Cirka halvparten av støtten Medietilsynet nå har fordelt, går til å digitalisere lokalradio.

For første gang får også lokale podkaster mediestøtte

– Stadig flere hører podkast og ser tv på tidspunkt de selv ønsker, sier Medietilsynets direktør.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet har fordelt 23 millioner kroner til 110 virksomheter gjennom ordningen for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Podkasttilbydere og tilbydere av ikke-direktesendte bildeprogram rettet mot et lokalt publikum får støtte til programproduksjon for første gang i år, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Dette skjer bare uker etter at Kultur- og likestillingsdepartementet vedtok endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, og åpnet opp for at slike virksomheter kan få støtte fra ordningen.

– Stadig flere hører podkast og ser tv på tidspunkt de selv ønsker. Derfor er det naturlig at aktører som tilbyr slike tilbud til et lokalt publikum, også kan søke støtte fra denne mediestøtteordningen. Slike lokale programtilbydere kan bidra til det lokale mediemangfoldet, særlig med tanke på å treffe unge målgrupper, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i pressemeldingen.

Cirka halvparten av støtten går til å digitalisere lokalradio.

– Lokalradio har svak økonomi og overgangen til digitale sendinger er krevende for aktører med små ressurser. Støtten er derfor viktig for at lokalradioene skal lykkes med den digitale overgangen, sier Velsand.

Det kom 441 søknader om støtte på til sammen 60 millioner kroner i år. 

Powered by Labrador CMS