Røros Pressemuseet Fjeld-Ljom
Foto: Anna Stjern
Pressemuseet Fjeld-Ljom får nærmere 10.000 euro til opplæring og vedlikehold av settemaskinene. Bildet viser styreleder Jan Erik Øvergård når Journalisten besøkte museet tidligere i år.

Pressemuseet Fjeld-Ljom:

EU-midler til pressemuseet på Røros

– Bevilgningen er selvsagt økonomisk viktig for oss, men like viktig er den anerkjennelse som bevilgningen gir fra sentralt kulturminnevernhold i Europa, sier styrelederen.

Publisert

Europarådet og EU-kommisjonen har bevilget Pressemuseet Fjeld-Ljom et tilskudd på 9.900 euro til opplæring i bruk og vedlikehold av settemaskiner. Det skriver museet i en pressemelding

Midlene skal brukes som stipend og reisetilskudd til de som ellers ikke ville hatt anledning til å delta på samlingene. Invitasjonen til samlinger rundt settemaskinene i Fjeld-Ljom har gått ut til entusiaster i hele Europa. 

Pressemuseet er en av ti aktiviteter som har fått tildelt midler fra Europarådet og EU-kommisjonen gjennom «European Heritage Days». 

– Det er et trangt nåløye å komme igjennom, og slike midler er så vidt jeg vet bare en gang før gitt til et prosjekt i Norge, sier styreleder i den frivillige foreningen som står bak driften av museet, Jan Erik Øvergård, i pressemeldingen.   

– Det er derfor ekstra hyggelig å registrere at vi står først på lista over de som har fått EU-midler i år.

Settemaskiner gikk ut av ordinær produksjon på 1970-tallet og har ikke lenger noe kommersielt bruksområde. Utfordringen er kompetanse på bruk og vedlikehold, fordi mange av de som behersker maskinene, er nå pensjonister.

Pressemuseet Fjeld-Ljom trykker ei museumsavis hver høst, og for produksjon av denne avisa, er fungerende settemaskiner helt nødvendig.

– Bevilgningen vi har fått er selvsagt økonomisk viktig for oss som ikke får noen direkte støtte til dette arbeidet fra eier av hus og samlinger, Rørosmuseet, men like viktig er den anerkjennelse som bevilgningen gir fra sentralt kulturminnevernhold i Europa, sier Øvergård. 

Powered by Labrador CMS