PFU. Arkivfoto Journalisten

NRK Brennpunkt-dokumentar frikjent for andre gang, men med dissens

– Det er ikke tvil om at en del av fremstillingen i Brennpunkt er skjev, sa mangeårig PFU-medlem Henrik Syse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

For andre gang på et halvår ble Brennpunkt-dokumentaren «Kontrollørene kommer» torsdag behandlet i Pressens faglige utvalg (PFU). Saken handler om at Brennpunkt gransker den såkalte kvalitetssikringsordningen som skal hindre kostbare overskridelser i offentlige byggeprosjekter.

NTNU har et eget prosjekt under navnet Concept som i flere år har forsket på i hvilken grad ordningen lykkes med å hindre overskridelser eller ikke.

Ny behandling

En av påstandene i programmet er at Concept hevder at det kun er overskridelser over et fastsatt tak for kostnader i 20 prosent av prosjektene. NRK Brennpunkt har gjennom egne beregninger og ved å inkludere flere prosjekter enn Concept kommet til at det er overskridelser i 38 prosent av prosjektene.

NRK Brennpunkt fikk under gravekonferansen Skup i mars diplom for programmet.

Da klagen fra NTNU/Concept første gang ble behandlet i mai frikjente PFU programmet. Men NTNU ønsket også behandling av et punkt om at Finansdepartementet ikke fikk tiltsrekkelig samtidig imøtegåelse, og hadde innhentet samtykke fra departementet på dette. Det var denne delen PFU behandlet torsdag.

PFUs flertall bestående av alle journalistene og redaktørene, samt allmennhetsrepresentanten Amal Aden, uttaler at de mener NRK har dokumentert at man gjennom produksjonen av programmet har hatt dialog med departementet om programmets retning. Ifølge saksdokumentene tilbød NRK departementet intervju fire ganger, noe som ble avslått. Etter ferdigstillelse av programmet ble det gjort et intervju med daværende statssekretær Jon Gunnar Pedersen som utvalget mener oppfyller imøtegåelsesretten.

«Det må oppfattes som departementets kommentar til NRKs fremstilling. Dette selv om statssekretæren ikke i detalj svarer på alle påstandene som blir framsatt i dokumentaren,» konkluderer PFU.

– Ikke tvil om at Brennpunkts fremstilling er skjev

Men det var ikke mangeårig PFU-medlem Henrik Syse som representerer allmennheten enig i. Han tok umiddelbart til orde for dissens i saken.

– Det er ikke tvil om at en del av fremstillingen i Brennpunkt er skjev, åpner Syse med.

– Jeg har lest korrespondansen mellom NRK og Finansdepartementet, og det er åpenbart at det burde vært gitt mer plass til dette. Jeg er kommet til at dette er kritikkverdig fordi jeg mener departementet skulle hatt anledning til å kommentere mer av tallmateriale og sammenligningsgrunnlag som ble presentert i programmet. Når Finansdepartementet ikke kommer til orde med sine fulle kommentarer må det anses som kritikkverdig.

Han sa at det er liten tvil om at seeren ville fått et annerledes inntrykk av saken dersom Finansdepartementet hadde fått kommet tydeligere til uttrykk med sin versjon, og foreslo denne dissensen:

«Finansdepartementet skulle ha fått anledning til å kommentere og korrigere mer av de konkrete tallmaterialene og sammenligningene som ble lagt frem i programmet. Programmet inneholdt i praksis en alvorlig anklage mot Departementet om at kvalitetssikringsordningen ikke fungerer og at blant annet konsulentbruken er uansvarlig. Når Finansdepartementet ikke kom til orde med sine fulle kommentarer til disse anklagene må dette anses som kritikkverdig. Man kan riktignok mene at påstandene i programmet ikke utgjør en så alvorlig anklage av faktisk art at imøtegåelsesretten automatisk er utløst. Men det er likevel liten tvil om at seeren ville fått et langt mer sakssvarende bilde av de forskjellige oppfatningene om kvalitetssikringsordningen dersom departementet hadde fått komme tydeligere til uttrykk med sin versjon.»

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Utelatt

Syse fikk støtte fra en annen mangeårig PFU-kollega og allmennhetsrepresentant, Eva Sannum. I likhet med Syse var hun med og behandlet den opprinnelige klagen i mai.

– Jeg har inntrykk av at departementet stadige forsøk på å rette opp faktafeil ikke har kommet med i programmet. Jeg har en følelse av at de har kommet til orde, men at det ikke har kommet med i programmet, sa Sannum.’

Statssekretær fikk komme til orde

Medienes representanter, journalistene Alf Bjarne Johnsen og Øyvind Brigg og redaktørene Tone Angell Jensen og Frode Hansen, la imidlertid mer vekt på at statssekretæren faktisk er intervjuet i programmet og at imøtegåelsesretten derfor er oppfylt.

– Når NRK intervjuer en statssekretær som har betydlig kunnskap om denne ordningen tenker jeg at Finansdepartementet har fått komme til orde slik at det balanserer programmet. Han svarer på påstander i dokumentaren selv om han ikke svarer på alle påstander. Dette er klipt ned, noe saksbehandlingen viser. Men jeg har kommet til at departementet har fått svare her. Det fins andre fora hvor departementet kan ta til motmæle, sa Johnsen.

– Finansdepartementet har fått svare på påstandene, om enn det ikke er alle. Men det er sånn her i verden at det er grenser for hvor mye man skal få komme med detaljert tilsvar om det som kommer frem. Så lenge det er balansert og de har fått et tilsvar er det greit, sluttet Brigg seg til med.

Finansdepartementet ingen «hvem som helst»

Flertallet la også vekt på at Finansdepartementet er en aktør som ikke er noen «hvem som helst».

–  Å snakke om en krenkelse mot et departement er noe annet enn en krenkelse mot en enkeltperson fra media, sa Johnsen.

– Departementet fikk fire tilbud om interju og benyttet seg ikke av dem. De sendte likevel over skriftlig informasjon. Når de på slutten av programmet får komme til orde i et intervju syns jeg imøtegåelsesretten er oppfylt, sa Angell Jensen.

Mener departementet ikke fikk korrigere

Disse argumentene gikk Syse senere i rette med. Han sa at den samtidige imøtegåelsen er noe som må gjelde alle sentrale punkter som er med i en publisering, ikke bare at man har fått komme til orde.

– Et eksempel er dette med de fem konsulentselskapene. Det stemmer ikke. Det hadde NRK informasjon om på sendingstidspunktet. Jeg mener faktisk at selv om vi kan tenke at Finansdepartementet kan ta vare på seg selv, så har de ikke fått muligheten til å følge opp i detalj. Statssekretæren svarer godt, men han får ikke anledning til å korrigere det som er et helt sentralt punkt, nemlig at departementet har fem konsulentselskaper som driver en kjempedyr ordning som ikke fungerer.

Les også kommentar om dokumentaren: «Narrespillet PFU»

Powered by Labrador CMS