Anonyme søk eller ikke? Kanskje får vi svar denne uken.
Anonyme søk eller ikke? Kanskje får vi svar denne uken.

MIDDELALDRENDE MANN OM MEDIA:

Er det egentlig grunn til å juble for vedtaket om anonyme skattelistesøk?

Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter forrige ukes dekning av skattelistesøk? Blir det på nytt åpning for anonyme søk? Eller ikke?

Publisert Sist oppdatert
  • Spalten uttrykker skribentens egne synspunkter.

Jeg er ikke i tvil om hvilket inntrykk jeg satt igjen med.

La oss spole litt tilbake.

Mandag kveld i forrige uke publiserte E24 artikkelen «Stortingsflertall for å gjeninnføre anonyme skattelistesøk». Klassisk journalistisk metode. Journalisten hadde ringt stortingspolitikerne og spurt dem om hvordan de ville stemme når Rødts forslag om å gjøre søk i skattelistene anonyme igjen skulle behandles dagen etter. Altså tirsdag. Konklusjonen til E24 var at forslaget ville få flertall i finanskomiteen.

Sakene ble sitert i en rekke medier. NTB laget sin versjon, som enda flere plukket opp. Andre medier intervjuet motstandere av endringsforslaget. Saken fikk mye oppmerksomhet på kort tid.

I sosiale medier var det flere pressetopper som ikke la skjul på at dette var gode nyheter. Seniorrådgiver Arne Jensen i Norsk Redaktørforening var en av dem.

Fakta

Roger Aarli-Grøndalen Redaktør Journalisten-Foto: Marte Vike Arnesen 2022
  • Roger Aarli-Grøndalen er ansvarlig redaktør i Journalisten. En stilling han har hatt siden juni 2018.
  • Tidligere ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Eidsvoll Ullensaker Blad.
  • Har bakgrunn fra ulike lederstillinger i Egmont/
    Hjemmet Mortensen, blant annet redaktør i klikk.no, Foreldre & Barn og Mann.
  • Var på slutten av 90-tallet ansvarlig redaktør i Bellona Magasin.
  • Startet journalistkarrieren i Romerikes Blad.

«Så ser det ut som om presseorganisasjonene får gjennomslag for ønsket om å gjeninnføre publikums mulighet til anonyme søk i skattelistene. En viktig borgerrettighet!», skrev Jensen – og gratulerte andre presseprofiler som hadde jobbet for å overbevise politikerne.

Dagsnytt-diskusjon

Dagen etter la jeg merke til at Dagsnytt 18 skulle diskutere temaet, men jeg fikk aldri tid til å lytte til innslaget den dagen.

Det som fikk meg til å sjekke ut innslaget senere i uka, var en Messenger-melding jeg fikk onsdag kveld med spørsmålet: «Hva vedtok egentlig finanskomiteen?»

Jeg hadde ikke noe godt svar på dette.

Så fikk jeg en lenke til komiteens vedtak:

«Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller – vedtas ikke.»

Vedtas ikke, altså.

Og nei, nå skal ikke resten av denne spalten handle om at E24 tok feil. For E24 var ganske nærme, selv om konklusjonen var litt bombastisk.

For under merknadene står det at et flertall av partiene i komiteen mener det er «viktig at gjeldende regelverk gjennomgås med mål om å sikre mest mulig åpenhet rundt skattelistene ved at privatpersoner kan foreta anonyme søk, samtidig som at personvernhensynet blir ivaretatt.»

Flertall for, kanskje

Flertallet i komiteen ønsker mer åpenhet, men usikkerhet knyttet til personvernlovgivning, som er blitt strammet inn siden forrige gang vi alle kunne søke fritt og anonymt i skattelistene, gjør at saken må utredes og undersøkes.

Likevel er det som min Messenger-tipser konkluderer:

«Åpne skattelister er ikke vedtatt. Rødt fikk ikke flertall for sitt forslag. Fortsatt usikkert hvor denne saken ender til slutt.»

Et søk i tekstarkivet til Retriever viser at det var stor interesse for temaet mandag, men de fleste medier brukte da E24s artikkel som utgangspunkt. Mange publiserte også NTBs versjon.

Retriever-søket viser at NTB-artikkelen, som i ingressen slår fast at «Stortingsflertallet er enige om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk» også var populær tirsdag – og noen publiserte den også onsdag. Dagen etter at finanskomiteens flertallet hadde landet på å ikke vedta forslaget til Rødt.

Ingen ser derimot ut til å ha fulgt opp med en sak om komiteens konklusjon. Selv om jeg selvsagt kan ha oversett noe.

[Jeg hadde oversett en artikkel fra Rett24, se epilog]

Tilbake til debatt

De gode, gamle dager: VGs gamle skattelistesøk. Bildet er fra 2010.
De gode, gamle dager: VGs gamle skattelistesøk. Bildet er fra 2010.

Etter jeg fikk tipset om å sjekke ut finanskomiteens vedtak, gikk jeg tilbake og lyttet til innslaget på Dagsnytt 18.

Der slår man ikke i samme grad fast at det nå blir en åpning for å søke anonymt, slik E24 gjorde. Ikke unaturlig med tanke på at to av deltakerne i debatten var stortingspolitikere som hadde stemt over vedtaket tidligere på dagen. Men heller ikke her kom det tydelig fram at Rødts forslag ble nedstemt.

Fokuset var på at det var flertall for mer åpenhet. Som er riktig, selv om det ikke er hele historien.

Hva med andre medier? Alle dem som tidlig i forrige uke publiserte saker om at det nå blir åpning for anonyme søk? Hva med NTB?

Er det ikke litt rart at ingen av dem har tenkt: Hei, hva med å sjekke hva finanskomiteen faktisk vedtok? Ikke én?

Det får meg til å tenke på Første Mosebok og Abrahams forsøk på å få til en avtale for å spare byene Sodoma og Gomorra.

– Sparer du byen hvis vi finner ett godt menneske der? spurte Abraham.

Gud kontret med at han trengte ti.

Vi vet alle hvordan det gikk. Fullt så dramatisk er ikke denne saken. Like krevende er jeg heller ikke. Jeg hadde vært fornøyd med én. Én journalist – eller ett medium – som fulgte opp vedtaket.

Salt i såret

Før vi slipper Første Mosebok helt. Vi vet også hvordan det gikk med kona til Lot. Kona til nevøen til Abraham som bodde i Sodoma. Da Lot og familien rømte fra byen før den ble ødelagt, var beskjeden de fikk fra englene: – Ikke snu dere.

Men kona til Lot var for nysgjerrig. Hun snudde seg, og ble forvandlet til en saltstøtte.

Så det blir kanskje min oppgave her. At jeg med denne teksten bidrar med litt salt i såret hos alle de mediene som publiserte den første nyheten, men aldri fulgte opp.

I en epost til Journalisten svarer konstituert nyhetsredaktør Eirik Amb Nysveen i E24 følgende på spørsmålet om nettavisen burde fulgt opp saken:

– Ja. E24 burde forrige uke fulgt opp hva som skjedde i finanskomiteen, spesielt gitt oppmerksomheten forslaget fikk.

Han fortsetter:

– Nå er saken sendt videre til Stortinget, som etter planen skal ta den opp onsdag[*] denne uken, med komiteens merknad «Dette flertallet mener det er viktig at gjeldende regelverk gjennomgås med mål om å sikre mest mulig åpenhet rundt skattelistene ved at privatpersoner kan foreta anonyme søk, samtidig som personvernhensynet blir ivaretatt», og det er naturlig for oss å følge utviklingen i denne saken fremover.

Inntil videre får vi da ta forrige ukes dekning med en klype salt.

Epilog: Etter at saken ble publisert kan Rett24 fortelle at de har publisert en artikkel om temaet: «Finansministeren viser til GDPR og vender tommelen ned for anonym skattelistesnoking». Så med tanke på min egen argumentasjon over, kan jeg strengt tatt ikke klage, og bør kanskje også beklage. Rett24-redaktør Kjetil Kolsrud har reddet journalistikkens ære – og jeg får strø noe av saltet i eget sår.

* Saken ligger nå an til å bli behandlet torsdag 23.3.

«Middelaldrende mann om media» er en fast Journalisten-spalte. Les flere spalter her.

Powered by Labrador CMS