PFU reagerte på konstaterende formuleringer: Filter Nyheter felt for granskning av rasistisk Facebook-konto

Klager mente artikkelen var bygget på antakelser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, ifølge Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Punktet gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Utvalget behandlet onsdag en klage mot Filter Nyheter fra Øyvind Eikrem, førsteamanuensis i psykologi ved NTNU i Trondheim.

Den innklagede artikkelen ble publisert 20. februar 2020, med tittel «NTNU-Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter». Artikkelen er illustrert med et bilde av Eikrem og klipp fra den hemmelige Facebook-kontoen.

– Ikke etterprøvbart

Eikrem skreiv i sin klage at han reagerer på at Filter Nyheter er helt sikre på at han har skrevet dette. Ifølge klager bygger artikkelen kun på antagelser.

Det kommer fram i PFU-sekretariatets oppsummering av klagebehandlingen.

Han skreiv videre at påstandene som Filter Nyheter kommer med ikke er etterprøvbare på noen måte:

«At Filter Nyheter forteller at de har snakket med noen anonyme vitner (…) og har noen skjermbilder (…), er ikke akkurat et grunnlag for å fremme de påstandene som de her gjør».

Totalt klaget Eikrem Filter inn for brudd på punkt 2.3, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 4.4 og 4.14 i Vær varsom-plakaten. Punktene gjelder blant annet identifisering, imøtegåelse og presis gjengivelse, i tillegg til kontroll av opplysninger.

Filter Nyheter har avvist klagen, og mener klager ikke peker på noen feil i artiklene.

Felt på ett punkt

PFU-diskusjonen konsentrerte seg i hovedsak om punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og om det utvalget anså som manglende forbehold i Filter-artiklene.

– Ut fra det jeg ser i det publiseringen, er det dokumentert at tre kilder sier at klager selv har vært åpen om at han står bak kontoen. Og at to kilder tegner samme bilde, men ikke vil bli sitert på det. Da har de et kildegrunnlag som sier at det er sånn det henger sammen, men for meg blir det vanskelig å trekke det til at det er sånn det er, uten å ta forbehold, sa PFU-nestleder Ellen Ophaug.

Hun fikk støtte fra flere av de andre i utvalget, blant annet NRK-redaktør Stein Bjøntegård.

– Jeg ser ikke at jeg har fått dokumentert godt nok, via de anonyme kildene, at han står bak alt dette. Derfor mener jeg de skulle ha tatt flere forbehold. Det hadde ikke kostet veldig mye, de hadde fått fram akkurat det samme, sa Bjøntegård.

Senere la han til:

– Det er ikke bare de anonyme kildene som får hevde at han står bak den anonyme kontoen. Filter Nyheter slår det fast selv, og det er det som er spranget her. Det er det jeg ikke kan akseptere opp mot 3.2.

– Ikke dokumentert

I den vedtatte uttalelsen lyder det:

«PFU understreker at Filter Nyheters undersøkelser av hvem som skjuler seg bak den anonyme profilen er av offentlig interesse. Det dreier seg om vesentlig journalistikk.

Utvalget konstaterer at Filter Nyheter fastslår at klager står bak kontoen og at klager har skrevet det eksemplene viser. Spørsmålet blir om dette er dokumentert.

Vær Varsom-plakaten stiller strenge krav til opplysningskontroll og kildebredde, ikke minst når pressen publiserer rammende anklager mot enkeltpersoner, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Hvis en redaksjon ikke har dekning for å slå fast en opplysning, må det tas nødvendige forbehold. Hvis opplysningene kommer fra anonyme kilder, kreves det særlig varsomhet.

Når det gjelder bruken av anonyme kilder i denne saken, mener utvalget at det var forståelig og akseptabelt. Utvalget merker seg at Filter Nyheter hadde flere kilder, og utvalget har ikke grunnlag for å tvile på at Filter Nyheter har vært kritisk både i valg av kilder, og til kildene.

Tidligere konflikter klager har vært involvert i, påpekes også i artikkelen. På bakgrunn av det de anonyme kildene fortalte, hadde Filter Nyheter også grunn til å stille spørsmål ved klagers tilknytning til kontoen. Klager er i en rolle og posisjon som gjør at han må akseptere et slikt søkelys. Han er også en erfaren debattant som kan svare for seg.

Det utvalget imidlertid reagerer på, er at Filter Nyheter er så konstaterende. Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette. Når klager i tillegg avviser å ha skrevet de omstridte kommentarene, er det enda større grunn til å ta nødvendige forbehold. PFU mener derfor at artiklene kommer i strid med VVP 3.2.

Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS