dager før hennes publisering ble identifisert med navn og bilde i media mener jeg er en ekstra grunn til å være varsom.»

Til dette svarer Dagbladet:

«Klageren mener at innholdet og tonen i Aurdals tekst er svært belastende og polemisk, og målbærer en form for ‘moralsk panikk’ som ikke er forenlig med det å være rettskommentator. Vi er ikke enige. Vi mener tvert imot at Aurdals tekst er ryddig og åpen i tilnærmingen, og på ingen måte lite omtenksom, usaklig eller stigmatiserende. Hun gjør rede for sakskomplekset, og slår tidlig fast at saken er anket og dermed ikke rettskraftig.»

Disse sakene skal PFU ta stilling til:

Åpne saker:

Lukkede saker:

  • NN mot NRK
  • NN mot Budstikka
  • NN mot TV 2
  • NN mot Sarpsborg Arbeiderblad
  • NN mot Fredriksstad Blad
  • NN mot Telemarksavisa
  • NN mot Document
Powered by Labrador CMS