Dagens Næringsliv ble frifunnet i Oslo tingrett. Her utenfor DNs lokaler i Oslo sentrum.

DN frifunnet for ærekrenkelser mot Paal Diskerud

Forretningsmann idømmes saksomkostninger på nær en million.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Saken er oppdatert med kommentar fra advokat John Christian Elden.

Dagens Næringsliv har blitt frifunnet i Oslo tingrett, etter en sivil sak der forretningsmann Paal Diskerud krevde erstatning og oppreisning for ærekrenkelser.

Dommen ble avsagt sent i mars.

Et bakteppe for rettsstriden er den skupdiplom-vinnende artikkelen «Lånehaien» fra 2014, der Diskeruds «kontroversielle utlån i gråmarkedet» ble satt i søkelyset.

Men den konkrete tematikken i Oslo tingrett var flere oppfølgerartikler, der DN omtaler at Tinn kommune hadde anmeldt et selskap kontrollert av Diskerud til Økokrim for mulig korrupsjon. Økokrim åpnet ikke etterforskning.

– Uriktig inntrykk

Diskeruds side mente at når ordbruk, typografi, innbyrdes sammenheng og bruk av foto sees i sammenheng med artikkelen, var den naturlige forståelsen at Diskerud personlig ble anmeldt til Økokrim for spesifikke korrupsjonshandlinger, og at dette var uriktig på flere punkter.

«Artikkelen gir uriktig inntrykk av at det foreligger en anmeldelse fra kommunen, mens det var snakk om en anmodning om å vurdere om det forelå straffbare forhold», oppsummeres argumentasjonen i dommen.

Advokat John Christian Elden har representert Diskerud i striden med DN, også i flere innlegg hos avisa.

– Diskerud finner seg selvsagt ikke i å bli karakterisert som korrupt. Det er en klar og uriktig beskyldning som han mener DN må beklage og betale erstatning for. Påstanden er uten dekning, sa Elden til Medier24, som omtalte søksmålet i fjor sommer.

Advokat Vidar Strømme, som representerte DN i saken, mente DN hadde sine ord i behold, og at en anmeldelse ikke har en fast definisjon.

«Det er i artikkelen tatt en rekke forbehold når anmeldelsen for mulig korrupsjon omtales, og innholdet er refererende og korrekt. Det fremkommer at anmeldelsen gjelder selskapet RTC. Det konstateres ikke skyld og det fremgår også at forholdene ikke er avklart, men at anmeldelsen er sendt fordi kommunen ikke har noe valg når en ansatt har meldt fra», oppsummeres argumentasjonen fra DNs side i dommen.

Må betale

Diskerud krevde oppreisning på opptil halvannen million kroner, og erstatning fastsatt etter rettens skjønn.

Tingretten kom til at å publisere kommunens anmodning var egnet til å krenke omdømmet, og innebar en ærekrenkelse. Men retten kom samtidig til at dette ikke var rettstridig, med henvisning til vernet om ytringsfriheten i EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon).

«Det er ved vurderingen i vår sak særlig lagt vekt på den allmenne interesse saken hadde, herunder i å koble Diskerud selv til saken. Det er i artikkelen videre tatt en rekke forbehold, og det konkluderes ikke endelig når det gjelder hva som vil bli utfallet i saken. Journalistene bygget på et grundig faktisk grunnlag for det som ble publisert», står det i dommen.

Det vises også til at tingretten fant særlig veiledning i ærekrenkelsessaken der Tønsbergs Blad vant fram i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2007.

Ifølge dommen må Diskerud nå ut med mer enn 920.000 kroner for å dekke DNs omkostninger i saken.

Advokat Strømme opplyser at DNs side er fornøyd med dommen:

– Den var som forventet, sier han til Journalisten.

Advokat Elden sier at hans klient ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Vi tar til etterretning at DN hevder at de aldri har påstått eller antydet at Diskerud har vært tilknyttet korrupsjon, og at alle kloke lesere av DN vil forstå det, og at de kun har viderebrakt andres påstander. Om det er en god argumentasjon er jeg usikker på, og klienten vurderer om han skal anke dommen eller være fornøyd med å ha vunnet frem med sitt tema i domspremissene, skriver han til Journalisten.

Powered by Labrador CMS