PFU-leder Alf Bjarne Johnsen var med på å behandle blant annet klagen mot lokalavisa Raumnes onsdag 23. januar. Her med generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Foto: Kristine Lindebø
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen var med på å behandle blant annet klagen mot lokalavisa Raumnes onsdag 23. januar. Her med generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Foto: Kristine Lindebø

PFU: Lokalavisa Raumnes brøt god presseskikk da de ikke ga mulighet til samtidig imøtegåelse

Avisa viste til tidsnød.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Bedriften Esval Miljøpark fikk onsdag sin klage mot lokalavisa Raumnes behandlet i Pressens Faglige Utvalg.

Bedriften klager inn avisa for brudd på flere punkter, blant annet hva gjelder kildekritikk, kontroll av opplysninger og tittelbruk, men hovedanliggendet i klagen er at den ikke ble kontaktet for å få anledning til samtidig imøtegåelse.

Omtalt som «konsentrert gift»

I artikkelen omtales planer om et avfallsdeponi i Nes kommune, som ble slått opp med følgende titler:

«- Konsentrert gift» og «JORDRENSEANLEGGET: Kraftige protester fra naboene».

På forsideoppslaget fra september 2018 sto det også:

«Esval-naboene finner det underlig at det nå, etter alle problemene de har levd med gjennom mange år, åpnes for deponering av konsentrerte giftkaker.»

– Sterk beskyldning

I klagen står det at klageren mener oppslaget på forsiden og artikkelen innebærer en sterk beskyldning av faktisk art.

«Som leser får man utvilsomt det inntrykk at Esval Miljøpark skal deponere det som kalles ’konsentrerte giftkaker’, med en farlighet som kan sammenlignes med atomavfall, og at det er risiko for at disse miljøgiftene kan gli ut i tilstøtende elv.»

Og videre:

«Først lenger nede i selve artikkelen fremkommer ’som naboene mener er rene giftkaker’, men dette [bidrar] i liten grad til å avdempe leserens inntrykk av at produktet rent faktisk vil være sterkt forurensede ’giftkaker’.»

Skyldte på tidsnød

I tilsvaret viser Raumnes til tidsnød som grunn til at Esval ikke ble kontaktet.

Det vises også til at Esval fikk på trykk et leserinnlegg kort tid etter oppslaget, der de imøtegår påstandene.

Raumnes erkjenner å ha brutt god presseskikk hva gjelder punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten, altså det som gjelder samtidig imøtegåelse, men avviser øvrige påstander om brudd, som på punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Raumnes skriver: «[V ]i har vært kritiske til informasjon fra naboer, men har gjentatte ganger opplevd den som presis og treffende. Vi avviser derfor brudd på 3.2.»

Brudd på god presseskikk på to punkter

Etter en kort diskusjon vedtok utvalget onsdag den foreslåtte uttalelsen fra sekretariatet, og falt ned på brudd på både 4.14 og 3.2, som ble ansett som de sentrale punktene.

– Raumnes har jo erkjent det selv. Å peke på tidsnød holder ikke. Når det gjelder punkt 3.2 viser de til at de har sett grunn til å anse naboene som etterrettelige, og derfor har publisert uten å hente inn andre kilder, og det er også helt opplagt ikke bra nok, sa Stein Bjøntegård, representant for redaktørene.

I uttalelsen står det:

«Det sentrale og problematiske i saken er at klagers stemme ikke ble hørt i den påklagede publiseringen. At Raumnes publiserte klagers leserinnlegg så snart det lot seg gjøre, veier ikke opp denne mangelen.»

Utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen formulerte en setning som ble lagt til i uttalelsen:

– Selv om Raumnes argumenterer med at hovedkilden i artikkelen tidligere har vist seg å være svært troverdig, er det likevel en presseetisk forpliktelse å høre den andre part som har blitt utsatt for sterk kritikk av faktisk art.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS