Amedia-direktør har faktasjekket fem pressestøttepåstander fra Danby Choi.

DEBATT:

Faktasjekk av Danby Chois adjektivfortelling

Danby Chois påstander mot Amedia og våre aviser, minner mer om en adjektivfortelling enn en balansert og sannhetssøkende beskrivelse av virkeligheten.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Vi har faktasjekket fem av påstandene fra Danby Choi, eier, utgiver og redaktør av Subjekt, som ble fremsatt i Klassekampen 12. mars, og 19. mars i Dagsnytt 18.

Påstand 1: «Nå går dessverre to tredjedeler av pressestøtten til Amedia»

Fakta: Amedia mottar null kroner i direkte pressestøtte. Støtten til Amedia-eide aviser utgjør 27,7 prosent, under en tredjedel av den samlede støtten.

Den direkte pressestøtten (produksjonstilskuddet) går ikke til aviseier, men til den respektive avisens selskap, som skaper mediemangfold med sin egenproduserte journalistikk. 

Medietilsynet tildeler den årlige støtten etter kriterier knyttet til avisens funksjon, ikke avisens eierskap. Derfor mottar Amedia, som aviseier, null kroner i pressestøtte. Lovverket sikrer at støtten forblir i den enkelte avis, med klare utbyttebegrensninger og avkortningsregler. Heldigvis. Disse avisene ville altså mottatt den samme støtten uavhengig av om Amedia eller andre eide dem. 

I 2023 mottok 42 av Amedias 106 aviser til sammen 113 millioner kroner av pressestøttepotten på 408 millioner. Det utgjør 27,7 prosent, eller under en tredjedel. Når det gjelder Chois egen avis, Subjekt, får den faktisk relativt sett mer støtte enn flere sammenlignbare aviser. Med 4400 abonnenter mottok Subjekt 2,2 millioner kroner i fjor. I skarp kontrast til to tilfeldige Amedia-eide aviser på samme størrelse, Avisa Nordhordland og Firdaposten, som til sammenligning mottok godt under halvparten av det Subjekt fikk i pressestøtte. 

Påstand 2: Choi kaller Amedia for «offentlighetens Espresso House»

Fakta: Espresso House serverer samme kaffemeny overalt, i motsetning til Amedias aviser som tilbyr ulikt og helt unikt innhold lokalt der folk bor. 

Å bruke en slik sammenligning er en god illustrasjon av hvor tynn retorisk is Choi beveger seg på. Det kan ha sammenheng med at han primært frekventerer området mellom kaffebarene i Oslo sentrum. Faktum er at Amedia, som er et norsk stiftelseseid og selvfinansiert aviskonsern, reinvesterer alt overskuddet tilbake i journalistikken og det norske mediemangfoldet. Null kroner av Amedias overskudd går til private eiere. I motsetning til Espresso House, som er eid av det tyske konglomeratet JAB Holding, med base i Luxembourg. Derfor kunne ikke merkelappen vært mindre treffende. Amedias formål er å sikre sterke norske redaktørstyrte medier i hele Norge Det skjer ikke gjennom ensretting, men ved å dyrke mangfold og lokal egenart. 

Påstand 3: «Konsernaviser bidrar til mindre mediemangfold»

Fakta: Amedia bidrar til et større mediemangfold i Norge gjennom journalistisk overvåking, nærvær og rapportering fra 281 kommuner, og blant annet ved å etablere nye aviser. 

Amedias demokratiske bidrag kan synliggjøres på flere måter. Våre lokalaviser er tilstede og rapporterer løpende fra 281 norske kommuner. De spiller en unik rolle i folks liv og i lokaldemokratiet. I tillegg til våre to riksaviser. 

Amedias avisene bruker særlig tid og spalteplass på Vær varsom-plakatens punkt 1.2: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk». I sum er våre aviser Norges største debattarena, med mer enn 50.000 meningsinnlegg fra hele landet publisert i 2023. Ingen aviseier er i nærheten av å samlet bidra like mye til hele Norges lokale offentlighet som våre aviser. 

Choi angriper særlig de 42 Amedia-eide avisene som mottar pressestøtte, uten tanke om at hvis aviser som Hardanger Folkeblad, Sandnesposten og Sør-Varanger Avis ikke hadde eksistert, ville Norges mediemangfold vært betraktelig fattigere og det lokale demokratiske søkelyset hadde slukket. 

Amedias aviser leverer mer enn 1000 unike egenproduserte lokale saker hver eneste dag som dekker og avdekker viktige spørsmål i folks liv. Som utgiver er Amedia garantisten for å sikre avisene våre langsiktige rammevilkår, dypt forankret i samfunnsoppdraget. 

Påstand 4: «Amedia bidrar ikke til sunn og viktig innovasjon»

Fakta: Amedia har som formål å skape norsk mediemangfold og innovasjon som bidrar til sunn aviskonkurranse i det norske medielandskapet. 

Å hevde at Amedia ikke bidrar til viktig innovasjon i det norske mediemarkedet er enten en påstand basert på uvitenhet eller bevisst feilinformasjon for å vekke oppmerksomhet. Allerede i 2014 gikk Amedia foran og bidro med å få utviklet digitale betalingsløsninger. De tre ferskeste eksemplene som illustrerer Amedias publisistiske innovasjonskraft, er etableringen av Avisa Oslo, KRS - Avisen Kristiansand, og totalabonnementet +Alt. +Alt gir tilgang til alle lokalavisene våre og binder hele Norge tettere sammen, med nærmere 900.000 husstander som abonnenter. 

Den lokale offentligheten i flere norske storbyer som Oslo, Trondheim og Kristiansand har særlig lidd av manglende lokal aviskonkurranse. Medietilsynet betegnet blant annet hovedstaden som «Norges journalistiske blindsone» inntil Amedia innoverte og lanserte Avisa Oslo i 2020, som sunt utfordrer Aftenposten nedenfra. 

I 2023, rett før høstens kommunevalg, etablerte Amedia KRS - Avisen Kristiansand som en sunn utfordrer til Fædrelandsvennen, i kjølvannet av den uredigerte kakofonien Sørlandsnyhetene representerte.

Påstand 5: «Amedias redaktører er avdelingsdirektører i et stort konsern»

Fakta: Redaktørene i Amedia-eide aviser er selvstendige toppledere som har og utøver det reelle redaktøransvaret i hvert enkelt selskap som utgir avisene.

Chois hånlige og devaluerende påstand om betydningen av og verdien til den redaktørgjerningen hans kolleger, som Ove Mellingen (Telemarksavisa), Guro Valland (Bergensavisen), Eirik Hoff Lysholm (Avisa Oslo), Sissel Skjervum Bjerkhagen (Avisen Hadeland) og Gunnar Stavrum (Nettavisen), utøver, avslører en mangel på kunnskap om hva redaktøransvaret og den redaksjonelle friheten faktisk består av og innebærer. 

Hver enkelt av Amedias redaktører er ansatt på og forpliktet til den unike formålsparagrafen i sin egen avis, og til å ivareta den enkelte avis sin lokale tradisjon og særpreg. Derfor er redaktørene forskjellige og mangfoldige med integritet og individuelt etisk og juridisk ansvar. Derfor er de like frie og kan i like liten grad som andre norske redaktører bli overprøvd eller instruert av sine eiere i redaksjonelle spørsmål. 

Avisene preges av sunn konkurranse og ulike standpunkt. 

Livet leves lokalt 

Den viktigste journalistikken for folk flest er den som angår lesernes hverdag. Amedias lokalaviser leverer små og store nyheter der folk bor, i by og bygd, som binder Norge tettere sammen. 

Våre aviser er oftest først på stedet, og de eneste som er igjen når søkelyset fra nasjonale medier forsvinner. I tillegg til denne brede lokale offentligheten som våre aviser har representert i nesten 200 år, er det en styrke at det norske mediemangfoldet også rommer og støtter smalere publikasjoner som lever av å synse om kultur, kunst og andres nyheter. Powered by Labrador CMS